Звездни Цивилизации

събота, 30 януари 2016 г.

ПЪТЕШЕСТВИЕ   ПО   КОРИДОРИТЕ     НА   ВРЕМЕТО
Вие  мислите,   че   Атлантида   е  била   разрушена   и  вече   не  съществува,   следователно   трябва  да  е   в  миналото.  В   действителност  съществува   цивилизация      на  Атлантите,   която   никога   не  е  била   разрушена  -  една    Атланска  цивилизация,   която  е  решила  своите    дилеми,   намерила  решения   на   всички  въпроси  и  която   не  трябвало  да   прекратява    своето   съществуване   поради  неправилно  използване   на  енергията.  По   същия  начин  някои   версии  на  вашия  свят   ще  намерят  решение  и  ще  преминат   в  Златния   век,  докато   други   ще  бъдат   разрушени.
Атлантида   или  всяка  друга  цивилизация   могат   да  присъстват  в  бъдещето.  Цивилилизациите  съществуват  отвъд   пределите   на  ограниченията   на  времето.   И  така  Атланската  версия   от  бъдещето,   която   е  намерила  решенията  на   своите  проблеми,   иска  да  помогне  на  Атланската  енергия  от  миналото,   защото  това  е  една  и съща  енергия  и  всичко  това   са    реинкарнационните    й  версии.  Целта   на  връщането   в  миналото   е  излекуване   и  повторно  съединяване   на  енергията   и  обучение  как  тя  да  се  използва  правилно,  Цивилизациите,   които  са  постигнали  определен  успех   в  развитието    на   всички  свои  версии,   винаги  се  връщат  назад  -   ако  може   така   да  се изразим -  за   да  помогнат   на  версиите  на   себе  си,   които   не  са   имали  същите   възможности   или  не  са  намерили   верните  решения.  Под  успешна  цивилизация   се  подразбира  тази ,  която  може  да  се  охарактерилизира  като  съзнателен  колектив,   осъзнал   влиянието,  което  оказва  въху   всичко  съществуващо.
Ние  открихме,   че   събитията  идват  от  бъдещето. Събитията   могат    да   възникват от  бъдещето,  както  и  от  миналото.  Това  е  една  непрекъсната  игра.  Ние  сме  тук,  за  да  ускорим  измененията   в  миналото,   за  да  изменим  нашето  настояще  в   системата  Плеяди,   нашата  версия   на  текущия   момент. Това  се  прави  с  цел  да  заобиколим  и  реорганизираме  завладяването  на  Земята  от  тирани,  което   ще  се  извърши  в  далечното  бъдеще.  Работата  е   в  това,  че  вашето  минало  стремително  се    насочва  към  нашето  настояще,  затова  ние  отидохме  в  бъдещето,  за  да  го  променим.
В крайна  сметка  вие  ще  си  спомняте  друг  набор  от   събития,  тъй  като   ще  измените  миналото   на  вашата   вселена.  Така  стоят  нещата.  Вече   ви  споменахме,  че  идваме  от  вашето  бъдеще,  с  цел  да  изменим  миналото.  Ние  сме  много  умни. Изменяме  историята  на   цялата  вселена,  създавайки  паралелна   вселена.  Паралелните  вселени  са  точно  това  -  планове,  които  изместват  механизмите  на  времето  от  една  точка,  като  променят  спомена   за  събитието  и  самото  събитие.  Вие  можете  да  направите  същото  и  в  личния  си  живот.  Можете  да  изместите  и  своето  минало.  Бъдете  гъвкави,     докато  се  учите  на  тази  игра.

Няма коментари:

Публикуване на коментар