Звездни Цивилизации

събота, 30 януари 2016 г.

Атлантида
Впоследствие са станали природни катаклизми, които водят до окончателното потъване на Атлантида и намаляването на числеността на атлантската раса. Тези катаклизми са останали в спомените на древните и са описани в легендите, митологиите, философските и религиозни учения на различните народи. Не е имало един всемирен потоп, както казва Библията, а са поредица от катаклизми на различни места на земята, в различно време, в рамките на около 3000 години.
Цивилизацията се е развивала с бързи темпове и е било взето решение да се съхранят гените на всички, съществуващи живи същества и организми в отделна генна банка, която е подбанка на генофонда на земята, в която да се съхрани генна информация само за вашата цивилизация.
Тази мисия е била възложена на високопосветения Ной и неговото семейство.
Подпомогнат от създателите ви от Сириус, той събира генния материал и го пренася на построения кораб, където се качва със семейството си, по времето на поредния природен катаклизъм, засегнал Атлантида, териториите около Средиземно море и региона на Черно море, и се отправя към определеното място, където предава генната информация в подземната генна банка.

Ще повторя пак, че произходът на българите, е далеч в зората на вашата цивилизация, още от първите бели клонинги, заселени до град на атланти. След като получават знанията и уменията, които са им необходими, за да могат да се развиват самостоятелно, те предприемат пътуване през океана и се заселват по днешните ви земи. От тук започват своето разселване през вековете, като ядрото на народа остава винаги по тези земи, а много от племената са отпътували в различни посоки, като някои от тях са се върнали отново, след като са изпълнили възложените им мисии. Основната мисия на българите е била да съхрани гена на атлантите, който е вграден в тяхната генна матрица, преди да предприемат отделянето си от тях и да пристигат тук. При разселването си те смесват атлантския ген с гените на вече развилите се други народи. В по-късен период, когато расата на атлантите е пред изчезване, българите и траките поемат мисията да обновят гена на народите. Тогава предприемат пътуване на изток - към генофонда на човечеството. Там, те получават двата чисти гена - на атлантите и на лемурийците, както и задачата да върнат този на атлантите в българските земи и да възстановят своя геном, а генът на лемурийците е трябвало
да предадат на славянските племена и в по-късен период, когато двата гена са, вече, добре усвоени, генът на лемурийците да се слее с този на атлантите. Това е станало при асимилирането на някои от славянските племена от траките и от завърналите се българи.

През вековната си история българи са населявали много райони в Европа, Азия и Африка, където са оставили трайни следи и до днес. С изграждането на различните си държави и градове те са се смесвали с местните народи и са им предавали част от своя ген. Така се е осъществило усъвършенстването на цивилизацията ви по тези части на Земята. По подобен начин са се развили еволюционните процеси и в Америка, Африка и Австралия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар