Звездни Цивилизации

събота, 30 януари 2016 г.

Атлантите
Остана неизяснен въпроса ти за атлантите, Ученико. - Припомни ми той и веднага си спомних, че точно това исках да попитам игумен Гавраил. Атлантите -продължи той - са просъществували на земята, като цивилизация, приблизително около 1000000 години. Заселени са първоначално, в западната част на земното кълбо, където развиват своите умения и знания, строят градове и процъфтява културата им. Имали са добри учители в лицето на останалите последни лемурийци.
Постепенно започват да се разселват, повишават духовния си потенциал и усъвършенстват постиженията си, начина на живот и управлението на градовете си...
Чувам гласа му и виждам как на различни места по земята се изграждат надземни и подземни градове, пирамиди, космодруми, паметници на архитектурата и културата...

- Атлантите продължават традицията на своите предшественици, да строят пирамиди, транспортни коридори и бази за приземяване и излитане на кораби от различни краища на Космоса. В подземните им архиви се съдържа огромна информация, обхващаща времето от тяхното заселване, минаваща през различните периоди на развитие, разселване, катаклизми и стигаща до последните исторически моменти - описват и потъването на Атлантида -последната останала част от родните им земи. Описани са местата, които населяват оцелелите атланти; племената и народите, с които общуват и, на които доверяват част от знанията и уменията си.
Слушах с внимание думите му, не записвах нищо, но казаното оставаше главата ми. Щях да питам за генофонда, но той допълни:

- През целия период на съществуването си, атлантите попълват генофонда на Земята с представители от различните епохи и периоди на своето развитие. По време на късните лемурийци, успоредно с атлантите, на земята живеят
и представители на друга цивилизация, идващи от Галактиката на голямата спирала. Те са се отличавали с огромните си размери и до днес са останали в спомените на хората, като великани. Били са тук и по времето на атлантите
и, напускат земята с изчезването на последните им представители. Целта на тяхното пребиваване е била да подпомогнат двете цивилизации в изграждането на по-добри и енергийно усъвършенствани транспортни коридори, за захранване на подземните градове и бази.

- Моля те, разясни ми, по-подробно, за генома на съвременния човек.
- Дадох ти твърде много сведения, но явно не са ти достатъчни... Със сигурност ще се повторя, но щом се налага... - рече Гуру и започна да обяснява: - Геномът на съвременния човек се разработва в подземните лаборатории на цивилизацията от Сириус с помощта на генни инженери от
Плеадите, които вече са имали опит в създаването на земни цивилизации. Всяка двойка клонинги е била заселвана в близост до съществуващите градове на атлантите. Те са се приспособили в кратки срокове, което е било повод да се отбележи, че опитът за създаване на нова земна цивилизация е успешен. От матрицата на човешкия геном, пазеща се в подземните лаборатории на Сириус, са създадени четири разновидности на първичния ген, определящи четирите цветови раси на човечеството.

Дълго време първите представители са живели в съседство с атлантите и са възприемали от тях знания, умения и духовност. Така, съчетавайки полученото и наученото от тях и заложеното в генома на новия човек, вашата цивилизация започва бързо да се развива и да изгражда своите градове и култура.

Няма коментари:

Публикуване на коментар