Звездни Цивилизации

събота, 30 януари 2016 г.

Расата   на  първите   атланти
Расата на първите атланти действително е била червена. Вече в един по-късен период, по времето на средните атланти, от Плеядите се взема решение за обогатяване на техния генофонд. И тогава в подземните лаборатории на Плеядите се разработва ген с допълнителен цветови спектър, който създава бялата раса на атлантите.
...
Изминава дълъг период от време, но обучението на бялата раса върви успоредно с обучението на червената. Знанията обогатяват и двете раси и едва тогава започва разселването им. Първите атланти, тези от червената раса, тръгват на запад и започват да се заселват на териториите на днешните Америки, както и на юг от тях по непотъналите по това време земи, част от които днес са много острови в Тихия океан. Белите атланти се разселват по териториите на днешните Европа, Азия и Африка. В периода на разселването е имало представители на атлантите, съдържащи гена на двете раси.
...
Превозните средства на атлантите не са като нашите... Те са използвали създадените от лемурийците машини, защото са възприели от тях принципите и технологиите за конструиране и задвижване на съоръженията си. Използвали са слънчева енергия, генератори за трансформиране на енергийни потоци в необходими за корабите стойности. При атлантите голяма част от съоръженията, употребявани в различни области, са се задвижвали с "пси енергия" в съчетание със слънчевата енергия под определен ъгъл и насоченост. Широко приложение са намирали енергиите, получавани на принципа на пречупената светлина с помощта на огромни скално-кристални огледала.
...
Великата Шамбала се изгражда по времето на първите лемурийци. Висшият разум е възложил на лемурийците мисията за построяването й, като са били подпомагани от специалисти по изграждането на подобни градове от други части на Вселената. Имало е представители от Орион, Призма-3 и Стрема, както и от други галактики. За прокопаването на земята са използвали лазерни уреди, имащи от ПИ Делта от върховата зона на енергийния спектър в зона Алфа - Гама.
...
Атлантите са създавали полета на материализация и дематериализация, както и на скоростно преминаване в 4-то и 5-то измерение. Пирамидалните структури от тяхното време се различават от тези на лемурийците по посоката, по която са ориентирани спрямо основните в космическата карта обекти, поради настъпилите промени в ориентацията на магнитната ос и траекториите на някои космически обекти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар