Звездни Цивилизации

четвъртък, 28 януари 2016 г.

Арктурианци

Последната извънземна раса която ще разгледаме поради нейната значимост, са Арктурианците, които са описани като „посели” Земята преди време, със свои членове и мирно съжителствали с други раси. Според Андрюс: „В древността тази планета е била разделена на сектори от 4 групи: Блондини, Сиви, големи гущероподобни същества от системата Капела и същества от системата Арктур” [132]. Андрюс продължава и описва Арктурианците, които в момента играят ролята на наблюдатели в схватката за Земята и нейното население между различните извънземни групи. Кулиър описва Арктурианците като една от расите в контакт със Земята и че те се „опитват да помогнат” [133]. Според контактьорът „Адриан”, Арктурианците са извънземната раса с най-голям принос за кръговете в полята [134]. Той твърди че кръговете са правени както за да вдъхновяват хората за вероятни извънземни комуникации, така и за да предупредят негативните извънземни за последствията от техните действия да контролират и манипулират човечеството.
По-детайлно описание на Арктурианците е дадено от Кулиър:
Тази група същества е заселена в съзвездието Арктур. Тези човешки раси са много самостоятелни и поради много специфични причини са свързани със Земята. Те се считат за лечители. Много са горди с технологията си и изкуството на физическото изцеление, както и на емоционалното и духовното тяло. За тях се знае че са се намесвали в древното минало, за да помогнат да се разрешат различни сериозни конфликти в нашата част на вселената, като споделят своята уникална способност да показват на другите как да интегрират техният мироглед и чувства, за да се разреши конфликта. Те могат да бъдат много тихи и ще запазят доста от нещата за себе си. Като група са направили доста за да помогнат да се вдигне общото ниво на съзнанието във Вселената [135].
По-голямата част от информацията за Арктурианците идва от тези, които твърдят че са комуникирали телепатично с тях. Например д-р Норма Миланович в нейната книга „Ние Арктурианците”, описва нейната комуникация с тях чрез форма на компютърно подпомогнато автоматично писане [136]. Тя твърди, че Арктурианците са тук, за да:
...подпомогнат Земята с влизането й в Нова Ера на духовност. Те не могат да се намесват в свободната воля или в процеса на взимане на решения на който и да е землянин, но са тук за да образоват и помогнат да се вдигнат вибрациите на всички, които изберат пътешествието до новото измерение в което ще влезе Земята [137].
Арктурианците са описвани като имащи високо развита духовна култура и изтънчена технология, която им дава голямо влияние в галактиката. Друга личност, която телепатично комуникира с Арктурианците твърди, че те имат следната мисия на Земята:
Арктурианците са всеобщите пътеводители или администратори на контактния опит. Те имат желание да видят всичко да минава добре. Да видят, че вие научавате колкото се може повече чрез този процес и да ви подпомогнат по всеки възможен начин. Въпреки това тяхното влечение е към бъдещето на планетата като цяло и те обикновено имат по-особен подход – на минимална намеса. Те предпочитат да свършат възможно по-малко работа, за да постигнат огромен резултат. Ще ги намерите за ефикасни и много съзидателни в това дело. Те могат да са ви полезни в научаването на това как да играете, как да чакате за подходящия момент и как да правите няколко много важни неща за да успеете [138].
Следователно основните дейности на Арктурианците изглежда са: да интегрират духовни ценности с развити технологии и да предоставят стратегически съвети при трансформирането на планетните системи и да вдъхновят човечеството с възможността за извънземен контакт. Глобалните решения, с които Арктурианците допринасят, включват: прозрачно и отговорно управление, интегриране на глобалните финансови, политически и социални системи, да помагат на човечеството да се координира ефективно с другите извънземни раси, дипломация и решаване на конфликти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар