Звездни Цивилизации

четвъртък, 28 януари 2016 г.

ПроциониПовечето от Ригелианците, които напуснали планетата си, отишли в звездната система Процион за да рестартират тяхната цивилизация. Процион е двойна звездна система на около 11,4 светлинни години от Земята и е четвъртата планета в тази система, на която Ригелианците създали тяхната нова колония [105]. Според Андрюс колонията на Процион процъфтявала, докато не била докарана до безредие по зловещ начин от Сивите, които сега населяват Ригел с цел подривни действия и преврат. Хъла описва процеса възприет от Сивите за преврат на Процион:
Сивите започнаха да ни посещават първо като посланици, после като специалисти в различни области, в които техните умения можеха да са ни от полза, като участници в различни програми, които включваха общо сътрудничество и накрая като туристи. Това което започна като капка, стана наводнение, защото те почнаха да идват във все по-голям състав, бавно, но сигурно инфилтрираха нашето общество на всички нива, прониквайки дори в най-секретните групи на властовия елит... Както на вашата планета, където започнаха незабелязано да придобиват контрол над ключови членове на ЦРУ и КГБ чрез техники, които не са им познати, като телепатична хипноза, която манипулира рептилоидните нива на мозъка, така че на Процион чрез същите техники... те установиха вид телепатичен хипнотичен контрол над нашите лидери и почти над всички от нас, защото беше подобно на това, че се намирахме под магия, която ни водеше до гибел – все едно бяхме ритуално програмирани от ритуална черна магия за която не разбирахме че съществува [106].
Хъла продължи с описанието на последвалото превземане на Процион от Сивите и поробването на повечето Проционци, които не могли да избягат. Използвайки напреднала технология за пътуване във времето, която включвала „мултиизмерно съзнание”, нещо, което Сивите очевидно не могли да копират, поради техните деградирали генетично тела, значителен брой Проционци могли да избягат и да започнат освободителна война от „отдалечени коридори на времето”. Важно е да се отбележи, че Проционците описват как част от техните техники на съпротива могат да бъдат уместни за ситуацията на Земята:
...би било самоубийствено да се опитате да се борите със Сивите директно с оръжията които притежавате в момента. Трябва да бъдете разумни в опитите за ответен удар и да разберете верния начин за продължение. Вашето собствено съзнание е най-силното оръжие, което притежавате в момента. Най-ефективния начин да се борите със Сивите е да промените нивото на вашето съзнание от линейно мислене, до мултиизмерно осъзнаване... Те имат технологията да изхвърлят планетата ви от орбита, но има една ключова способност, която вие имате, а те нямат – способността да държите в съзнанието си образи, които вдъхновяват личността да осъзнае своята лична връзка с Източника на Всичко... Това е вашият ключ за победа [107].
Според Алекс Кулиър Проционците наскоро са освободили света си от влиянието на Сивите и той ги описва като много ентусиазирани заради разправа със Сивите [108].
В заключение, главната дейност на Проционците, е ефективен отпор на извънземните подривни дейности чрез развитие на „многоизмерно съзнание”, използвайки съзнателни образи за защита от извънземния контрол на съзнанието и следене на неприятелска извънземна дейност. Глобалните решения, в които Проционците могат да помогнат, включват изобличаване на извънземната подривна дейност, да помагат да се спре глобалната секретност за извънземното присъствие, да насърчават многоизмерното съзнание, депрограмиране от контрола на съзнанието, насърчаване на универсалните човешки права и развитие на интернет и глобалните комуникации.

Няма коментари:

Публикуване на коментар