Звездни Цивилизации

четвъртък, 28 януари 2016 г.

Рила и Олимп


Всякога една култура се движи към планинските места, не може в една равна земя да има култура. Едно място, за да бъде културно, за да бъде огнище на висока култура, непременно трябва да има високи планини. Планините имат отношение към човешкия живот. Защо европейците се стремят към Швейцария? Защото там са най-високите планини в Европа. Защо индусите са избрали най-високите планини - Хималаите? Братствата, които са в Индия, са в Хималаите, с връх Еверест. На това място поставят най-ценните личности, хора облечени в плът, но с гениален ум, които помагат на човечеството. Те се намират там, защото в планините се съдържат ония сили, които поддържат благородното, възвишеното в човешката душа. Равните места обезличават човека. Високите места, планините, са възприема- тели на най-хубавата част от слънчевата енергия, тя се складира там. От милиони години най-хубавото, което Слънцето е изпратило на Земята, всичко е складирано в планините. Следователно планините съдържат грамадни енергии. Планините са складове на Божествена енергия, място на една разумна работа. Ако хората разбират това нещо, те ще използват планинските места не както сега, но малко по-добре ще ги използват.
Високите върхове са динамични центрове. Те представят резервоар на сили, които ще се използват вбъдеще. Планинските върхове са свързани с центъра на Слънцето.
Всички духовни центрове на Рила, Алпите, Хималаите и други планини са свързани.
Хималаите представят средният пръст на човешката ръка. Там живее Сатурн, падналият бог. Следователно който търси Правдата, трябва да обърне погледа си към Хималаите. И когато се решава някое важно дело, съдиите трябва да отидат на върха на Хималаите, на Монт Еверест, на Сатурн, там да го решат. Значи средният пръст на човека се намира на Монт Еверест. В Америка се намира Меркурий, малкият пръст на ръката. На Монблан се намира Юпитер, показалецът. Де се намира четвъртият пръст, Аполон? На този въпрос вие сами ще си отговорите.
Когато искате бъдете справедливи, мислено ще се качите на Монт Еверес и там ще размишлявате за него. Когато искате да развиете в себе си благородство и достойнство, ще се качите мислено на Монт Блан и там ще размишлявате. Когато искате да уредите материалните си работи, ще се качите на най-високата планина в Америка.
В далечното минало Рила, Родопите, Пирин и Олимп представлявали една планина на Великия Олимп.
Дето се говори, че на Олимп обитавали боговете, това не е било сегашната планина Олимп, а Рилският масив - той е бил големият Олимп, който после спаднал. А сегашният Олимп после се е оформил. Запомнете: има връзка между Хималаите и Рила.
Палестина бе избрана за Христовите мистерии, понеже местността е много хълмиста и е подходяща за духовна работа. България е избрана, понеже има много планини, а без тях не може. На Земята има центрове, които са врата на живота и водата, която минава през тях, е вече свещена и има голямо въздействие. Тези врати се пазят. Вода с голямо действие, с изобилен живот има в непрестъпните, свещени места на планините, пазени от посветени.
На много места из Рила, дето човешки крак не е стъпвал, се намира този първичен жизнен елемент, който още старите алхимици са търсили. Достатъчно е човек да стъпи на мястото, дето е този елемент, за да се подмлади моментално.
Някои сестри се излъчиха на Мусала с лекота, защото на тази височина налягането е по-малко и става по-голямо разширение.
Мусала е бил по-рано най-високият връх на Европа, но после се е снишил. България няколко пъти е била море и суша, обаче Рилският масив винаги е стърчал като голям остров над водите, когато България е била море. Енергиите от планините слизат надолу в полето, за да го направят плодотворно. В бъдеще планините ще се снишат, а пък полетата ще се издигнат като планини.
Някога Мусала е бил много по-висок и там е имало една площ, широка 400 метра. Първите култури на Мусала съществуват в библиотеките на невидимия свят. Връх Мусала никога не е потъвал под вода, докато България няколко пъти се е издигала и хлътвала. Средиземно море е долина, която е потънала при релефните промени.
Никоя друга страна няма толкова слънчево разположение на алпийски върхове и била като тези на Рила. Това е планината на най-чистите и пивки води. Тя прилича на красива и умна глава. В тази глава е скрито най-скъпото и съкровено съдържание. Тя е духовното богатство на България, защото е храм на посветени. Храм, в който свещенодействат невидими същества от далечни светове. Рила е планетен оазис на великите души, които служат на всички българи и на цялото човечество. Подобни центрове на нашата планета има само на няколко места: на Алпите, на Пиринеите, на Кордилерите, на Андите, на Хималаите, на северния полюс.
Рупите са най-свещените места на Рила - там има окултна школа, тайна школа. Мястото Бели Искър до Рупите и местността Скакавците е светилището на Рила. В Рила се намира най-старата школа. От Хималаите идват да се учат на Рила. И в Алпите има школа, но посветените в Хималаите идват в по-старата школа да се учат.
Съществата, които живеят по тези планини, са в етерни тела. В Рила са складирани знанията на вековете.
Отсрещният масив (Скакавците) е бил 7 хиляди метра висок и после се е снишил.
На Скакавците няма хора, но живеят разумни същества, които са с ореол. Скакавците е островът на блажените. Който иска да изпита блаженство, трябва да иде там.
Седемте езера са седемте свята, седемте полета.
Първото езеро, Махарзи, означава физическият свят.
Второто езеро, Елбур, означава нисшата област на астралния свят.
Третото езеро, Балдер-Дару, означава висшата област на астралния свят.
Четвъртото езеро, Близнаци, означава умственият свят.
Петото езеро, Махабур, означава причинният свят.
Шестото езеро, Сърцето, означава нирвана или будическият свят.
Седмото езеро, Шемхаа или Главата, ознава Божественият свят.
Тук е светилището на Рила. Връх Мусала е кубето на Рила. Светилището е триъгълник, образуван от езерото „Окото”, Маричините езера и връх Мусала. Светилището обхваща всичката тази местност от езерото „Окото” до Маричините езера.
Карабаир до Бургас е имал височина 1800 м, а сега е 300 метра. Той е станция на Бялото братство. Тоя връх никога не е потъвал под морето.
Връх Казбек в Кавказ е също станция на Бялото братство и също е във връзка с Карабаир при Бургас.
Най-красивите хора се намират в Кавказките планини, там има външна красота.
Софийското поле, Пернишкото поле са били езера и после започнали да се издигат.
Мусала е голяма електрическа батерия, а „Сините камъни” в Сливенския балкан са магнетични.
Витоша е планина на знанието, на самоусъвършенстването, а Мусала е връх на самоотричането. Който иска да се самоусъвършенства в пътя на самоотричането, да отиде на Мусала, а който иска да усъвършенства своите знания, да отиде на Витоша.
Около Черни връх и под „Резньовете“ има много магнетични места.
Планниските места са пълни с енергии и носят благословение. Витоша е акумулатор на електромагнитни сили и е много динамична. Ако липсваше Черни връх, София би изгубила половината от своята красота.
Ако някой изучава реките, тяхното направление, тяхната посока, в много отношения би могъл да коригира възпитанието, което сега хората имат. Ако изучавате склоновете на планините, накъде са обърнати, какво отражение дават на полетата, знаете ли какви резултати ще имате? Не мислете, че Витоша не оказва известно влияние. Източната, южната, западната и северната страна оказват различно влияние в живота на хората. Мусала оказва голямо влияние върху Самоковското и Софийското поле. Всички хора, които живеят тук, имат високо мнение за себе си. Вземете устройството на черепите - те отговарят точно на тия влияния. На хората, които живеят в Самоковското и Софийското поле, черепите са развити, личните им чувства са развити както у англичаните, те имат високо мнение за себе си - приличат на Мусала. Мусала е връх в една епоха на снижаване, на понижение, следователно има един елемент, който руши.
В София има дисхармонични мисли, които образуват над града една аура с неправилен ритъм. От Слънцето слизат правилни, ритмични и хармонични енергии, но тук ние им въздействаме със своите мисли. Слънчевите енергии, когато минат през тази среда, изгубват своята ритмичност на правилни трептения. И затова колкото на по-високо място се изкачва човек, за да приема слънчева енергия, толкова с по-правилна и ритмична форма ще бъде тя.
В беседата „Новият живот" Учителят казва: „Извеждам повече от 200 души на Витоша в най-големия сняг и се качваме на 1500-1600 м. височина. През целия ден прекарваме на снега и никой не се разболява. Направихме 1,2,3 опита, искам да покажа на тия ученици, че в природата има известни закони, които трябва да се знаят." /"Обяснения и упътвания", 1922, с. 25/
Има едно свято име, което внася трепет и светлина в нашите души, при неговот о произнасяне. Това е свещената за нас планина Рила, със своята неповторима красота и чистота, в която ни въведе Учителя.
Започва посещението на връх Мусала - което преведено означава близо до Бога, място на Бога или носът на Бога. Той е най-високият връх на Рила и в целия Балкански полуостров. На Рила има още 12 върха, които са високи над 2700 метра. На Рила, Мусала и езерата Учителя е изнесъл най-хубавите си беседи и е имал най- плодотворните си разговори с приятелите.
„Това, което се говори на Мусала, другаде не може да се каже. Значи, за всяко нещо се изисква специална обстановка, специални условия."
/"Определенидвижения", с. 126/
Всяко отиване на това свято място е празник за нашите души, светлина за ума ни и топлина за сърцата ни. Учителят казва: „Новият живот изисква нови форми. Този разумен живот трябва да се обуслови. Аз направих следния опит на Мусала: изведох на Мусала 104 души, като се започне от 18-годишни юноши до 70-годишни хора, имаше и една сестра - София Попова, на около 80 годишна възраст на височина 3000 метра, без да се разболее никой, всички се върнаха здрави и на другия ден усещаха енергия и подем в своята мисъл." /"Новият живот", с, 20/
Рила е най-високата планина на Балканския полуостров, който е заливан 3 пъти от вода, а тя е стърчала в морето като неголям остров. В нейното развитие са станали многотектонични промени в релефа и състава и. Преди повече от 13 000 години преди Христа, още преди потопа на Земята, Рила заедно с Родопите и днешния Олимп са представлявали древния Олимп висок около 12 000 метра - място на Боговете, на вечните снегове, където човешки крак не е могъл да пристъпи.
„Историята на Земята е записана и запазена. Един ден ще я представят на филм. Олимп, който са обитавали Боговете, не е сегашният Олимп, а Рилският масив - големият Олимп. Някога той е бил най-високият връх на Европа, после се е снишил. Сегашният Олимп се е оформил по-късно."
/"Мисли за всеки ден, 1988-1989г.", с. 97/
След потопа под натиска на Черната ложа Мусала спада на 6000 метра височина. Тогава Рила е била покрита с вечни снегове и ледници, които при второто понижение на Мусала до към 3000 метра и значителното затопляне на климата започват да се разтопяват и образуват 189-те, предимно глациални езера - сините красиви очи на планината. Сега Бялото братство задържа и повдига височината на Мусала, която през 1940 г., според думите на Учителя е била 3033 метра и всяка година се издига с един-два сантиметра. Учителят определя височината на върховете според идеите, които изпълват съзнанието му, когато ги посещава.
„В духовния свят един нисък връх може да бъде висок, а високият връх може да бъде нисък. Това зависи от интензивността на силите, които действат там. Тогава право е, дето казват, че най-високият връх е Голгота, защото там се изживяха най-интензивните страдания. На времето си там Христос е разрешил една от най- важните задачи." /"Петимата братя", с. 250/ По време на една от лекциите на ООК - Общия окултен клас, Учителят задава въпроса: „Кой е най-високият връх на Земята? Учениците отговарят: „Монт Еверест". Тогава Учителят обяснява: „Най-високият връх на Земята е там, където всички разумни същества се събират заедно и отправят ума си към Бога."
Този връх беше Изгрева в южната част на София.
Учителят казва: „Един ден отидохме с един мой познат на Мусала. Като се качихме на върха, видях на една табела означена височината на Мусала. Там пише 2925 метра. Казах на приятеля си, че изчислението не е вярно. Мусала има височина над 3000 метра. „Отде знаеш?" Не му казах отде зная, но му отговорих: „Има идеи и чувства, които се проявяват само на височина над 3000 метра*. Други идеи се проявяват на височина 3200-3500 метра. Следователно, ако тази идея се роди в ума на човека при дадена височина, значи тя е от 3200 до 3500 метра. Например един месоядец се качва на една планина. По едно време у него се явява мисълта за вегетарианството. Това показва, че сте стигнал на такава височина, на която се ражда мисълта за вегетарианството. Тази височина е 8000 метра. Като стигне височина 9000 метра, човек забравя своята националност."
/"Условия за растене", с. 57/.
Името Рила, или на славянски език Дункас означава Планина на много води, за разлика например от нейната северна предпланина Верила, която е безводна. По строеж Рила няма голямо разнообразие от скални формации. Тя е изградена от най-старите скали, срещани в България - метаморфните, които имат предкамбрийска, или архайска възраст. Метаморфните скали се изграждат от различни видове гнайси и шисти, амфиболити, прослойки от мрамор и серпанити. Други скални съставки са палеозойските гранити - по високите части, и гранитогнайсите в по-ниските. Най-младите скали са от кватернерния период и се оформят като гланциални наслаги - скали, слабо споени, образувани от ледниковата дейност и натрупани на големи и малки морени, и делувиални наслаги, във вид на сипеи, насипи и пясъчно-глинести материали. Срещат се и някои полускъпоценни камъни, рубини и др. Намира се и природно злато на жилки, много кристали и бял опушен кварц.
Структурата на Рила има много тектонически особености. Има много разломи, пропадане на известни котловини като Говедарската и др. Има заравнености и главно планински пасища от 1200 до 2600 метра височина. От глациалната дейност на ледниците са се образували много циркуси, коритни долини, прагове, скални гърбици и др. образувания. Обикновено коритните долини са със загладени корита и доста стръмни скатове. Най-красивият циркус е този при 7-те Рилски езера. Други подобни са Урдините езера, Бистришките езера, езерата при Мусала, Рибните езера и други. Те придават на планината типичен алпийски характер. През последните 10 000 години на Рила е протекла интензивна мразова дейност, в резултат на която са се образували много скални венци и плочници, каменни ивици, подкови и др. Появили са се и буйни потоци, които образуват много реки, като Марица, Искър, Джумайска Бистрица, Джерман, Рилска река, Елийна и др. Постепенно снежната граница на Рила спада и се установява на 2100 метра. Сега по-големи промени стават по високите била на планината, главно от лавините, които изкъртват и пренасят големи скални маси към долините и често унищожават дървесната растителност. Топенето на снеговете често се забавя и снежната покривка присъства по планината до средата на май и най-топлото време не е през месец юли, а по средата на август и първата половина на септември. Броят на дните със снежна покривка на билата над 1800 метра е 250. Обикновено снегът се топи бързо под въздействието на фьона - бурните южни ветрове и обилните пролетни дъждове.
*Вж Изгревът т. XX, с. 555-557N8, с. 557N9
Географски Рила се разделя на четири дяла: Северозападен, Централен, Югозападен и Мусаленски. Всеки един от тях има специфична красота и влияние. Най-представителният е Мусаленският дял с връх Мусала.
Учителят разделя Рила на 3 части:
1. Мусала е главата на Рила, откъдето идват идеите и всички енергии за
България и целия свят;
2. Скакавците и Рупите са гърдите на Рила. На Скакавците и Рупите има места, които са чисти и свети. Там живеят възвишени същества. Започнат ли хората да посещават много тези места, съществата се оттеглят. Те не обичат да ги безпокоят хората. Ако там отиде човек, който не е духовен, може да пострада от тези силни вибрации, които съществуват там. Природата прави свещените места пусти, без растения, без животни." /"Мисли за всеки ден 1988-1989 г.", с27/
„Няма нито една страна в света сега, освен България, която да има гръбнак и глава. Гръбнакът на България е Стара планина - Балканът, а главата е Рила с Мусала." /"Разговори с Учителя"/
Рила съществува на Земята повече от 9 милиона години. Тя е най-старият духовен център на Бялото братство. Понеже в нейните гънки и недра в Акаша е записана цялата история на Земята от създаването и до сега, тя е била притегателен център за всички разумни възвишени същества, които са я посещавали. Учителят казва: „Аз чета какво казва Природата и зная за всеки един от вас какво е написала. Навсякъде Природата всичко пише. И в България има Акашеви записи и аз ги чета... Аз ходя по планините да чета какво е написано по тях, в техния архив." /"Мисли за всеки ден 1986-1987г.", с. 74/
Рила е посещавана от много велики същества и адепти, които са се учили в нейните школи. Тяхното присъствие се е ознаменувало с това, че те са оставили своята светлина и благословение в нея. Затова Рила е благословена планина, център на светли мисли и възвишени чувства.
"В Рила е най-старата окултна школа, в която съществата, които я съставляват са в етерни тела. Там е складирано знанието за Египет, Индия и другите страни по света. Все от Рила е тръгвала културата на човечеството и се е разпространявала по целия свят." /"Разговори с Учителя"/
Рила е център на мистични духовни течения, които са се създали в подножието и. Тя е люлка на орфизма, школа на древния тракийски певец Орфей, който се е подвизавал в 6 век пр. Христа в околностите на връх Мусала, където със своите песни и вдъхновена музика е омайвал хората и животните*. Те не са се нападали и не се гонели както обикновено.
По-късно, през X век след Христа, около полите на Рила се създава Богомилското учение, които поради своята социална основа - премахването на феодализма и робството, бързо се разпространява по цяла България. Богомилството е един опит на Бялото братство за насочване на народите към един нов общ братски живот в цяла Европа. То подготвя Ренесанса и дава тласък в развитието на културата.
Богомилството е най-светлата духовна страница от средновековната история на българския народ. Богомилството със своите общочовешки велики идеи, някои от които и досега не са приложени от хората, подготвя и идването на Учителя и неговото учение на Любовта, основа за развитието на Шестата раса на Земята. Пак около Рила се съсредоточава дейността на Бялото братство в нашите дни. Учителят казва: „Витоша е планина на знанието и самоусъвършенстването, а Мусала и Рила - на самоотричането."

Няма коментари:

Публикуване на коментар