Звездни Цивилизации

вторник, 26 януари 2016 г.

ЕДНО ИНТЕРВЮ С БИВШ СЛУЖИТЕЛ ПО ОХРАНАТА НА БАЗАТА ДЪЛСИ
Следващата информация е списък от въпроси, които бяха отправени към бившия служител по охраната на базата Дълси Томас Едуин Кастело приблизително година преди смъртта му (или изчезването му). Въпросите са последвани от неговите отговори:
ВЪПРОС: Кога точно е конструирана (горното обитавано от хора ниво) инсталацията Аrchuleta?
ОТГОВОР: - Чух, че &Дълси е била стартирана през 1937-38 от военни инженери, разширявана през годините, повечето от работата е била свършена през 1965-66, когато са били свързани тунелите към базата Page [Аризона], която е едно от по-старите подземни инсталации. Базата е наречена PERICA. Повечето от местните американци (индианците) живеещи в областта знаят за базата, и биха могли да ни разкажат за подземните форми на живот, които често се наблюдават близо до тези общества, Голямата Стъпка (Bigfoot), и др. (Бележка: Бележките към базата Дълси се отнасят главно към горните нива, а не към крайно ниските нива, които включват обширни естествени пещери и, както някои вярват, много древна тунелна система. Това би включило тунелите осветени от фосфорен пентоксид, който сивите извънземни избягват, и произходът на който е неизвестен. В действителност източници ни информираха, че някои от подземните инсталации на NORAD в Колорадо били конструирани във вече съществуващи пещерни системи, което предполага, че Рей Палмър и Ричард Шейвър са били прави, когато през 1940-те са писали за правителственото търсене на древна подземна пещера и тунелна система, които да се използват за техни цели. - Брантън)
В -- Поради какви причини са били построени (горните) инсталации? Запознат ли сте с предполагаемите подобрения направени от корпорацията Rand, като високо-ефективната сонда или пробивна машина, способна да стопи скала, използваща ядрено задвижвани 'пробивни конуси' с върхове от волфрам-графит?
О -- Според няколко висши служители по поддръжката, част от нея (инсталацията) е била взривена от ядрени устройства през 60-те на 20. век. Има секции, като тунелите за совалки, които бяха образувани от напреднала машина за тунели, която оставя стените на тунели гладки. Готовите стени в тези тръби, напомнят полирано черно стъкло.
В -- Кой е построил първоначално инсталацията Дълси?
О -- Природата първо е създала пещерите. Драконианците (The Draco) [рептилиански т.е. влечугоподобни хуманоиди] използват пещерите и тунелите от векове. По късно, чрез плановете на корпорацията Rand, тя е била разширена на няколко пъти. Първоначалните кухини включвали ледени пещери и серни извори, които 'извънземните' намерили префектни за своите нужди. Пещерите на Дълси съперничат на пещерите Carlsbad по големина. (Бележка: Пещерите Carlsbad и особено близките пещери Lecheguilla са 'официално' сред най-дълбоките в света, с няколко 'разклонения', които остава да бъдат изследвани от професионални спелеонавти - Брантън)
В -- За какво точно се използват животинските (и човешки) органи като кръв, анална тъкан, очи, репродуктивни органи, езици, и т.н. - т.е. органите придобити от осакатяванията на добитък и хора?
О -- Прочетете т.нар. Документи Дълси (за повече информация).
В -- Дали разнообразната електромагнитно-контролирана въздушна или космическа флота -- (която се наблюдава), че напуска и пристига в планината Archuleta -- се управлява от хора, 'извънземни същества', или едновременно и от двете?
О -- Archuleta Mesa е малка област... апаратите напускат (и са съхранявани) в пет зони. Едната е SE на DULCE, една е близо до Durango Co., една е в Taos, Ню Мексико, главната част от флотата се съхранява в Лос Аламос (подземно). (Бележка: Мисля, че Томас Кастело споменава 'съвместно-операционната' флота. От комбинирани източници, обаче изглежда, че сякаш Дълси е абсолютно заобиколена от всички страни от 'извънземни' бази, и че връх Archuleta -- въпреки явно централната връзка на цялата подземна мрежа - е въпреки това само една част от цялостен комплекс, за който някои твърдят, че е почти с големината на Манхатън! Един източник индикира, че съществуват камери на няколко хиляди фута в земята под самия град Дълси, които са част от ниво първо на инсталацията. Тази близост може да обясни защо инсталацията се описва като 'базата Дълси'. Явно дори с високо-охранителния си пропуск, Томас Кастело е бил запознат само с една част от цялостния мега комплекс, който лежи под областта. Независимо от степента на активност, която кипи там, различни източници са склонни да признаят, че Дълси лежи върху главни кръстопътища, съсредоточаване или зона на 'пресичане' на извънземна активност, дори като че ли 'ядрото' на извънземната активност се разширява към Лос Аламос. Лос Аламос и планинските региони източно и югоизточно от него и около националната гора на Санта Фе изглежда са главно 'гнездо' на рептилоидни/сиви сили в северна америка, въпреки че също има голямо количество 'бърлоги' разпръснати из подземните мрежи между Дълси и Зона 51. Изглежда, че Дълси е главна точка за извънземна и подземна рептилианска активност, централна 'инфилтрационна' зона за операции на повърхността, както и операционна база за отвличания, имплантирания и осакатявания, както и главно съсредоточаване за суб-совалкови терминали, НЛО портове, и др. - Брантън)
В -- Други предполагат, че някои от съществата под Дълси не са с 'извънземен' произход, и че всъщност произлизат от сауриански или рептилоидни същества също като Велосирапторите или Stenonychosaurus Equallus -- 'змиеподобна' раса или раси подобни на тези в третата глава на книгата на Генезиса?
О -- Да, някои от 'рептоидите' са от тази планета. Управляващата каста на 'извънземните' са рептилианците. Бежовите или белите същества се наричат Драконианци (The Draco). Други рептилиански същества са зелени, някои са кафяви. Те са много древна раса на земята, живеещи под земята. Може би едно от драконианските същества е 'съблазнило' Ева в Райската градина. Рептоидите правилно считат себе си за 'местни Теранци'. Може би те са тези, които се наричат Паднали Ангели. Може би не, в другия случай, ние сме считани като 'незаконно пребиваващите' на земята.
В -- Някои предполагат, че т.нар. 'Е.Т.' бази и тунели, или голяма част от тях са буквално на хиляди години... конструкции на древна раса, която е придобила значително ниво на научна сложност, и които са били разрушени от божествено-иницииран катаклизъм, който се осъществил след като те се опитали да слеят науката си с окултни/свръхестествени сили. Например някои предполагат, че феноменът на Бермудския триъгълник може би е резултат на излязъл от контрол експеримент на обитателите на Атлантида, който причинил пространствено-времево бедствие, което продуцирало 'електромагнитно радиоизлъчване' в зоната на триъгълника и на други места след като те случайно изгубили силните енергии в света, който знаел много малко за тях. Дали вашите наблюдения клонят към потвърждение или отхвърляне на такава възможност?
О -- Не съм сигурен за божествената част, но тези 'извънземни' смятат себе си за 'местни Теранци'.
В -- Какво място заемат малките сиви извънземни?
О -- Те работят за, и са контролирани от Драконианците. Има други същества със сива кожа, които не са в съюз с Драконианците.
В -- Говорил ли сте някога с някое от 'извънземните' в базата?
О -- Откакто бях Висш техник по сигурността в тази база, аз съм комуникирал с тях на дневна база. Ако имаше някакви проблеми със сигурността или видеокамерите, аз бях този на когото се обаждаха. Обикновено работата се върши от рептилианската 'работническа каста', която обикновено върши физическата работа в долните нива на Дълси. Решенията включващи тази каста обикновено се вземат от белите Драконианци. Когато човешки работници причиняват проблеми на работническата каста, рептоидите отиват до белия дракониански 'шеф', и Драконианеца ми се обажда. Понякога, имах чувството, че това е безкраен проблем. Няколко човешки работника се възмущават от поведението, с което живее работническата каста оприличавано на 'глупости' и 'връщай се на работа'. Когато има нужда, интервенцията се превръща с жизненоважно средство. Най-големият проблем бяха човешките работници, които идиотски се въртяха около 'забранените зони' на 'Извънземната секция'. Предполагам в природата на хората е, да са любопитни и да се чудят какво има зад бариерите. Твърде често някой намира начин да пресече бариерите и да си пъха носа наоколо. Камерата близо до входа обикновено ги спира, преди да се озоват в сериозна беда. Няколко пъти съм нареждал на човешки работници да се върнат.
В -- Има ли други места, които са свързани със 'совалковата мрежа' освен тези, които споменахте, и ако е така, къде са входовете им?
A -- КЪДЕ!?! НАВСЯКЪДЕ! ТЕ ПРЕСИЧАТ СВЕТА КАТО БЕЗКРАЙНИ ПОДЗЕМНИ ШОСЕТА. КАТО МАГИСТРАЛА САМО, ЧЕ ТАЗИ Е ПОД ЗЕМЯТА... Подземните шосета са като магистрали само, че са под земята. Тези магистрали зависят от електрични мотори (за камиони, коли и автобуси) за павираните пътища, и са за ограничено пътуване. Има и друг стил на превозване на товари и пътници, който се използва за бързо пътуване. Световната мрежа е наречена "Суб-глобална Система". Тя има "междинни точни" във всяка страна. Има совалкови тръби, които 'изстрелват' влаковете с невероятни скорости използвайки маг-лев и вакуумен метод. Те пътуват със скорост превишаваща скоростта на звука. Част от вашия въпрос включва разположението на входовете към тази база. Най-лесният начин да се отговори е да се каже, че всеки щат има такива. Често, входовете са замаскирани като пясъчни кариери, или минни операци. Други по сложни портали се намират във военни бази. Ню Мексико и Аризона имат най-голямо количество входове следвани от Калифорния, Монтана, Айдахо, Колорадо, Пенсилвания, Канзас, Арканзас и Мисури. От всички щати Флорида и Северна Дакота имат най-малко количество входове. Уайоминг има път, който води директно в подземната магистрала. Пътят не се използва, но може да бъде реактивиран ако решат да го направят, с минимални усилия. Той е разположен близо до езерото Brooks.
В -- Има ли някакви 'бази' в щата Юта? (Бележка: Томас спомена няколко зони около Юта -- Колорадо, Ню Мексико, Аризона, Невада и Айдахо, където има 'връзки', но говори малко за Юта, който според някои източници лежи директно върху една от най-големите естествени пещерни системи в Северна Америка, за която се смята, че стига дълбоко под западната част на Скалистите планини както и под басейна Bonneville). Чували ли сте нещо за твърдението, че има подземна инсталация в планините Wasatch Mountains...?
О -- Salt Lake, Lake Powell Area, Dark Canyon, Dougway Grounds, Modena, Vernal. Всички имат изходи там. Другите също. (Бележка: Има много слухове за древни 'тунелни' системи, които се пресичат по време на изкопаването на подземните нива под главни индустриални зони и алеи в центъра на Солт Лейк Сити. Многобройни истории за тези тунели включват: изследователи, които са влизали в тунелите и никога не са се завърнали; съобщения за 'гущероподобни хора' долу в лабиринта от тунели; съобщения за сиви работещи с хората върху електронно оборудване и масивни строителни проекти, които се провеждат в огромни пещери под планините на изток; съобщения за хора, които са част от азиатско-базираното царство 'Agharti', което поддържа колонии в тунелите и пещерите - и които са в конфликт с рептилоидите, сивите, и група колабориращи хора фашисти от масивна подземна мрежа от инсталации под региона Neu Shwabenland на Антарктида; съобщения за мъже в костюми, които са били видени да вървят насам натам, носещи картечници (узита); съобщения за бездънни шахти; големи тунели, които са осветени и са 'достатъчно големи, че в тях да се кара камион'; секции от тунелни стени, които изглеждат солидни, и въпреки това, през тях може да премине ръката на човек, когато ги докосне. Стаи, които излъчват зеленикава фосфорецираща светлина; отвлечени, които са били отведени в подземия и срещнали всякакви видове тунели; дискове, които са били видени да се появяват от планините на изток и атакуващи идващите НЛО-та над долината; фанатици на тема Тъмници и Дракони, които са били в тунелите и разказващи странни истории за проходи дълги цели мили и приличащи на лабиринт; съобщения за връзки към тунелните системи чрез канализационно-дренажната система и специално под централната "Crossroads"зона; съобщения за извънземна активност подобна на тази, която бе описана във връзка с Дълси, Ню Мексико. Има известна история, за която не се говори открито - и две версии... и двете може да са истина. В едната версия работник от мормонски храм проникнал в подземен тунел под 'площада' в центъра на Солт Лейк Сити и вървял известно време през серия от подземни катакомби докато се натъкнал на 'гущероподобен' човек. Съществото се опитало да го нападне, но човекът избягал и успял да намери обратно пътя до повърхността. Той започнал да разказва на други хора какво се е случило и кратко след това дошло 'правителството' и затворило много от тунелите водещи към подземните нива на храма. Навярно е имало разгорещени дебати относно колко от подземната система трябва да се позволи да се контролира от това вероизповедание. Подобен диспут явно се е случил на югозапад, където LDS църквата поддържа голяма инсталация за съхранение под планината Granite в каньона Little Cottonwood, в горните нива на обширна мрежа от пещери. Фашистки ЦРУ елементи и Сивите дошли и взели контрола над големите пещери дълбоко в планината и наредили на работниците в складовете да стоят далеч от 'забранените зони' - и заявили, че "американското правителство" сега ги използва за цели свързани с "националната сигурност" и, че е техен "патриотичен дълг" да поддържат тайната. Другата версия засяга пазач, който влязъл в тунел близо до зоната с кина под алеята Crossroads покрай улицата и южно от площада с храма, докато са се провеждали изкопни работи в тази част на алеята. Работникът влязъл в тунела и срещнал 'гущероподобен' човек, плюл си на петите, и след това разказал на приятелите си работници какво е видял. ФБР и/или местната полиция скоро пристигнала и запечатала тунела. Друга история включва млад мъж, който заедно с приятел, са използвали had used a chain tied to his pickup truck to rip-up a manhole cover in the area near the 'Mall' and the 'Square'. Те пътували през лабиринт от канализационни проходи и се натъкнали на шахта, която се спускала в серии от 5 малки 'стаи' една под друга, и от долната стая водел тунел към голяма камера, където те видели изглеждаща бездънна шахта, голям югозападен тунел осеян със светлини 'толкова голям, че да се кара в него', и следите на някакъв тип от трипръсто двуного същество. Други източници твърдят, че ранните пионери и заселници в областта, които изследвали тези тунели влезли в контакт с и в някои случаи дори се присъединили към подземните Telosian-Agharti-Melchizedek-Mayan колонии под равнините на Солт Лейк, долината Солт Лейк и Западните скалисти планини. Тези подземни обитатели първоначално установили териториални съглашения с Рептилоидите и Сивите, преди те да започнат да нахлуват техните подземни територии в началото на 20. век. Договорите били част от един опит за отлагане на вероятен между-видов конфликт, докато схватките между хуманоидите [Teros] и рептилоидите [Deros] в пещерните мрежи на Северна Америка се увеличавали с течение на годините през 20-те, 30-те и 40-те. Поради колективния разум, с който до известна степен тези хора си взаимодействат, беше решено, че един възможен начин за 'обръщането' на рептилианците в същества притежаващи емоции и състрадание, беше им позволен достъп до груповото съзнание. Рептилианците обаче, веднъж получили достъп, незабавно започнаха да се възползват от колектива и го използваха за да контролират хората на подсъзнателна база. Леснотата, с което се случи това може би е била усилена от факта, че ретилоидите и Сивите вече оперираха като част от колектив или групово съзнание, което беше много по-сложно отколкото това на самия колектив Ashtar или Astarte, към който клонят голяма част от агхартианците ('Aghartians'). Това предполага, че рептилианския 'колектив' или кошер е абсолютно лишен от всякаква грижа, интерес или състрадание към човешките същества. Отделни рептилоиди опериращи отделно от драконианския колектив, може би са 'опитомени' от други свободни от колектива хора в някои случаи - както според твърденията някои били 'опитомени' от андро-плеядианските светове. Ако не-хората могат да бъдат отделени от 'колектива', те могат да бъдат репрограмирани да говорят (so-to-speak) и дори да придобият индивидуално съзнание и степен на емоционализъм. В такива случаи не би било препоръчително да се даде равен статут на тези същества сред хората, и абслютно раболепие и би било подходящо те да бъдат наблюдавани и да се осъществява мониторинг върху тях, ако бъдат намерени средства за отделянето им от колектива. Когато се занимаваме с рептилианските сили, отначало би трябвало да им се предложи безусловно капитулиране, и ако това не се приеме, тогава би трябвало да се узаконят военни действия и специално в светлината на многото временни 'отвлечени', които рептилоидите и Сивите са взели в плен (онези, които са още живи) в техните подземни системи. Много от договорите, които хуманоидите са направили с рептилоидите 'под масата', не са били спазвани... и особено след войните Groom от 1975 и войните Дълси от 1979, по време на които много от мрежата от подземни американски бази (които между другото бяха финансирани от американските данъкопланци) бяха завзети от американците. Някои източници твърдят, че извънземните са използвали предимството на хаоса особено по време на войните Дълси и започнали да завземат няколко от по-старите подземни колонии. Това явно довело до разцепление в колектива 'Ashtar', като много хуманоиди и хибриди се отцепили и се присъединили към интервенционистите от Драко-Орионската империя. Системата Сириус-Б, която - освен Арктурус и Сол (слънцето) - е била главен център на активност на колектива 'Ashtar', откакто той е бил разклатен от това разцепление между двете противостоящи ащарски фракции и според твърденията избухнала война из системите Сириус, която продължила няколо години, според някои 'контактьори'... явно отражение на делението в подземните мрежи на Северна Америка между плеядианско-подкрепените сириуски хуманоиди и орионско-подкрепените сириуски-рептилоиди, които едновременно са поддържали операции в подземните нива преди да избухнат войните Дълси. Войните Дълси са били само върха на пословичен айсберг, ако вземем предвид, че целите събития които са се случили в Дълси са имали верижен ефект из целия сектор на галактиката. Преди да се случи разцеплението, рептилоидите били поканени да вземат участие в 'мирните преговори' в Телос и на други места като акт на добра воля, но рептилоидно-сивите колективисти били по-заинтересувани от разширяването на тяхната империя и задоволяването на техния ненаситен апетит за завоевания, отколкото да правят мирни преговори, въпреки че се съгласили с мирните договори те не възнамерявали да ги спазват. Има остатъчно сътрудничество, подобно на това в подземните инсталации близо до Paradox Невада, където колективисти хуманоиди и рептилоиди от Сириус и Сол все още поддържат сътрудничество поради нужда - за да установят глобална контролна система, въпреки голямото количество от хуманоиди в подземните системи, които са във война с колективистките-инфилтраторски рептилоиди, които в противен случай бийа 'асимилирали' тези хуманоиди в техния колектив чрез измама, шпионаж и майнд контрол. Сега няколко контактьори като Алекс Кулиър, Рей Келър, Стан Джонсън и други твърдят, че конфликтите в Сириус между андро-плеядианските подкрепени ащарски сили и драко-орионските подкрепени ащарски сили - които бяха инфилтрирани и командвани от драко-орионски агенти - сега се разпростират към Сол системата, докато и двете междузвездни суперсили са се фокусирали върху тази стратегическа система, възнамеряващи да защитят интересите си една от друга. - Брантън)
В -- Дали "совалковата система" на планината Archuleta, е свързана със совалкова система, която според твърденията се разпространява от планината Shasta в северна Калифорния?
О -- Да. Планината Shasta е главно място на Извънземни-Рептилиански-Човешки-Elder Race срещи. Започвайки с Cleveland, Grover всеки президент в американската история е посещавал града Telos. Предполага се, че Труман е посетил Долното (Подземно) Царство в ролята на Висш Властелин на Земята. Предполага се също, че там се е срещнал с Краля на Света, и му е дал "Ключовете за САЩ". (Бележка: Дали поради управлението на 'Краля' на царството Agharti по това време е имало доброжелателни или други мотиви, подчиняването на Америка на външна суперсила без Конгресно одобрение би се тълкувало като висше предателство. Въпреки, че неизбрани/назначени 'индивиди' работещи в Изпълнителния-Военен-Индустриален клон на 'правителството' може да изберат да направят такова нещо по собствена воля без Конгресно или Сенатско одобрение, подобен акт не може да се отнася за Америка, която е базирана на Декларацията за Независимост, Американската Конституция и Хартата на Правата. Очевидно има две 'нации', окупиращи САЩ, традиционната 'Америка' на обиновените хора установена от бащите основатели и водена от 'Електоралното' Правителство, и 'подземната нация' подкрепена от Баварските ложи, и водена от 'Корпоративното' Правителство, което се бори с оригиналната 'Америка' на собствената и почва. Някои предвиждат неизбежна цивилна (?) война между Електоралното/Конституционално/На Повърхността правителство на САЩ, и съвместно хуманоидно-рептилоидно Корпоративно/Национал-Глобално Социалистическо/Подземно правителство на Новия Световен Ред, което инцидентно беше купено и беше заплатено от Американските данъкоплатци и други непривлекателни правещи-пари проекти. Тази война явно ще провокира военна инвазия от страна на Обединените Нации/Новия Световен Ред на САЩ, която, според известното предсказание на Джордж Вашингтон през 1777, ще завърши с американска победа в резултат на Божествена намеса. Нещо такова може би е неизбежно, ако не се занази свободата в този свят, и отвъд. Никога не бива да забравяме, въпреки че копроративния елит на НСР и техните дракониански господари възнамеряват да 'обезлюдят' повърхността на тази планета и също така и подземните системи. Според един Флотски разузнавателен източник, Масоните със степен 33-плюс [според твърдения има няколко степени над 33-тата степен, които взаимодействат директно с драконианците и са част от междупланетарно свързани ложи] възнамеряват да установят пещери с лява и дясна политическа насоченост една срещу друга за да обезлюдят подземните просранства, така че да могат да наложат абсолютен Баварско-Дракониански глобален контрол и на 'двата' свята. 33+ и по-високите степени според този източник възнамеряват да оцелеят в супер-секретните укрепени пещери, докато масоните със степен 33 и по-ниска и респективно техните леви и десни армии ще бъдат оставени да умрат във войните на повърхността и под нея. Възможно е 33+ Масоните да оцелеят през холокоста в техните бази споменати в Алтернатива-3 на Луната и Марс, ако тези бази са все още активни. Запомнете, корените едновременно на десните национал-социалисти и левите Глобални социалисти могат да се проследят обратно чак до Бавария. Не е ли интересно, че легендарния 'дракон' има две 'крила' - ляво и &##1076;ясно - като двете се контролират от едно 'чудовище'? В същината си, войната е между Юдейско-Християнско базираната Конституционална Американска Република и базираната на Луциферианския култ Социалистическа империя на Бавария. Едновременно левите и десните движения са Machiavellian-ски крайности създадени от Баварското Черно Благородство ('Черно' тук се отнася до нещо скрито, което не може да се види, и не чрено като цвят на кожата) за да подбудят глобален хаос. Има няколко твърдения, че сътрудничеството с рептилианците е започнало с Луциферианските култове на Бавария, и по-късно е било донесено в Америка чрез инфилтрацията на Шотландския Обред и фашисткото ядро на NSA-CIA. Въпреки това рептилианското присъствие в пещерите под Северна Америка датира от няколко века, въпреки това масивното рептилианско 'заразяване' на тези системи изгледа е започнало в началото на 20. век. 'Планинанта Archuleta' може да се счита като 'столица' на извънземния сегмент на 'секретния' (Баварско-Дракониански) правителство на Новия Световен Ред в Америка - с дълбоки подземни системи под международното летище на Денвър, което е 'столица' на човешкия сегмент на секретното правителство. - Брант❲н). Труман е получил гаранция за ново хай-тек знание, и победа над всички врагове на земята. След това той е бил представен на Samaza и Khoach, извънземни от aliens from Bootes и Tiphon [Драко], които са рептилиански 'крале' или Посланници. Труман осъвременил '100-те Договора' (които започнали през 1933, с Рузвелт) и помолил магнитно напредване, космически знания и експерименти. Khoach се съгласил, Samaza се съгласил отчасти. Той разменил заложници за генетични експерименти и напредване в областта на магнетизма, но отказал космическата част и лъчевите оръжия.
В -- Споменахте ли някаква намеса на Розенкройцерите (Rosicrucians), високите степени на Фримасоните, или Йезуитите в подземните инсталации и/или с извънземните? (Този въпрос е базиран на допускането, което правят някои от изследователите, че много от масонските ложи били, започвайки през 1776, инфилтрирани от Баварското Илюминати. Голяма част от масонския свят е крайно контролиран от Баварско-подкрепените 33+ степени на Масонството на Шотландския Обред, 'Обред' който според ранния масонски познавач Rebold може да бъде проследено, назад до йезуитския колеж Клермон в Париж - Обред, който подкрепя, разрушението на националните суверенитети в замяна за световното правителство, разрушението на религиозните и особено юдейско-християнските движения, и разрушението на семейната структура, която да бъде заместена от 'държавен' контрол над децата, и т.н., като противоположност на по-традиционния протестантско-християнски Йоркски Обред на Масонството, който Шотландският Обред се опита да подкопае от началото му в Масонството. Този въпрос беше също базиран върху твърденията на бившия Масон 33-та степен, Джеймс Шау, че главната квартира на Шотландския Обред е в "Къщата на Храма" - която лежи в северния връх на пентаграм образуван от улици във Вашингтон D.C. - е пълен с всякакви знаци на змийския култ във формата на фрески, резби, статуи, и др., обрисувани змийски фигури. Всъщност, от това което ми казват моите източници, не само, че има степени над 33-тата, но самата 33-та степен е съставена от две ядра - външно и вътрешно ядро, 33-та степен и 33+ степен. В миналото, когато посвещаването в 33-тата степен е било достигнато, на потенциалния просветен му е била давана Библия или Кръст и му е било казвано да плюе върху тях или по-някакъв начин да ги "омърси". Ако той откажел да направи това на него му е било казвано, че е направил "правилното решение" и оставал във външното ядро на 33-тата степен, мислейки, че те 'най-накрая са 'пристигнали'. Ако те са извършили този акт на богохулство, на тях им е било казвано, че са направили "правилното решение", и те са изпращани във вътрешното ядро на "33-тата +" степен, която е трамплинът за отскачане към по-висшите нива, които взаимодействат със съвместните хуманоидно-рептилоидни Аштарски ложи или клонове на 'Змийския култ' на другите планети, в подземните градове, и вероятно дори в другите измерения. Един източник информира, че бившия президент Джордж Хърбърт Уолкър БУШ (старши) - който ⭅ бил едно време ШЕФ на MJ-12 - е достигнал до 42-ра степен, въпреки че той може да е придобил по високи нива, оттогава до сега. Бих предположил, че човекът който държи посвещението във висшите нива може би е 'дракониански-крал' на самата империя на Драконис, или каквото и да е названието на лидера или лидерите на Драконианската империя. - Брантън).
О -- Да, така е, но това е много обширен и тежък въпрос, и аз няма да коментирам по-нататък. Аз не съм Масон, или член на някаква друга тайна братска група. Има една организация, на която съм член (в САЩ). Групата обикновено се нарича 'Централна единица" (Central Unit). Приятно ми е да ви кажа, че аз съм член на "Суб-Галактичната Лига" на Коста Рика.
В -- Има ли някаква истина в твърденията, че ЦРУ/'Извънземните' са установили 'бази' на Луната и Марс?
О -- Аз също чух за това, но нямам доказателство т.е. не съм го видял със собствените си очи. 'Извънземните' според твърденията имат бази на няколко луни на Юпитер и Сатурн. ЦРУ оперира в други страни, но не съм чувал да оперират на други планети (Бележка: Тука, може би трябва да отнасяме висшата спрямо ЦРУ агенция, Националната Агенция за Сигурност (NSA), чиито персонал според твърденията пилотира 'черно-бюджетни НЛО-та' между Луната и базите в Dreamland. - Брантън).
В -- Чували ли сте някакви подмятания или слухове предполагащи, че може би има по-долни нива под нивото ULTRA-7 на базата в Дълси, и също, каде може да водят тези нива и какво има в тях?
О -- ДА. Правите добро предположение... Разбира се, имаше много разговори, но това не значи, че то е там. Въпреки това, ще ви кажа, че видях асансьори, които бяха 'забранени' ако нямате достъп UMBRA или по-висш пропуск. В тази база, информацията ми се предлага на база "само толкова колкото е нужно да знаеш"! (Моят достъп беше ULTRA-7)
В -- Някои настояват, че САЩ/Секретното Правителство е развило своя флота от дискове основно на топ-секретните антигравитационни експерименти проведени от нацистките-германски учени по време на ВСВ. Чували ли сте нещо за това?
О -- Когато работех във Фото-Сигурността, чух много разговори, но никога не съм видял доказателства, но веднъж във ВВС аз обработих ролка филм, която показваше летателен апарат като този на ADAMSKI,'със свастика върху него. (Бележка: Писмо от 'R.J.M.' от Пенсилвания датирано 31-01-91 заявява: "...Имам много видеота на НЛО-та. Имам също 'Тайната земя' (1947). Тя показва оазиса на Bunger и говори, че е открита топла земя на Южния Полюс. Един германски автор твърди, че нацистите имат фотолента с битката с Бърд. На края на филма, се казва: 'Корабите на Бърд се посрещнаха и победиха от най-твърдите батальюни на Антарктида.' Не мисля, че те са говорили за метеорологичните условия..." Друг източник, заявява, че е имало загуби и от двете страни, и Битката за Антарктида срещу последния батальон на нацистите - които са се укрепили в подземни бази под планините на Neu Schwabenland, Антарктида - завършила в патова ситуация. Въпрос: Защо Адолф Хитлер и Ева Браун биха инсценирали самоубийство след като Хитлер прекара толкова много енергия екзекутирайки над 5000 нацистки служители, които били 'подозрени', че стоят зад опита за убийството му в бункера 'Wolf', особено ако те са имали заден изход чрез секретната нацистка полярна база? Броят на THE PLAIN DEALER от 18-ти Март 1994 (Cleveland, Ohio) има една AP история озаглавена "Докторите заявяват, че изгореното тяло не би могло да е на Хитлер". Част от него гласи: "...Френски съдебни експерти, казват, че овъгленият труп, за който се мисли, че е на Хитлер, не е неговото тяло... експерти фалшифицирали удостоверителните доклади наредени от Йосиф Сталин за да успокоят съветския диктатор... [От Еон: от същия автор имаше твърдение в Omega Files, че по време на разговор проведен между един човек (май, че беше французин журналист или нещо подобно) и Сталин и Жуков, ставаше ясно, че Сталин и Жуков знаят, че Хитлер не е мъртъв и, че казват, че не са намерили достатъчно доказателства за смъртта му] тялото е всъщност на един непознат германец. Съдебните експерти прекарали повече от две години анализирайки докладите за аутопсията подготвени от съветски съдебни следователи в дните следващи предаването на Третия Райх през 1945... тялото (за което се твърди, че е на Хитлер) има един зъб повече и само един тестис... никой немски доктор, който е преглеждал Хитлер преди смъртта му не е споменавал такава аномалия." Интересно е също, че когато вземем предвид добре познатия 'отвлечен', Барни Хил, спомняйки си преживяното под регресивна хипноза, както е записано в енциклопедията на паранормалното, "Мистериите на съзнанието, Времето и Пространството". Барни и съпругата му Бети били отвлечени от сиви хуманоиди "от Зета Ретикули". Въпреки това, едно от 'съществата' на борда, което е било описано от Барни Хил под регресивна хипноза е описано със следните думи, взети от стр. 1379 на енциклопедията: "...друга фигура има зло лице... Той изглежда като германски нацист. Той е нацист... Очите му! Очите му. Никога не съм виждал такива очи преди!" Спомнете си, че това се случило 15 години след като Европа беше предполагаемо де-нацизирана. Изглежда сценарият Дълси има някаква връзка с Антарктида, както и възможните 'нацистки' връзки: Германски 'туристи' са обхождали и претървали Ню Мексико, изследвайки мини и пещери и купувайки земя и минерални права, точно след края на ВСВ; нацистко-свързаното замесване на ЦРУ и поставянето от тяхна страна на няколко Нацистки СС агенти - които са били донесени в САЩ чрез Проект Кламер - в Дълси и други подземни инсталации; замесването на тайните Баварски ложи в Дълси; и възможната връзка Дълси-Антарктида с 'Алтернатива 003'. Друга интересна връзка е фактът, че секретните нацистки групи замесени в конструкцията и оперирането на подземните бази под планините на Neu Schwabenland и на други места в Антарктида били наречени ULTRA групи. ULTRA е също кодовото име за базата Дълси! Също така изглежда има директна връзка между базата Дълси и базата Монтаук в Лонг Айлънд - която според творденията е/била съвместно оперирана от Драконианските Рептилоиди, Орионските Сиви и Баварското общество Туле, което е подкрепяло нацистката политика. -Брантън)
В -- Том, имаше ли достъп до извънземна флота? Бил ли си някога вътре в тях?
О -- Да, често ги виждах в гаражи, има много от тях. Главната флота се съхранява в Лос Аламос. Да, влязох в няколко апарата. Имаше две неща, които ми привлякоха вниманието, странното еластично (гъбесто) чувство на подовете, и необикновената розова светлина на осветлението. Екипажът заяви, че подът става назъбен по време на полет, и виолетовия тон на светлината се променя на ярко синьо-бял. Цялата вътрешност на апарата е смален, ако се сравни с ръста на човек. Помещенията са извити и тесни, но някакси, когато влезете вътре сякаш е по-обширно отколкото изглежда. Някои области, най-външните (отдалечените) секции, почти се чувстват и изглеждат като живи. Никога не съм летял с такъв апарат.
В -- Можете ли да ми дадете повече информация, относно рептилианската раса, какво правят на шесто ниво? (Нивото е наречено Залата с кошмарите.)
О -- Работничеста каста върши ежедневната работа, бършейки подовете от латекс, читейки клетките, носейки храна на гладните хора и другите видове. Работата им също е да формулират подходящата смесица от съществата тип едно и тип две, които Драконианците са създали. Работещата каста е във всички нива както и на компютърните терминали. Говорещи базисно, рептилианските раси са активни на всички нива на базата Дълси. Има няколко вида 'раси' извънземни, които работят в източната секция на ниво шест (Без съмнение са включените и колаборационните фракции на Нордиците. - Брантън). Тази секция обикновено се нарича "извънземната секция". Драконианците са неоспоримите господари на нива 5-6-7. Хората са на второ място по командване в тези нива. Трябваше да споря често с един дракониански шеф. Името му е трудно за произнасяне,

Няма коментари:

Публикуване на коментар