Звездни Цивилизации

вторник, 26 януари 2016 г.

Възможни сценарии за окончателното установяване на Новия световен ред в човешкото общество
Понятието Нов световен ред се утвърди в целокупното информационнопространство в края на миналия век при администрацията на Джордж Буш старши. В качеството си на американски президент, обслужващ политиката на световния елит, той пръв оповести за въдворяването му на планетата. Въпреки определението ,,нов" трябва да се подчертае, че в това безумно начинание няма нищо ново. В историята на петата раса преди повече от 4000 години подобно човешко деяние е инициативата на вавилонския цар Нимрод, който започва строителството на прословутата Вавилонска кула като паметник на мощта на човека. Смисълът е отричането на Бога и изхвърлянето му от човешкия живот! В тогавашния свят този акт нямал равен на себе си по сатанизъм, изразен в окултните символи, украсяващи кулата. Затова още в онези времена тя е била унищожена от неизвестна стихия, която почти я срива до основи, а с нея рухва и символът на господството на боговете от човешки произход.
След този разтърсващ пример в човешката история още много пъти небезизвестни нам авантюристи са се опитвали да наложат абсолютно господство над този изстрадал свят, но все не са успявали. Неслучайно един от най-великите мъдреци на човечеството Лао Дзе отбелязва следното: ,,Прави ми впечатление, че тези, които се опитват да превземат света, за да господстват над него, никога не успяват!" Така ще стане и със съвременните безумци.
Днес това, което може да се случи е светът да бъде унищожен и да няма нито победители, нито победени, нищо друго освен гибел и разруха!
Хитрият световен елит, действайки подмолно и зашеметяващо вече си е избрал да приложи тактиката на ,,жабата в тенджерата" спрямо цялото човечество. Жаба, поставена в тенджера с гореща вода, веднага ще изскочи, но ако водата се загрява бавно и температурата се покачва постепенно, тя няма да почувства кога горещината прехвърля критичната за нея точка и ще умре. Коварна тактика, наистина подходяща за малоумни човеци, които дори нямат представа какво вършат... Пита се, ще успее ли плоската им тактика под погледа на целия многолик Космос?
Някои от начините за установяването на НСР (Новия световен ред) на планетата са много прости, но и безмилостно жестоки например: По най-подмолен начин човечеството да бъде принудено само да нахлузи примката си! Тази методика отдавна се прилага във вид на обещания за просперитет, за по-добър начин на живот, внушения, че държавата се управлява добре при наличието на здрава ръка на върха и т.н. Използват се всякакъв род манипулации за прикриване на истинските проблеми на обществото. Освен това в съвременния т. нар. цивилизован свят все по-често и почти повсеместно се прилагат военна сила и полицейски прийоми за въдворяване на строгите административни мерки на едноличната власт. Едновременно с това елитът цели да обяви честните и доблестни хора, оказващи съпротива на тези варварски деяния, за неудобни персони с цел те да бъдат изолирани и поставени извън обществото. Тяхното изолиране под предлог, че са психически неуравновесени и неприспособими към законите на държавата е основният мотив на кукловодите. Същата схема на изолация ще се прилага и по отношение на вярващите християни като плюс това те ще бъдат обявени за старомодни и неактуално мислещи.
Освен това от много отдавна по-голямата част от населението на света са обявени за гои - роби, от един себеобявил се за ,,елитен" етнос на света, още от преди хиляди години...
Служителите на НСР постоянно ще се опитват да налагат ,,новите" си правила за управление, в които няма нищо ново, а добре маскиран, силово налаган модел за тоталитарно управление на целия свят, защото, както се казва - докато има овце и вълци винаги ще има! По този повод не друг, а днешният генерален секретар на ООН Бан Ки Мун заявява: ,,Световното правителство трябва да бъде наложено със сила!"
Този свръхсатанински план за съвременно управление днес поставя под въпрос бъдещето на човешкия род, защото ние - почти цялото човечество, живеем доста нехайно и преди всичко безотговорно на нашата планета. В един, според елементарните ни преценки цивилизован, но превърнат от световния елит в достатъчно опасен свят. Свят, който още не сме опознали като реалност, нито сме успели да прозрем като същност, а вече като жалки животни сме се примирили с неговото и нашето унищожение.
С дълбоко разочарование и болка констатираме, че е допуснато правилата за развитие на цивилизацията в този свят да бъдат диктувани от посредствени и жестоки хора! Следователно всички тук на тази планета сме виновни, за да се стигне до тази патова ситуация, в която духовно еволюираме едва-едва.
Друга не по-малко заплашителна игра на земните ни господари е светът да бъде измамен чрез опасност от Космоса - чрез имитиране на нападение от извънземни сили!
Затова не друг, а бившият нацист, дългогодишен служител на НАСА Вернес фон Браун предупреди че:
,,Военно-индустриалният комплекс ще премине от Студена война към странни заплахи и глобален тероризъм, което ще стигне до най-големия ужас - фалшифицирана заплаха от Космоса!"
Допуска се, че светът най-сполучливо може да бъде измамен чрез имитация на нападение от агресивни извънземни същества. Според предвижданията им, успешно и най-бързо ще бъде въдворен Новият световен ред и господството на себебогоизбралите се, както и да се оправдаят трилионите долари, хвърлени за космически оръжия и оръжейни системи, подземни и извънземни бази, и съоръжения.
Според информация от добре осведомени личности глобалната мафия е вече напълно подготвена за такъв род имитация като технологично, така и силово. За реализирането на подобна изумителна ,,феерия" ще бъдат използвани цялостната мощ на масмедиите и на Холивуд, както и помощта, която ще им окажат слепците управниците на отделните държави.
За тази небивала авантюра светът беше предупреден и от реализаторите на проект ,,Разкритие" в САЩ. Д-р Стивън Гриър събра повече от 400 свидетели, които дадоха показания под клетва, а самият той заяви:
...Ние сме длъжни да разкрием тези секрети, които бяха скривани от цял свят и, които биха позволили на човечеството да изкорени бедността и войната, да спаси околната среда от замърсяване и да се реши проблемът с човешките потребности. Това са научни открития, имащи грандиозен практически потенциал, засекретени в дълбокозаконспирирания свят на тайните операции, прикрити с понятието - ,,национална безопасност"... Свидетелства, показания и факти показват, че човечеството е лишено от всички знания и научни открития, които могат да осигурят неизчерпаема енергия от безкрайното пространство. Вместо това на света се представят средства за упражняване на скрит терор, сеещи бедност и смърт... Жестокият терор днес се състои в това, че човечеството и Земята изпитват страдания без нужда, а милиони се раждат и умират в нищета, страдания и болести...
Един от далите показания по линия на този проект д-р Росин смята, че летящите чинии които са строени на Земята, зад гърба на човечеството и един ден ще бъдат използвани да всяват страх и паника сред населението, включващи в сценария и похищение на хора. Той предполага, че след глобалния тероризъм, режисиран и финансиран от световния елит, срещу човечеството ще бъдат използвани достиженията на хипертехнологиите, същото, което показва и филмът ,,Денят на независимостта".
Планът на господарите е да бъде симулирано НЛО нашествие, представено като ужасящо и потресаващо бедствие за обикновения, неподготвен за такова невиждано ,,чудо" човек. Целта е в представите на масите да бъде изграден образът на един нов враг, който идва извън пределите на Земята. Ужасяващ, жесток и много по-опасен от какъвто и да е било земен враг, въоръжен със супероръжия и срещу когото нещастното човечество не би могло да направи нищо, за да се защити. За целта космическите оръжия са вече инсталирани на сателити, на Земята всичко е готово. Холограмите ще излъчват реална на глед, но всъщност съвсем илюзорна опасност от извънземните, които като съвсем непредвидимо бедствие от Космоса идват да поробят нещастното земно човечество. Трябва да се отбележи, че за целта ще бъдат използвани и холографски проекции в триизмерната реалност, всяващи повсеместен страх и ужас.
Холографските постановки вече са използвани на Земята за манипулиране и контрол на съзнанието, както и за редица други експерименти. Те не предлагат истини и познание за духовно ограмотяване и извисяване на хората, а изопачават и изкривяват действителността. В реалността изглеждат като триизмерна действителност. Представят събития и герои, привнесени в живота като действителни, което се използва за пряко въздействие върху съзнанието на наблюдаващите и са много трудни за разпознаване. Непосветеният човек започва да ги възприема като реални образи, принадлежащи на триизмерния свят, в който живее.
Холографските манипулации, особено проектираните върху небесната сфера са замислени да влияят едновременно на огромни групи хора. Например много от наблюдателите НЛО са само холограми. По същият начин са проектирани и повечето религиозни системи и научни догми (като например всички покъртителни измишльотини относно произхода и развитието на живота и Разума във Вселената и на Земята). Целта е отново да се отклонява човешкото съзнание от реалностите на живота. И понеже холографските триизмерни постановки изглеждат като истински и са много трудни за различаване, особено от хората, за които холограмите са все още фантастика, или изобщо не са запознати с явлението, то те са замислени така, че да тласкат съзнанието на хората към Новия световен ред, внушен като единствено възможен начин за живот на това общество.
В днешни времена освен чрез печата, телевизията, киното и интернет масовото съзнание ще бъде манипулирано и чрез космическата холограма супертехнология за имитация на живота. Ето защо хората трябва да придобият умения, които ще им позволят да разпознават този вид енергополеви манипулации, за да не стават жертва на жестоките им постановки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар