Звездни Цивилизации

вторник, 26 януари 2016 г.

Глобалната мафиотска игра на елитаСпоред Дейвид Айк, човекът, който е много добре запознат със структурите, плановете и управление чрез узаконен грабеж!
Програмите на глобално-мафиотския фактор в съвременния свят, всяка тяхна организация по структура е пирамида, независимо дали е банка, корпорация или производствен комплекс (какъвто е Военнопромишленият комплекс на САЩ), дали е университет или агенция (като НАСА например), в международен аспект - Международният валутен фонд, Световната банка и др. Дори йерархията на управлението на една държава (като България например), която държат здраво в ръцете си чрез поставени от тях местни управленски лакеи, същото е с добре скроена пирамидална структура от по-сложен ранг. Единствената цел е експлоатация и ограбване, или както по друг начин се нарича процесът:
Всичко в тази пирамидално структурирана конфигурация е съвършено планирано, организирано и изпълнено чрез перфектно маскирани машинации и манипулации. Според плановете им един ден целият свят ще попадне под контрол, което вече не е трудно за постигане. Днес ние, изроденото в немалка степен човечество, сме навлезли в епоха на безцеремонно управление, на т. нар. ,,глобален цинизъм"! Сега ръководствата на отделните държави вместо да служат на обществото, за чиято сметка живеят, са се превърнали в хищни експлоататорски хиени, които изцеждат живителните сили на народите и превръщат човека в роботизирано същество. Жестокият социален феномен е постигнат не без помощта на самите експлоатирани, повечето от които превърнати в безлична маса, за която вече е голям проблем не само да бъде изхранвана, но и да бъде безпредметно съхранявана.
Разбира се, на ниво държава грабежът е много по-голям в зависимост от конкретната ситуация, в която страната се намира. Ако е по-цивилизована и развита в икономическо отношение, манипулациите са добре прикрити и обратното, ако държавата е слабо развита (или се намира в т. нар. ,,вечен преход") грабежът е много по-брутален. Типичен пример са почти всички държави от Източна Европа след разпада на Световната социалистическа система като например Украйна, Румъния, България, Молдова (пък и по-развитите като Словакия, Чехия, Полша, Унгария). Народите им бяха коварно измамени и ограбени, след като дълго преди това бяха обработвани в полза на т. нар. ,,демократичен свят". В края на краищата в съвременния свят съществува единна глобална, пирамидално сформиране структура, в която се концентрира цялата парична маса, постъпваща от всички безмилостно ограбвани държави и народи.
Според някои източници на върха на матерно-мафиотската структура стоят 13 фамилии, които контролират богатствата, постъпващи от целия свят. Този крупен глобален фактор стимулира и финансира разработването и вкарването в експлоатация на техника и технологии със свръхвъзможности по отношение на поразяване на биосферата, климата и геофизиката на планетата, както и за масовото поразяване на съзнанието на човечеството, някои от които са разработени както оръжия и оръжейни системи, а други са под формата на високи технологии.
Има и технологии за телепортация и хронопортации, генетични технологии за изкуствено
създаване на животни и хора, на изроди, получени в резултат от смесването на човешки гени с гени на риби, насекоми и животни. Звучи фантастично и нереално, но съществува и действа в различни точки на земното кълбо - Аляска, Австралия, по други щати на САЩ и т.н. Експерименталните последствия от тези технологии върху климата, хидросферата, литосферата, озоновата обвивка, върху флората и фауната на планетата, върху обществото като цяло и, разбира се, върху отделния човек са наистина потресаващи. Конкретно се имат предвид свръхунищожителните възможности на пуснатата в действие през 1996г. многофункционалната оръжейна система с абревиатурното наименование HAARP, монтирана засега само на територията на Аляска и Норвегия, но не след дълго време ще бъде разгърната и на територията на Гренландия. Чудовищната система има изумителни възможности за поразяване. Мнението на военни специалисти, отлично запознати с капацитета на HAARP е, че тя може да изпепели планетата, ако се включи да работи на пълна мощност, досега система е запускана само до 30% от мощността си. Руски военни специалисти, много добре запознати с потенциала й дори твърдят, че не малка част от оборудването на базата в Аляска е подарено от ,,дружеска" извънземна цивилизация. Напълно е допустимо, защото технологичното ниво на военната база многократно превъзхожда технологиите, с които човечеството сега разполага на Земята. Освен това една част от апаратурата на HAARP е инсталирана на мобилни носители - на крайцера ,,Вирджиния" и в Космоса. Според много специалисти най-новият американски космически безпилотен самолет ,,Х-37В" също спада като детайлно съоръжение на системата. Ще приведем пресен пример от януари 2010г., за да придобием представа за възможностите на HAARP с изкуствено предизвиканото земетресение в Хаити. Тогава военни кораби на руския военно-морски флот засичат, че крайцерът ,,Вирджиния", на когото е монтирана мобилната установка на системата напуска базата си и се отправя към бреговете на Хаити. Катастрофалното земетресение е предизвикано почти веднага след като ,,Вирджиния" се приближава до бреговете на островната държава. Само за броени мигове столицата на Хаити, разположена в ниска полева зона се срутва в развалини. Изгинаха стотици хиляди, но...., има една невероятна за проумяване ситуация... На високата част от столицата, разположена на плато, където е аристократичният квартал, земетресението не е било почувствано. Всички заведения, пълни с богати туристи от цял свят работели, плажовете били препълнени с хора... Просто хоризонталната вълна на земетръса спира и замръзва точно на потстъите пред хълма с квартала на богатите. Потресаващо, дори фантастично, но е факт!
За пояснение ще заявим и следната информация, пряко свързана с тайно осъществявани операции за световно господство над цялото човечество. Става въпрос за силите, които разпалиха Първата и Втората световна война. Към тях се числят и Йезуитският, и Шотландският орден на Гностичния змийски култ, т.е. на двата илюминатски ордена с щабове в Бавария и Рим, представляващи дясната и лява фракция на световното масонство. Те дирижират т. нар. Макиавелиански конфликти, достигнали върховата си фаза в Първата и Втората световна война. Днес и други сили се стягат да запалят Трета световна война на повърхността на планетата, която ще бъде вече и ядрена. Конфликт, който те - великите недосегаеми смятат да преживеят в секретни подземни укрития, а след това да контролират както горния, така и долния вече изграден подземен свят. Когато ядрената война на повърхността завърши, те искрено вярват, че ще излязат от пещерните си убежища и ще се превърнат в абсолютни господари на планетата. Много опасен момент, рожба на болни мозъци.

Няма коментари:

Публикуване на коментар