Звездни Цивилизации

вторник, 26 януари 2016 г.

Ядрената истина за тероризма на 11 септември 2001 г. в Ню Йорк
Споровете какво причини унищожението на двете кули на Световния търговски център в Ню Йорк на 11 септември 2001 г. за около 10 секунди всяка (9 секунди Южната кула и 11 секунди Северната кула) продължават.
Отдавна никой не вярва на официалната версия, че причината за унищожението на кулите беше горивото от ударилите се в тях самолети. Никой не вярва и в опровержението, че четирите сгради на Световния търговски център (1, 2, 6 и 7) не са били унищожени с експлозиви, заложени в кулите преди 11 септември.
Но какви бяха тези експлозиви, които бяха толкова мощни, че направо изпариха голяма част от бетона и стоманените греди на 110-етажните небостъргачи.
Всички запазили се все още видеозаписи (повечето от тях постепенно изчезват и са унищожавани от организаторите на тази терористична операция, както стана и с убийството на Джон Кенеди) показват, че двете кули са унищожени отгоре-надолу и отвътре-навън.
Според ядрени експерти това може да стане само с миниядрени, най-вероятно неутронни, бомби, заложени в централните колони на небостъргачите, детонирани отгоре-надолу и конфигурирани да се взривят нагоре. Само така може да се обясни онова, което се вижда. Ако са използвани неутронни бомби, които могат да унищожат една десета от сградата за 1 секунда, тъй като Северната кула беше 110 етажа, това ще отнеме приблизително 11 секунди и тъй като горните три блока на Южната кула се наклониха и бяха взривени като едно цяло, в този случай унищожението на тази кула отне само 9 секунди.
Друга версия издигна теорията, че нанотермит беше причината за унищожението на двете кули. Но нанотермитната хипотеза беше опровергана, тъй като е физически закон, че експлозив може да унищожи материал само ако има взривна скорост, равна или по-голяма от скоростта на звука в този материал, като скоростта на звука в бетона е 3200 метра/секунда, в стоманата 6100 метра/секунда, докато най-високата взривна скорост на нанотермитите е 895 метра на секунда. Ясно е, че не може да става дума за нанотермити. Това не може да стане по този начин.
Как може да стане? Наистина ядреният компонент на унищожението на сградите 1, 2, 6 и 7 на Световния търговски център е най-тъмната и най-пазена тайна на 11 септември. За щастие има научни доказателства за онова, което се случи на Ground Zero. Пробите от праха и водата разказват истинската история за 11 септември, тоест, че ставаше дума за ядрено събитие.
Експлозивите, които унищожиха двете кули, бяха толкова мощни, че отломките от Северната кула бяха изхвърлени под ъгъл 45 градуса нагоре до височина 200 метра и паднаха чак в Зимната градина. Само това слага край на мистификацията, че двете кули са били взривени с нанотермит или са паднали заради пожарите от горивото на самолетите.
Инженерите изчислиха, че една трета от сградите са били напълно изпарени, и че 90 процента от отломките и руините, и въобще от онова, което остана от двете кули, беше паднало навън от техните основи. Какъв вид експлозиви могат да причинят такова унищожение. Единственото нещо, което може да го обясни се нарича ядрена бомба.
Департаментът на енергетиката (DОЕ) на САЩ събра водни проби от подземията на сграда 6 единадесет дни след 11 септември, които показаха равнища от тритий 55 пъти по-високи от нормалния фон. Какво доказва това?
Да започнем с дефиницията за тритий. Тритият е изотоп на водорода, съдържащ един протон и два неутрона. Тритият е радиоактивен с живот от 12 години, известен и като водород 3.
Тритият се получава както от естествени, така и от изкуствени процеси. По естествен начин той се получава предимно от взаимодействието на протоните и неутроните на космическата радиация с газовете аргон, водород, кислород и азот в горната атмосфера.
Тритий се получава и при опитите с ядрено оръжие, ядрени реактори, при производството на тежка вода и така нататък.
Ядрени опити в атмосферата се извършват от 1945 г., даващи тритий в количества, които надвишават многократно естествената активност, особено от 1954 до 1958 г. и от 1961-1962 г., когато бяха извършени много и големи ядрени опити. Тритият, който се получава от ядрената експлозия, почти напълно се превръща в тритиева вода (НТО), което може да се смеси в обикновената вода - именно такава вода откриха в подземията на Сграда 6 на Световния търговски център в Ню Йорк, съдържаща тритий - с 55 пъти по-високи равнища от нормалните.
Следващият въпрос е как този тритий се появи под Сграда 6. Само термоядрена експлозия обяснява появата на такива количества тритий.
Има и други доказателства, които сочеха категорично, че на Ground Zero беше станала ядрена експлозия с появата на цезий, уран, торий, барий, стронций, молибден, лантан, хром и цинк. Но анализът показва, че тези елементи корелират помежду си само тогава, когато са очаквани да се появят в резултат на ядрена експлозия.
Така например, барий и стронций са редки елементи. Но невероятният пик на концентрация от барий и стронций в сгради от 1 до 6 показваше, че те са най-важни компоненти на ядрения процес и реакция.
Същите анализи могат да се направят за ванидия, лантана, цинка, хрома, никела, медта, оловото под сградите и в района на Бродуей.
От тази гледна точка най-вероятно за унищожението на Световния търговски център са били използвани мининеутронни бомби. Неутронната бомба, наричана още "напреднала радиационна бомба" е вид термоядрено оръжие. Въпреки че се счита за малка неутронна бомба, все пак има мощност от десетки до стотици килотона. Неутронните бомби обаче са скъпи за производство и поддръжка, тъй като изискват големи количества тритий. Тяхното производство се нуждае от постоянно снабдяване с тритий и тези бомби имат сравнително къс живот.
Неутронната радиация е електромагнитният импулс, който се произвежда от неутронната бомба. Какво е неутронната радиация? Големите количества високоенергийни неутрони, бомбардиращи някакъв обект, пускат в движение неговите атоми и те се нагряват. Заради това толкова малко тела на жертвите бяха открити в Ground Zero. Повечето от хората, които бяха в близост до кулите, направо се изпариха или от взривовете, или от топлинните ефекти от бомбите и от неутронната радиация.
Същото се отнася и за снимките на "опечените коли" в близост до кулите, като стрелките на удара идват от горната лява страна към долната дясна, което показва къде е бил разположен източникът на магнитния импулс и защо едни коли бяха унищожени, а други не.
И така, двете огромни кули, всяка от които по 500 000 тона, бяха унищожени за 9 и 11 секунди, като техните отломки бяха изхвърлени нагоре до стотици метри. Няма никакво съмнение, че това беше ядрен взрив. Пробите от водата и почвата доказват, че е станала ядрена реакция от мини - или микронеутронни бомби.
Унищожението на двете кули беше безпрецедентно използване на технологията на ядрените бомби. Мистерията е обяснена.
Световният търговски център в Ню Йорк на 11 септември 2001 г. беше унищожен с ядрено оръжие. Останалото са технически подробности.

Няма коментари:

Публикуване на коментар