Звездни Цивилизации

вторник, 26 януари 2016 г.

Пределите на човешката лудост в лицето на безмилостния елит


Въпросите, касаещи състоянието на планетата, глобалната политика, изцяло диктувана от хищнически, икономически интереси в съвременния свят и ролята на свръхсилите при реализирането й са изключително сериозни, защото се допусна нашия свят да бъде съсипван от шепа хора, които си развяват байрака както си поискат за сметка на всички останали, стоящи и гледащи като страхливци и малоумници как ограбват и обезсмислят живота на по-голямата част от човечеството, включително и техния. Крайно време е всички отговорни фактори на съвременната цивилизация да поемат отговорността за по-нататъшното й развитие, защото възможните посоки в това отношение са само две: Първата е настоящата, по която с лека ръка се допусна да се тръгне и да се върви - посоката на реварваризаация на цивилизацията в ядрената епоха, завършваща с тотално самоунищожение на човечеството и втората: Възвръщане към цивилизованите норми, правила и критерии за хармонично развитие, покаяние пред Светлите Сили на Космоса и искане на помощ от тях за спасение на планетата и човечеството!
Хайде, спящи хора, отдавна е настъпило време да се събудим и отрезвим от кошмара, наречен съвременен начин на живот, в който ни набутаха Тъмните нечовешки и човешки сили. Крайно време е да поемем съдбините си в свои ръце, дори с цената на огромно количество жертви. Отдавна е назрял моментът на цялото това безумие като израз на злото, ширещо се безнаказано по всички точки на планетата като негов господар, един път завинаги да се сложи край! В противен случай по-нататъшното ни развитие като расата хомо сапиенс - представител на Разума на тази планета е обречено. Няма никакво значение дали надвисналата като Дамоклев меч глобална катастрофа ще се развихри утре, или само след няколко години! Нашата човешка драма - ,,Да бъдем или да не бъдем!" - трябва да разрешим днес с достойнство и чест пред лицето на целия многолик Космос. И това зависи изцяло от нас самите - тук и сега!
В това отношение има и още един изключително приоритетен за разрешаване проблем, който се подминава с лека ръка поколение след поколения: Крайно време е да се престане със съсипването на съзнанието на младите хора с остаряло и неадекватно наукознание, наложено им не за изучаване, а за програмирано подвключване на духовната им същност към рептилианската матрица за управление на глобалното общество. За съществуването на тази енерго-информационна метарична същност в изключително фината МерКаба структура на планетата знаят само посветените хора и тези, които се занимават със свръхсатанинските проекти по установяване на тотален контрол над съвременното общество. Като конкретен пример в това отношение могат да се посочат експериментите по облъчване на защитеният радиационен пояс около Земята, наречен поясът на Ван Алън, където експериментаторите предполагат, че се намира ,,шината" на груповото съзнание, управляваща по-голямата част от човечеството на подсъзнателно ниво. Чрез ХААРП те облъчват пояса със свръхмощните вълни на системата като се надяват да разрушат изключително фината му клетъчно-матрична структура и човечеството масово да продължава да оглупява...
Де факто се оказва, че и съвременното образование не служи от скоро като средство за промиване на мозъци с цел превръщане на бъдещото човечество в стадо дебили, Процес, който продължава усилено да се вихри повече от половин век и чрез използването на специално разработената за тази цел от ЦРУ технология, още от началото на 60-те години на 20-ти век. (Като конкретен пример в това отношение може да се даде провежданият от Управлението проект ,,МК-Ултра" за раздвояване и препрограмиране на човешката същност...)
Проблемът е от изключителна важност и се отнася не само до учените, а преди всичко до политиците, политолозите, социолозите и, разбира се, до всички хора - членове на обществото, които едва ли не присъстват формално и безотговорно в този свят. Нека всички, участващи по пряк или косвен начин във формирането на мирогледа на младите хора да направим дори невъзможното, за да спасим бъдещите поколения от придобилия ярки очертания процес на духовна деградация, след като нямаше кой да пожали днешните, отиващи си поколения, които ще напуснат този свят, едва ли не като слепци с ПРОМИТИ МОЗЪЦИ.
Трябва постоянно да се търси, усвоява и преподава истинското, живо познание, което, не че го няма по света, има го, но по правило отсъства от учебните програми, предимно синтезирани от примитивни изпълнители-чиновници, назначени на тази работа, както изглежда именно с такава цел.
Този факт и стотици подобни на него ни принуждава да причислим и ,,техни величества" чиновниците към списъка на разрушителите на съвременната цивилизация, защото те в по-голямата си част, чрез хилядите си сметкаджийски действия и бездействия, извършвани главно по нареждане на глобалмафиотите са виновни за не малко престъпления, както спрямо природата, така и спрямо обществото. За повечето от тях животът се свежда до един първичен процес: ,,така се нарежда, а ние изпълняваме", (или не изпълняваме) само по сметка и по лични интереси - като в една жестока матрица... Програмирани в такъв тон те продължават жалкото си съществуване до края на дните си, защото повечето хора днес водят неосъзнат начин на живот, който се свежда до няколко основни операции, извършвани и повтаряни монотонно като операционни команди. така е, защото по-голямата част от човечеството живее като в сън и работи като елементарни същества, управлявани от матрицата на масовото съзнание.
Днес над 90% от хората живеят с илюзията, че това което правят е в името на собственото им щастие, т.е. обогатяване с материални блага, че работят в името на развитието на обществото и държавите, в които живеят... Дори, че работят за просперитета на човечеството и цивилизацията. Може да се каже, че само по този жесток зомби показател ние хората представляваме жива трагедия в действие, защото това ,,де факто" няма нищо общо с реалната картина на нещата. Тези наши представи за живота представляват жестоко набити в главите ни илюзии. Точно обратното, днес ние нито работим в собствена полза, нито в името на общодържавното дело, нито пък нашите действия са жизнеустойчиви и имаме някаква истинска полза от тях. Реалната равносметка в това отношение е безмилостна.
Над 80% от човешката дейност днес води до съкращаване на живота на биосферата на планетата, включително и нашия. Де факто всички ние се трудим не в името на истинските ценности, нито в името на живота въобще... Човечеството днес поголовно е впрегнато като роби да работи само в едно русло - в името на непрекъснатото дообогатяване на свръхбогатите, всичко останало са само вторични белези и показатели, служещи предимно за примамка. Средствата, които човек получава спрямо това, което влага от себе си, са чиста гавра с него самия и достойнството му, особено в днешни времена

Няма коментари:

Публикуване на коментар