Звездни Цивилизации

вторник, 26 януари 2016 г.

Римският клуб и Комитетът на 300-те


Двете организации са свързани и са взаимнозависими. Интересно произведение по темата е книгата на Джон Коулмен ,,Комитетът на 300-те"
Името Club of Rome (COR) няма нищо общо нито с град Рим, нито с Ватикана и католиците. Организацията се състои, от най-старите фамилии на ,,Черната аристокрация", и 13-те топ илюминатски фамилии на Америка. Римският клуб може да се определи и като обединение от организации на англо-американски финансисти и старите фамилии на ,,Черната аристокрация" от Европа и най-вече на т.нар. ,,аристокрация" от Лондон, Генуа и Венеция. Техният код за влияние в света е умението да предизвикат и организират тежки икономически рецесии, понякога и депресии.
Римският клуб има и собствена тайна служба. Освен това е свързан с ИНТЕРПОЛ на Дейвид Рокфелер. Всички американски тайни служби също работят в тясна връзка с клуба, както и КГБ или МОСАД. Една-единствена тайна служба - източногерманското ЩАЗИ - остава извън неговата сфера на действие.
Д-р Джон Коулмен смята, че ,,Черната аристокрация" основава ,,Комитетът на 300-те", от който произлизат всички важни тайни общества.
В своето произведение д-р Коулмен назовава няколко фронтови организации на ,,Комитетът на 300-те". Една от тях е Германският фонд Маршал. Коулмен пише следното:
Въпреки че съществува повече от 150 години Комитетът на 300-те придобива съвременната си форма едва през 1897г. Той винаги е бил известен с това, че командва организации под прикритие, като например RIIA. След като е било решено да се контролира една суперкорпорация в Европа, RIIA основа института ,,Тависток", който пък създава НАТО. В продължение на пет години Германският фонд Маршал финансира НАТО. Член и председател на Германския фонд Маршал е не някой друг, а самият Дейвид Рокфелер.
Римския клуб може да се разглежда като фронтова организация. За него Коулмен пише във връзка с Германския фонд Маршал следното:
... Римският клуб и финансистите му с името Германски фонд Маршал са две високо организирани съзаклятнически организации, които действат под прикритието на Организацията на северно атлантическия договор (НАТО). Повечето от ръководните кадри на Римския клуб са назначени от НАТО. Римският клуб формулира всичко, което НАТО представя като своя политика и чрез действията на един член на Комитета на 300-те, лорд Питър Карингтън е в състояние да раздели НАТО на две фракции, едно политическо силово крило и предишния военен алианс. Римският клуб все още е един от най-важните външнополитически лостове на Комитетът на 300-те, друг са Билдербергерите. Римският клуб е създаден през 1968г. от стабилното ядро на групата Моргентау, в резултат на телефонен разговор на междувременно починалия Аурелио Печеи, който има нов, спешен подтик за ускоряване на плановете за Единно световно правителство, което сега се нарича Нов световен ред.
Днес Римският клуб се определя често и като научен филиал на илюминатите. Това се дължи на факта, че най-подривните от всички плановици на бъдещето последват призива на Печеи. Те се стичат от всички краища на света: Съединените щати, Франция, Швеция, Великобритания, Швейцария и Япония. В годините между 1968-а и 1972-а Римският клуб става контактна група от учени от New Scienece, глобалисти, футуристи и интернационалисти от всякакъв тип. Книгата на Печеи Human Quality полага основите на доктрина, която политическото крило на НАТО приема за своя.
Следващите твърдения повече от ясно разкриват ,,хуманитарните" идеи на Римският клуб. На среща на клуба през март 1982г. в Париж Аурелио Печеи, основателят на COR, прави следното изказване:
Хората са като насекоми. Те профилират твърде много... Назряло е времето да се подложи на изпитание концепцията на нациите, кои са пречките по пътя към световна диктатура. Християнството ражда горди хора и търговско общество, което не създава нищо друго освен мъртва култура, класическа музика и съкрушителни числа на хартия.,, все по-малко хора консумират все по-малко и се нуждаят от все по-малко услуги, независимо при какви обстоятелства..
Това преобръща с главата надолу сегашното действително състояние на нещата в съвременното общество. В консуматорското ни общество без всякаква мяра все повече хора се стремят към все повече материални блага. На дневен ред са опиянението от пазаруването и натискът на консумацията.
Тук става ясно, какво ,,високо" мнение има Печеи за хората. С това се свързват и главните цели на Римския клуб: да се ограничи индустриалното развитие, да се прилага целенасочено научното изследване и при необходимост да се скрие от ,,масата" (насекомите), да се обезлюдят градовете, особено бившите промишлени градове на Северна Америка, да се разположи населението в селски територии, да се елиминират около 2,5 до 3 милиарда души, да се възпрепятстват политическите противници на COR, да се дестабилизират икономиките, да се подклаждат класови и расови войни и така нататък.
Става ни ясно, че различни ,,посветени", както в случая Печеи, са знаели как изглеждат бъдещите планове на могъщите организации за 20, и 21, век, а от друга страна, виждаме колко подробно са разработени плановете на различни ,,експерти" от различни взаимосвързани организации - в света (на политиката) няма нищо случайно!

Няма коментари:

Публикуване на коментар