Звездни Цивилизации

вторник, 26 януари 2016 г.

Оглупяване и унищожение на човечеството от световния елит


Днес групировките от човешки произход имат главната цел да бъде унищожена по-голямата част от ,,човешкото стадо" като ,,излишните едци на планетата", или като ,,ракетните контейнери", както те се изразяват по адрес на ,,простосмъртните". В името на върховното си безумие те имат дори проект за унищожаване на големите градове по света с ядрени бомби.
На малък брой хора, водещи примитивен начин на живот на Земята, сведен предимно до консумация на природните й блага, трупане на илюзорни богатства, сексуални и други видове наслади е повече от ясно, че няма да могат да повярват на всичко това, което е човешката сурова реалност. Нещо повече, те дори не искат да си представят, че трагичните събития, за които малцината смели, пробудени и загрижени за нашето общо настояще и бъдеще хора непрекъснато ,,бият камбаната" - говорят и пишат за истинската картина на света, в който живеем, е самата реалност, явяваща се израз на неговото несъвършенство. И това е така, защото индивидуалното съзнание на масите все още спи, защото е управлявано от масовото съзнание, а висшето им духовно ,,Аз" все още не ги е осенило.
Подобен вид стадо и безотговорно поведение недвусмислено подсказва, че господарите не на празно са се потрудили, за да може човешкото стадо да върви в желаната от тях посока, щом като по-голямата част от него погрешно и отвлечено осмислят и възприемат реалните процеси, предимно в собствения си живот. За живота на човечеството, ценностите на цивилизацията, или състоянието на планетата - няма място в прекалено личните им планове, сметки и проблеми. В това отношение с дълбоко съжаление трябва да се подчертае, че господарите им имат пълното право да окачествяват първичните хора като ,,излишен баласт на планетата", защото няма реална полза за обществото от тях. Напротив в повечето случаи те го сриват по духовни характеристики, защото количеството им все още е много по-голямо от това на чистите и духовно извисени хора, за които животът е осъзната Божествена реалност и висша форма на отговорност... А не начин за забавление, развлечение и пилеене на безценна жизнена енергия за вършене на глупости и безобразия.
Другата основна причина за жалкото състояние, в което се намира цивилизацията както вече се визира е, че в училищата и ВУЗ-ове се изучават отвлечени и маловажни неща, стоящи далеч, далеч от реалните процеси на живота. Нека бъдем искрени и точно да преценим ситуацията: На подрастващите поколения напразно им се губи безценно време от живота им в училища и ВУЗ-ове, където им промиват мозъците предимно с измислени неща, половинчати и псевдоистини, лансирани под формата на наука, така както правеха и с нас... Вярно е, че се дава подготовка на т.нар. кадрови потенциал на обществото - предимно инженерно-технически кадри, икономически, финансови и компютърни специалисти, с което се приключва с ролата на образованието. В учебниците обаче все още преобладават остарелите схващания на фундаментално важните теории, както и в множеството неверни и неясни т.нар. ,,научни" твърдения и постановки на частните науки, че никъде не се и споменава дори за супертехнологиите и техниката на елита, няма и грам сериозни анализи и актуализации за процесите, които реално-динамично текат в нашия живот...
Кой носи отговорност!? Във фундаменталните научни трудове, масово изучавани по света, истинското познание за динамични протичащите процеси на живота липсва! Ето защо за образованието почти навсякъде по света е в пълна сила българската поговорка: ,,Това, което се пише в книгите, ако растеше и в нивите цена нямаше да има!"
А що се отнася до драматичните човешки проблеми - почти нищо сериозно не се пише по вестници и списания, както и почти нищо стойностно не се излъчва по радиото и телевизията... Едва напоследък започна в интернет мрежата да излиза ценна информация по коментираните твърде сериозни, реални и трудни за възприемане от масите истини, които досега бяха укривани от обществото.
За реалното състояние на нещата открито, смело и самопожертвователно днес говорят и пишат само малцина смели и доблестни хора (Никола Николов, заминал си от този свят при твърде загадъчни обстоятелства още в края на миналия век, Уилям Милтън Купър - зверски разстрелян от агентите на ФБР, Дейвид Айк, Джим Марс, Алекс Джонс, Джеси Вентура, Джордан Максуел, Стюард Свердлов, Едгар Мичъл, Ян ван Хелсинг, Еленко Ангелов, Сергей Сал, руските генерали Леонид Ивашов и Константин Петров (последният заминал си от този свят при твърде съмнително обстоятелства), политолозите Андрей Фурсов и Георгий Жданов, и още много други), които слава богу, че ги има в обществото, но на които почти не се дава възможност за изява в контролираните медии.
Главната причина е, че днес над 90% от световните информационни средства са собственост на най-богатите фамилии в света, който използват Средствата за Масова Информация (СМИ) главно за всяване на страх и паника в обществото, както и за умствено затъпяване и зомбиране на човечеството.

Няма коментари:

Публикуване на коментар