Звездни Цивилизации

вторник, 26 януари 2016 г.

Проект - Синият лъч


Настоящият проект на НАСА ,,Синият лъч" има Четири различни стъпки за постигнаето на
Ню Ейдж религията, включващ идването на т.нар. Антихрист. Трябва да запомним, че Ню Ейдж религията е основата за Новото световно управление и без нея - осъществяването на диктатура от страна на Новия световен ред не е възможно. Трябва да се знае: без универсалната вяра в Ню-Ейдж религията, успехът на Новия световен ред е невъзможен. Ето защо проектът ,,Син лъч" е толкова значителен и важен за тях.
Затова е бил добре прикриван досега.
Първата стъпка или стъпка Но:1 на Проекта: включва разрушаване на археологическото познание. Включва и изкуствено предизвикване на земетресения в райони от планетата, където могат да произтекат нови разкрития, окончателно разкриващи на хората измама на фундаменталните религиозни доктрини. Фалшификацията на тази информация ще бъде използвана, за да бъдат накарани нациите да повярват, че религиозните им доктрини са били от векове недоразбирани и погрешно интерпретирани. Психологическата подготовка за първата стъпка вече беше приложена с филма ,,Една одисея през 2001 година", сериите на ,,Стар Трек", както и ,,Междузвездни войни", всеки един от споменатите филми се занимава с нашествия от пространството, подбуждащи противодействия срещу завоевателя. Последният филм ,,Джурасик парк" се занимава с теорията на еволюцията, открито заявявайки, че Божието слово е лъжа. Това, което е важно да се разбере в първата стъпка е, че земетресенията ще се случат в различни части на света, където научни и археологически пластове на познанието трябва да бъдат изгорени или унищожени.
Това е първоначалната подготовка за плана, а крайната цел е унищожаването на вярванията (верите), съответно само християнска и мюсюлманска върху планетата. За да стане възможно, е нужен някакъв фалшив аргумент от далечното минало, твърдящ, че нациите и техните религии, са неправилно разбирани и дезинтерпретирани.
Стъпка Но:2 на Проекта ,,Син лъч" включва гигантско шоу в пространството с триизмерни изображения, оптически холограми и звуци, лазерно прожектиране на множество холографски образи в различни части на света, всяка част получаваща съответния образ съобразно националната и религиозна структура на населението. Гласът на новите божества ще говори на много езици, за да се разбере това, ние трябваше да изследване различни тайни програми през последните 25 години. В СССР беше усъвършенстван компютър дори беше експортиран и захранен с физико-психологически частици, изградени върху основата на анатомията и електромеханичното строителство на човешкото тяло, както и изследвания върху електричните химически и биологични свойства на човешкия мозък. Тези компютри бяха захранени с езиците на всички човешки култури. Диалектите на всички култури бяха вкарани в компютрите чрез сателитни трансмисии. Има два различни аспекта на втората стъпка. Първият е пространственото шоу. В него холографските изображения се използват като симулират някакъв край, апокалипсис, който всички народи очакват от векове като вид осъществяване на онова, което е казано от пророците.
Резултатът на режисираните събития ще бъде, да се покаже пред света новият Спасител - Майтрея, необходим при прилагането на Новата религия. ,,Дори и най-учените не ще могат да се спасят от грижливо подготвената измама."
Стъпка Но: 3 в проекта на НАСА ,,Син лъч" се нарича ,,телепатични електронни двупосочни комуникации".
В своя статия подполковник Александър, който е не само наясно с плановете на световния елит, но и пряк участник в някои строго секретни проекти заявява:
,,Ако е възможно да се захранват изкуствени мисли в мултигенетични поле чрез сателит, тогава контролът над ума върху цялата планета би станал възможен." Още веднъж - би било мъдро да по-разсъждаваме как телевизията, рекламата, модерното образование и различните видове за оказване на социално въздействие се използват в името на манипулацията. В статията на Александър се казва също, че информирането за този вид технологии ще бъде считано от мнозина за комедия, докато не бъде доказано реално, че съществува. Някои хора все още мислят, че светът е плосък. Сега всичко това би изглеждало фантастично, ако хората не знаят, че има такава технология. Тогава, поради нощта в която става събитието, хиляди звезди ще се появят в пространството и новият Месия ще се представи на света. Хората няма да бъдат подготвени и няма да имат време да се подготвят, за да се спасят от този вид манипулативна технология.
Поредната стъпка на НАСА в проекта включва универсално свръхестествено прилагане на електронните средства. Стъпката съдържа три различни насоки. Първата трябва да накара човечеството да повярва, че има извънземно нашествие и то може да се случи над всеки един град на Земята и така ще бъдат накарани големите нации да използват ядрени оръжия. По този начин законодателството на ООН ще изисква всички нации да премахнат ядреното въоръжение, когато се покаже, че нападението е било фалшиво. А как ще стане ясно за ООН,че нападението е било фалшиво? Разбира се, те ще са го инсценирали. Второто е, да се накарат християните да повярват, че идва време на горест с евентуалната очаквана интеренция на извънземни. Третата насока в четвъртата стъпка е да се осъществи връзка между електронните средства и свръхестествените сили. Вълните, които се използват, ще позволят доказване на свръхестествени сили като пътуване по оптични влакна, коаксиален кабел, електрически и звукови линии, всичко това, за да се проникне до всеки чрез основните приемателни устройства. Предварително монтираните чипове вече ще са в действие. Целта на всичко това е да се създаде страх от извънземни духове, разпространяващи се навсякъде по планетата и довеждащи населението до истерия и лудост, самоубийства и психологически безпокойства. След нощта на хилядите звезди населението ще се подготви за новия Месия, който ще установи ред и мир на всяка цена, дори и с цената на пълното отстраняване на свободата. Техниките, които се използват в четвъртата стъпка са същите, които бяха използвани в Русия, за да приеме комунизма. Същите техники ще бъдат използвани, за да се приложи Новия световен ред и новата религия по пътя за него.
Хората задават въпрос кога ще се случи това и кога ще могат да видят нощта на хилядите звезди, когато събитията ще започнат да текат, как ще се разбере началото. Според множество доклади ние смятаме, че всичко ще започне със световен икономически срив - не тотален, но достатъчно голям, за да позволи на уредниците на Новия световен ред да въведат някакъв вид наднационална валута (например еврото), преди впоследствие да приложат електронното разплащане, заместващо всякакъв вид книжа и банкноти. Новата валута ще бъде използвана, за да се принудят хората със спестявания да изразходват или вкарат в обращение част от натрупаните си в парична форма средства.
Хората, които имат спестявани и са независими, са единствените, които могат да въстанат срещу тях. Ако всички рухне, не може да стане и война, банкнотите няма да съществуват. Това е един от първите признаци, за да се приложи световната електронна парична система. Всеки един, който би могъл да има пари за в бъдеще, ще има начин да трансферира парите си по електронен път. Преди това време обаче всеки ще трябва да изразходва спестяванията си и да стане 100% зависим от съвета.
За да се предотврати всякаква форма на независимост, Новият световен ред вече е подготвил
имплантиране на микрочипове за някои животни и птици - защо? Те искат да подсигурят факта, че хората които не приемат Новия световен ред, ще се окажат неспособни да се скрият където и да е. Ако те опитат някъде да се скрият, ще бъдат открити от сателита, заловени и затворени. Новият световен ред вече е променил законите на всички нации, за да направи всеки зависим от храната, която използва и витаминозната необходимост. Те променят законите, касаещи религията и психическото здраве, за да могат да контролират и следят всеки един, който е потенциално опасен за Новия световен ред. Тези, които се окажат непоправими, ще бъдат изпратени в поправителни лагери, (във вече готовите концентрационни лагери предимно в САЩ), където органите им могат да бъдат използвани или продавани. Други, които не бъдат избити, могат да бъдат превърнати в работна ръка или в роби, използвани за медицински експерименти.
Целта на тази диктатура е да се контролира всеки, навсякъде върху планетата, без изключения. Ето защо новите технологии бяха въведени навсякъде - те са просто технологии в името на контрола над хората. Технологиите на 1940-1950-те години бяха използвани, за да се помогне на хората да имат по-производителен начин на живот. Новите технологии целят тотален контрол над населението. Изобретени са със специфични цели, изразяващи се в поробването на цялото население на планетата и за да не се отрече скорошната поява на Антихриста, както и установяването на Новия световен ред - религии и правителства. Ако вие хората не можете да го видите, ако не можете да го научите отнякъде, ако не можете да го разберете - вие и вашето семейство, както и приятелите ви, ще попаднете в мрежата на тоталитарна, полицейска държава.
Какво ще направите, ако утре видите господ да се рее по небето? Ще повярвате ли на очите си? Може би да, но трябва да те наясно, че живеем във времена, в които не можем да се доверяваме на всичко, което виждаме.

Според някои изследователи, проект на име „Син Лъч“ цели да доведе до създаването на нова световна ню-ейдж религия и общество.
Журналистът от Международната Свободна Преса в Канада Серж Монаст и още един журналист разследващ темата са вече мъртви, а като причина за смъртта им е посочено: „Сърдечен удар“. И двамата са умрели в една и съща седмица и за никой не се е знаело да е бил болен от каквото и да е сърдечно заболяване.

Какво представлява накратко този проект?

Първата фаза на плана включва унищожаването на всички религиозни и археологически паметници, чрез природни катаклизми – земетресения, цунамита, урагани и др. За целта ще манипулират йоносферата чрез системата от странни антени HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program).

Сиcтемата излъчва 3.6 ГИГАвата eфективна енергия (страшно голяма) от високо честотни радио прeдаватели към йоносферата. Някои предполагат, че тя е причина и за глобалното затопляне, чрез манипулацията на атмосферата, която извършва. С унищожаването на паметниците, ще се затрият всички религии и ще се докаже, че са грешни, след което ще се създаде НОВА, глобална, ГЛУПАВА религия, най-вероятно Ню Ейдж боза.

Една от топ ню ейджърките Барбара Маркс Хъбърд, споделя:

„Ние идваме да донесем СМЪРТ на тези, които не могат да опознаят бог. Правим това в името на света… „„Ние ще използваме всякакви средства. Трябва да направим този унищожителен акт, колкото се може по-бързо и БЕЗБОЛЕЗНЕНО, възможно е да се пожертва половината от световното население -тези които НЕ СА МОГЛИ ДА ЕВОЛЮИРАТ… Процесът на избиране ще бъде бърз.“

В следващата фаза, благодарение на огромни холограми ще се изимитира нашествие на извънземни и дори на самият антихрист!!! Тази технология вече далеч не е научна фантастика, а е реална и лесно постожима, стига да се разполага с достатъчно енергия…

След това, чрез технология, използваща ELF (extra low frequency), VLF (very low frequency) и LF (low frequency) вълни ще достигат до мозъците на хората и ше се осъществява двустранна телепатична комуникация. Така ще накарат хората да повярват, че тяхната душа говори с господ.

Чрез специфични вълни е възможно да се манипулират емоциите и да се предизвика страх или гняв, които да засегнат огромни тълпи от хора. Майкъл Пърсингер. е професор по психология и неврология. Той смята, че е напълно възможно човешкото поведение да бъде манипулирано, чрез електромагнитни честоти. Според него, ако някой научи точно как работят, може да насажда идеи директно в мозъка на хората. Възможно е благодарение на сателитните, телевизията и радиото вече да тече такава манипулативна програма. Контролът над съзнанието би било най-страшното оръжие създавано някога…

След, като хората бъдат манипулирани да повярват в извънземното нашествие, в небето ще се появи холограмата на господ, който ще се справи с тях и ще създаде началото на новата световна религия и ред.

Абсурден ли ви се струва целият този план? Знаете ли колко хора биха повярвали, че наистина господ им говори, вместо да се запитат дали някой не се свързва с тях, благодарение на напреднала телепатична технология? Защото е по-просто човек да приеме мита, вместо да си размърда мозъчните гънки…Няма коментари:

Публикуване на коментар