Звездни Цивилизации

петък, 28 октомври 2016 г.

(501-600) Колекция 700 мисли от Учителя Беинса Дуно
501. Онова, което Бог желае и ние желаем, то става.

502. Всяка култура, която не изпълнява Божията воля, се заличава. Всяка държава, която не се подчинява на Божиите закони, се унищожава, а когато им се подчинява, се благославя. Така е било, и така ще бъде.

503. Светлината влиза чрез милионите пори в организма, тя ги прониква и оживява тялото. Човек диша през порите. Диша и чрез своето сърце – така се възприема Божествената топлина. Ако не я възприеме, става засичане в живота. Ако човек няма сила, няма да има прилежание. Ако е лишен от светлина, от топлина и от сила, ще има три засечки. Засечка има в светлината – не виждаш. Засечка има в топлината – малко топлина имаш, замръзваш, ставаш инертен, всичко ти е безразлично. Засечка има в силата – нямаш воля, не ти се прави нищо. Отчаяние, безволие, мрак те обземат.

504. Хората на истината работят във виделина, а хората, които не поддържат истината, работят в тъмнина. Понякога ходим в тъмнина, а искаме да имаме резултатите на виделината. Това е невъзможно. Така са постъпвали някои напреднали Същества, които са изменили своите прави възгледи и са повлияли на човешката раса да влезе в кривия път на живота.

505. Когато говорим за Господа, трябва да разбираме колективност от светли умове, Природата, цялата Вселена. А когато говорим за Бога, трябва да разбираме единствено число – Един.

506. Бог ме създаде добър. Петната, които имам, са мои. Ще изчистя петната.

507. Вирусът не е клетка, той използва апарата на клетката, за да се храни и размножава, става й господар, и тя умира. Тогава той отива в друга клетка. Спокойствието, вярата, веселието, любовта гонят вирусите, гонят злото.

508. Господи на силите, огради ме с Твоята диамантена стена, засилена с огнения обръч на любовта, за да се отплеснат лукавите мисли, магиите, клеветите и нападенията на видимите и невидимите врагове!

509. Къде е Небето? Небето е на Земята. От вас зависи да живеете едновременно на Небето и на Земята.

510. В един скъпоценен камък е скрит един дух, който се учи. В едно растение, в едно животно, в един човек е затворен по един ангел, по един дух.

511. Обичай всяко дърво, всяко цвете и всяко животно като себе си.

512. Човек, който се жертва за една Идея, вече живее в душите, в сърцата на хората – това е истинският живот.

513. Не желаеш ли доброто на растенията отвън, ти спъваш растенията, които са в тебе. В човека има цели гори, които съответстват на външните, има извори, езера, морета, които съответстват на външните.

514. В студената вода има известни примеси и енергии, които са опасни. Тази вода може да бъде под влиянието на нощта, под влиянието на звездите, на облаците. Ако не я сгорещите на слънце или ако не я турите на огъня да заври, може да ви навреди, като я пиете.

515. Като вървите, да съзнавате, че сте израз на Божествената светлина и сила. Всички трябва да станете млади. Че ви побелява главата – това е маска. Че имате бръчки – това е маска. Кажете си: „Отвън е така, но отвътре не е.“

516. Великите истини на живота мъчно се пренасят на Земята, защото са нужни специални среди и специални методи, за да се предадат на достъпен език на хората. Един ден те ще бъдат достъпни за тях. Това ще стане, когато хората научат Законите на Светлината и влиянието й върху човешкия организъм, както и влиянието на различните цветове.

517. Като научите влиянието на светлината, ще забележите, че има часове на деня, когато Слънцето изпраща на Земята благоприятни лъчи – главно около зазоряването, докъм 10 часа и точно на обяд. Има и черни негативни лъчи. За да не попаднете под тяхното влияние, гледайте да не спите през деня, умът ви да е концентриран, буден.

518. Светлината движи кръвта. Нашето кръвообращение има ритъм, който се дължи на космическата, на електрическата енергия. Електричеството е една форма на светлината. Светлината е импулс на Първичната Причина в света. Тя изпълва цялото пространство.

519. Има клетки у нас, които разбират езика на растенията и на минералите.

520. Библията не е обикновена, просто написана книга. Тя има една особено жива страна в себе си, която трябва да се разбере. Всяка хубава книга съдържа животворна сила.

521. Докато имаш слабост към парите, славата, гордостта, почестите, жените, към удоволствията на живота, към вещите, щастлив никога не можеш да бъдеш.

522. Ако в кръвта няма достатъчно злато, човек не може да прояви характера си. Ако в кръвта няма достатъчно сребро, човек не може да прояви своята чистота. Всеки елемент се представя с известно качество. Не е достатъчно само да мислите за тези елементи, но трябва и да ги разбирате.

523. Под „елементи“ аз разбирам центровете, в които могат да се проявят силите. Значи съществува един по-широк свят от нашия. Нашият свят се дължи на нашето съзнание. Зад него има друго съзнание, което обгръща целия материален свят, който е негов резултат. И зад това съзнание има друго съзнание, което обхваща в един кръг този свят и действа в него. От това духовно съзнание произтичат много явления.

524. Всичко е в светлината. Ако ти можеш да сгъстиш светлината, ще имаш храна. Ще дойде ден, когато хората ще се хранят със светлина.

525. Човек, на когото духът говори, не мисли за себе си, той заема всякога последно място.

526. Щом зная, че има Един, който ме обича, аз съм щастлив.

527. Ако не изучавате нещата и не наблюдавате, ако не мислите интензивно, мозъкът ви ще изпосталее, ще започне да се разрушава. Знанието носи живот за мозъка. Чувствата носят живот за сърцето.

528. Правите постъпки увеличават кислорода в тялото. Правите чувства увеличават кислорода в сърцето. Правите мисли увеличават кислорода в мозъка.

529. Кислородът на мисълта, сърцето и волята прави кръвта чиста. Кръвта ни е живот. С мисълта си ние създаваме една хубава течност – Еликсира на живота.

530. В мозъка намалява фосфорът, защото любовта е намаляла. Всичките елементи, които съществуват на физическото поле, които трябва да ги има в тялото, се подчиняват на любовта. Също и тези елементи, от които е създаден духовният и умствен свят.

531. Ние пазим физическото си тяло – външното облекло, но не пазим другите тела, с които сме облечени. Сърцето има тяло. Душата има тяло. Човек не живее само с това тяло, което виждаме.

532. Никога не яжте храна, която не обичате. Плодът, който обичате, действа лечебно.

533. Можете ли да обичате някого, който никога нищо не е пожертвал за вас?

534. Не вземайте повече, отколкото ви трябва. Не давайте повече, отколкото е нужно.

535. Всичко, което ферментира, живот не дава. Божествените неща винаги носят сила в себе си. Ще ядеш и пиеш неща, които Бог е създал.

536. Всички възвишени Същества са много красиви. И според степента на тяхната красота е и тяхната разумност. Най-разумните са най-красиви.

537. В послушанието е силата. Послушанието е плод, резултат, изявление на любовта. Злото седи в непослушанието. А непослушен е нетърпеливият и този, който не мисли.

538. В Природата има Закон, според който, щом като пожелаете нещо, Господ ще ви създаде условия да го направите. А после ще съжалявате хиляди години, че сте го постигнали. Даже ако накарате другите да го извършат, престъплението е пак ваше. Понякога мислите, че може да накарате другите да извършат доброто, но това не е лесна работа.

539. Когато човек работи за Бога, той никога не е сам. С него ще върви друг някой, който всякога ще го пази.

540. Високите планини са приемници на най-хубавата част от слънчевата енергия. Те са складовете на Божествената енергия, място за разумна работа.

541. Работата не е нещо физическо, тя е нещо вътрешно. Само човешкият дух работи.

542. Дух – това е разумното в човека. Душа – това е съзнанието на човека. Туй, което се координира с разумната мисъл, то е душата на човека.

543. Музиката е Божие благо. Музиката е Божествен път. Когато светът се създаваше, ангелите пееха. И сега нов свят се създава, ангелите пеят. И ние трябва да вземем участие.

544. За да бъде красив, човек трябва да бъде музикален, във всичките мускули музикално да тече Божествената енергия. Когато станем проводници на идеите на светиите, на висшите Йерархии, на Божествените гении, на музикалните гении, на всичко, което Бог е създал, веднага ще се хармонизира тялото ни.

545. Бог е една среда за мене, която ме обгражда отвън и отвътре.

546. Господи, обичам Те за всички добрини, които Си направил за мене от хиляди и милиони години. Благодаря Ти за всички милости, за всички блага, с които Си ме ограждал. За Твоята безпределна любов, с която Си ме ограждал, аз ще направя на този човек едно добро. За Твоята милост, аз ще пожелая на всички хора по лицето на Земята да живеят в мир, любов и радост.

547. Кажете на болестта: „В името на Господа, в Когото вярвам, заповядвам ти (на болестта) да излезеш от мен!“

548. Човек иска да си поживее, да си има жена, деца, парици. Това е живот за себе си. Като дойде време да остане без никакъв апартамент, без никакви дечица, без женица и да е сам, тогава ще намери истинския път – да няма нищо. Само любовта да го крепи.

549. Ние бихме били нещастни, ако се реализират всичките ни желания.

550. По-голяма сила ще добиете, ако не опитвате. Има такива неща, които ще е по-добре да не опитвате.

551. Никога не казвайте всичко, което знаете. Не продавайте и не давайте всичко, което имате. Оставете нещо за себе си.

552. Преди създаването на света, когато всички същества са били вътре в Бога, са съществували първичните връзки на любов. Всяка човешка душа е обичала всички същества, само че всяко същество по особен начин. Имало е голямо разнообразие в това отношение, защото има милиони и милиони форми. След като душата е прекарала милиони години вътре в Бога, при създаването на света тя се е облякла в гъсто материално тяло, слязла е във физическия свят и е заспала духовно, забравила своя небесен произход, изгубила небесното си състояние, забравила и връзката, която имала с всяко същество преди създаването на света. С постепенното събуждане на духовното естество, заедно с духовното повдигане, ще се възвърне непременно това небесно състояние. Първичните връзки с всички души, ще ги има пак. Ще преживее любовта, която е имала към тях, когато всички са били в Бога. Възстановяването на тия първични връзки, това е великата цел, към която се стреми Небето.

553. Във всяка душа Бог се проектира напълно, затова няма две души еднакви. В това разнообразие е красотата и величието на Всемира.

554. Хората ще престанат да се препъват, ако умовете им са пълни със светлина и яснота.

555. Не искай за себе си или за други това, което не знаеш дали е полезно, или вредно.

556. Според мене вярата е най-великият закон на човешкия ум. Когато човек работи с вяра, в него се заражда голяма светлина. Тогава е във връзка с всички светове, в които живеят разумни Същества. Ако хората имаха развити до съвършенство сетива и интуиция, те биха могли да влязат в пряка връзка с тия светове и Същества.

557. За безумния няма Господ, за умния – има. За силните, здравите, праведните, зрящите – има Господ, а за слабите, болните, грешните, слепите – няма.

558. Всички хора и народи, които са отричали Бога, са свършвали зле.

559. Който работи за Цялото, и Цялото работи за него. Който работи за себе си, ще получи еднократно, а който работи за Бога, ще получи стократно.

560. Ако един човек е здрав, ако има свежи чувства, ако има светли мисли, има злато в себе си. Слънчевата енергия създава златото в човека.

561. Многото ядене спъва духовния живот. Човек, колкото повече напредва, толкова по-малко се храни. Малкото ядене действа лечебно.

562. Онзи, който мисли правилно, има музика в мисълта си. Той крие грамадна сила в себе си.

563. Злото е, за да ви предпази от голямото зло. Ако речете да отделите доброто от злото, вие ще се натъкнете на една болест, която е неизлечима. При сегашните условия, както са създадени хората, ако се изключат болестите от живота им, те ще се натъкнат на едно много по-голямо зло. Насъбралата се много излишна енергия се регулира чрез болестите.

564. Всеки импулс, който произтича от любовта, е благословение. Всяка постъпка, направена с любов, е мощна и във вечността пребъдва.

565. Страданието се дължи на това, че астралният двойник (една от обвивките на тялото) излиза повече навън, отколкото трябва, приема повече впечатления, отколкото трябва, и страда. Дотегнат ли ти страданията – събери двойника вътре в себе си!

566. Няма сила в света, която да може да ви помръдне от мястото, на което Бог ви е турил.

567. За всички болести причините са кармични. Например мразиш един човек. Ако е умрял, ще дойде от невидимия свят и ще ти направи пакости. Може да те събори, да паднеш, да си счупиш крак или ръка. Затова ти трябва да се примириш с този враг.

568. Потребни са три фактора, за да оздравее човек: Природата, Бог и самият човек. Лекарят е последният, който може да те излекува. След това идва обкръжаващата среда. Ако тия фактори са във вътрешна хармония, всяка болест може да се лекува. За да оздравееш, трябва много същества, видими и невидими, да вземат участие в твоето лекуване.

569. Един ден ще дойдем до положение да виждаме какво се върши не само на Този свят, но и на Онзи. Ще имаме поща, съобщения от Онзи свят и ще можем да се разбираме със своите близки, заминали за там.

570. Всяка мисъл се отхранва само чрез кротостта и смирението, а вън от тези две качества, мисълта ще бъде като тази на животните.

571. Доброто държи човека в свежо състояние. Ако не, той ще се разложи на своите части.

572. Всичко в света е видимо за този, който го вижда. За едно светло същество потребен ли е телескоп, за да вижда какво става на Слънцето?

573. Човешкият мозък има една зрителна тръба и с нея може да се наблюдават всички звезди и Съществата, които живеят там.

574. Този и Онзи свят са едно и също нещо. Различието е само в съзнанието на човека. Който има пробудено съзнание, той живее едновременно в двата свята. Когато съзнанието минава от едно състояние в друго, това наричат смърт.

575. Физическият свят е създаден по подобие на духовния.

576. Хлябът е Словото Божие. Няма по-хубаво нещо за човека от това, да слуша Словото Божие. То е насъщният хляб за душата, от който тя се нуждае всеки ден. Когато душата се храни със Словото Божие, тя става мощна и велика.

577. Никое правителство няма да ви освободи. Свободата е не външен, а вътрешен процес.

578. Всяко същество, което иска да придобие нещо, има възможност вече да греши.

579. При ставане сутрин от леглото, с вдигнати нагоре ръце кажи: „Господи, моля Те, влей в мене живи, космически сили, които да проникнат във всяка клетка на моето тяло, да внесат сили, живот и здраве в него, да укрепят духа ми, за да изпълня задачата, за която съм дошъл на Земята!“

580. Всеки да коригира себе си, да не обръща внимание на другите. Човек, който се занимава с чуждите погрешки, ще направи същите. Който вижда добродетелите на другите, той ще ги прояви.

581. Великият Океан сега се приготовлява за една бъдеща култура. Новият континент ще се издигне във Великия океан. Някои земи ще потънат. Земята ще се измени климатически и органически. Наближава тя да дойде в съприкосновение с една друга слънчева система, която ще окаже грамадно влияние върху нашата.

582. Евреите може да са пръснати по света, но не могат да изчезнат. Пази ги Великият принцип на живота. Евреите точно и от хиляди години спазват закона за десятъка. Каквото спечелят, отделят една десета част за Бога, за бедни, за болни и т.н. На тях Господ им е дал 36 000 обещания – и Той ще ги изпълни. Евреите ще приемат новото.

583. Не се интересувайте дали другите хора ви обичат, или не. Интересувайте се само от това, дали вие обичате.

584. Днес е векът на електричеството, на техниката, а бъдещето ще бъде на сърцето. Енергията, която ще излиза от човешкото сърце, ще осветява и отоплява света.

585. Ще дойде ден, когато по радиото ще слушате какво говорят на Слънцето.

586. Христос е учител на бялата раса, за да се развие в нея свръхсъзнанието.

587. Мъчнотиите, през които минава сега бялата раса, говорят за раждането на Новото от Шестата раса.

588. Ако се движиш в орбитата на една личност, на едно общество, на един народ, ти ще носиш тяхната карма. Ако служиш на Цялото, ще бъдеш свободен и сътрудник в делото на Учителя.

589. Ако търсиш злото, ще бъдеш съучастник в него. Ако му реагираш със зло, ще станеш негов слуга и роб. Ако действаш срещу него с принципа на любовта, злото ще стане слуга на доброто.

590. Ако не признаваш, че злото е космическа сила в битието, няма да имаш мир в душата си.

591. Злото разкрива престъпленията на хората, а доброто ги изправя.

592. Всякога, когато човек се обърне към Бога, лошите условия се смекчават.

593. Словото работи във вас и в цялата природа и внася навсякъде живот и обнова. Щом сте във връзка с Цялото, щом мислите за Словото, ще се образуват хормоните, носители на творческата мощ на това Слово, и ще се подмладите.

594. Казвате за някого: „Аз пет пари не давам за него.“ Пет пари не давате, защото не мислите. Честолюбиви сте, защото не мислите. Алчни сте, защото не мислите. Груби сте, защото не мислите. Съмнявате се, обезнадеждавате се, не ви вървят работите, защото не мислите. Господ ви е дал толкова богатства, а вие мислите обичат ли ви хората или не; дали ще ядете днес и какво; кои дрехи да си облечете и т.н. Това не са мисли.

595. Словото Божие представлява плодовете на Дървото на живота. С тези плодове трябва да се хранят всички хора, за да придобият вечния живот.

596. Обикновено на всяка система от висши Същества отговаря система от нисши, които си влияят взаимно. При това взаимодействие между системите Космосът расте и се развива. В центъра на всички системи седи Божественото Съзнание, Божественият Дух, който регулира всички неща в човека.

597. Хората засега нямат понятие за Съществата, които населяват пространството, но един ден ще имат. Мравките живеят в нашия свят, но нямат понятие за нас.

598. Човек още не е възприел онази първична материя, от която може да съгради своето ново тяло. В новата материя ще влезе да живее някой ден. Сега не разбира как може да се създаде тя без мъж и жена. Но за тази материя не са нужни нито мъж, нито жена. Човек сам ще се роди един ден, няма да има нужда от майка и баща, едновременно ще бъде мъж и жена.

599. Мислите са живи. Много същества се обличат в нашите мисли. Така че не е безразлично какви мисли допускаш в себе си, нито какви ще приемеш от другите.

600. Веществото на Земята се преустройва. Изменят се и човешките мозъци. Един ден вие ще се събудите и ще разберете, че вашите мозъци са изменени.

Няма коментари:

Публикуване на коментар