Звездни Цивилизации

понеделник, 31 октомври 2016 г.

НИБИРУ,   РАЗРУШИТЕЛЯ (  УНИЩОЖИТЕЛЯТ )    ИЛИ  ПЛАНЕТАТА   Х

КОГАТО   НИБИРУ   НАБЛИЖИ   ЖИВОТЪТ,  КАКЪВТО   ГО  ПОЗНАВАМЕ,  ЩЕ  ПРЕСТАНЕ   ДА   СЪЩЕСТВУВА.ЗАПЛАХАТА
21 век  ни   осигурява  технологичен   напредък,   който   надминава  и  най  големите  ни  очаквания.
- Днес  ниие  пътуваме  по  света  с  нови  и  по  бързи  начини.
-  За  късметлиите  по   света   21  век   е  страхотен.
-  За   нямащите  още   е  отчаяние.
-  Отчаянието  на  нямащите,  тревожи  тези,  които  имат  повече.
-  Ние  преследваме  нашите  кариери,  пазаруваме  в  добре  заредени  красиво  подредени   Мол - ове,  правим  много  пари   от  нищото,   учим  в  колеж  с  надеждата  да  изплатим  нашите  студентски   заеми,  преди  да  се  пенсионираме.  Радваме  се  на  живота   с  нашите  приятели  или  претендираме,  че  му  се   наслаждаваме  сами.  Ходим   на  луксозни  вакамнции   за  кратко  бягство  от   ежедневния   стрес.
Така    че  кой  се  науждае  от  лошата  новина,  че  животът,  какъвто  го  знаем  ще  спре  да  съществува.
И  ако  това  беше  истина,  то  щеше  да  топ  новина,   във   всички  медии.
Преди  края  на  хилядолетието  ТВ  репортери  и  анализатори   говореха   за    цунамита,  бури,  наводнения,   земетресения,  засушавания.
Тези  естествени  катаклизми  винаги  са  били  част  от  съществуването  на   човечеството.  Това  беше  докато   ураганът    Катрина   опустоши   Ню  Орлинс   през  2005 г.
След  Катрина  започна   да  се  говори  все  повече   за.

- МЕГАЦУНАМИТА
- СВРЪХБУРИ - УРАГАНИ,  ТАЙФУНИ,  ЦИКЛОНИ
-  ЖЕСТОКИ  НАВОДНЕНИЯ
-  СУПЕРЗЕМЕТРЕСЕНИЯ
- УБИЙСТВЕНИ  ЗАСУШАВАНИЯ

От  къде  по  света  се  появиха   всички  тези  унищожителни  прогнози  и  как  се  промъкват  в  пространството,  без  да   предизвикат  паника.
Дали  нашите  ТВ  канали  ни  подготвят  да  се  настроим   или  за    това  има  много  по  дълбоки  причини.
След  трагичната  загуба  на  множество   животи  в  резултат  на  суперземетресението  в  Суматра  и    цунамито  през  декември  2004 г.  повече  от  когато  и  да  било   се  правят   предупреждения  за  цунами  след  всяко  голямо  земетресение.
Световните   суши  предизвикват  трудности  за  хората  и  животинския   свят.   Продуктивни  някога   земи  се   губят  сега  с  бързо  темпо  и  в   големи  мащаби.
За  да  се  запазят  пресъхващите  резервоари,  по  целия  свят  на  все  повече  места  се  правят  ограничения  за  ползването  на  водните  ресурси.
Междувременно  дрънкачите  против  световното  затопляне  ни  убеждават,  че  промените  в  климата  на  Земята  са  част  от  естествени   цикли.  Те  ни  убеждават,  че  разтопяването   на   глетчерите  са  от  малко  или  без   значение.  Всъщтност  тези   говорители   се  стремят  да  ни  убедят,  че  единственото   нещо,  което  ние  можем   да  направим   е  да  не  вярваме  на  собствените  си   очи.
Какво  би  станало   ако  повярваме   на  очите  си.
Това  е  добър  въпрос.
Защото  когато  го  зададем  ще  видим  връзката  между  ествествените   и  направените   от   човека   провали.
Има  сеизмична  активност   на  ниско  ниво.  Какво  предизвиква  тази   сеизмична   активност.
Нашата  планета  усеща   повишававащото  се  влияние  на  нещо   в  пространството,  на  масивен  обект  наричан  Планетата   Х .
И  то  наближава  сърцевината  на  нашата  система.
То  е  предизвиквало   древни  катаклизми  на  Земята  и  близко  бъдеще  отново  ще  ги  предизвика.
Може   ли  това  да  е  истина.
Има  научно   доказателство.
Обикновено   хората    искат  доказателства.  Така  е  и  със  съществуването  на  Планетата  Х .  И  то  не  доказателствата   на  някакъв  див   лунатик,  а  на  достоверен  източник ...  И  са  прави.
За  да  представим   такова  доказателство,  първо  трябва  да  обясним  как  астрономите  всъщтност  откриват   други  небесни  тела  в  нашата  Слънчева  система.
Търсенето  на  Планетата  Х  започва,  когато  астрономите  за  първи  път  наблюдават   претубация  в   орбитата  на  Сатурн.  Претурбация   е  термин,  който  в  астрономията  значи  промяна   на  орбитата  на  обекта,  предизвикана   от  гравитационно   взаимодействие  с  други   тела.
Чрез  математически  изчисления   те  предсказаха  съществуването  на  обект,  променил  орбитата  на  Сатурн.  Уилям  Хершел  използва  математическото   си  предсказание   да  открие  планетата  Уран  през  1781 г.  Изненадващо   астрономите  скоро  забелязаха  претурбация  в  орбитата  и  на   Уран.  Въз  основа   на  изменението   в  орбитата  на  Уран,  брилянтният  британски  математик  и  астроном  от  19  век   Джон   Адамс  математически  изчисли  и  предсказа   съществуването   на  масивен  обект  в  нашата  Слънчева   система,  достатъчно  голям,  за  да  бъде  претурбатор  на  Уран.
По - късно  немският  астроном    Джон   Голс  използва  математическите  изчисления  на  Адамс,   за  да  открие   планетата    Нептун  през  1846 г.   След  това   астрономите  откриха  претурбация  и  в  орбитата  на  Нептун.
Когато   Клайд  Томболд  открива  планетата   Плутон  през  1930 г.,  много  учени  стигнаха  до  заключението,  че  това  е  мистериозният  обект,  който  търсят  от  толкова  дълго  време.  Обаче,  когато  математиците  започват  изчисленията  си,  бързо  става  ясно,  че  Плутон  няма  дори  минималната   маса,  за  да  може  да  бъде  претурбатор  на  Нептун.  Когато  сравните  Плутон  със  Земята,  математиката   става  очевидна.  Плутон  изглежда  дребен,  защото  е  дребен.  Всъщност   той   представлява  само  60%  от  размера  на  Луната.  Затова  Плутон  вече  е  свален   до  статуса  на  планета - джудже.
Така  че  нека  се  фокусираме  върху  търсенето  на  излюзорната  Планета  Х.  В  духа  на  Хершел,  Адамс,  Гоал,  и  Томбат   НАСА  продължи  търсенето  на    Планетата  Х  и  през  1992 г.  те  оповестиха    ключавата  пресинформация,  която  казва.
Неочакваните  отклонения  в  орбитите  на  Уран  и  Нептун  сочат наличието  на  голямо   тяло  извън   Слънчевата  система...,  с   от  4  до 8  пъти  по - голяма  маса  от  тази  на  Земята,  с  много  наклонена  орбита,  над  11  милиарда   километра   от  Слънцето.
След  това  съобщение  обектът  мистериозно  изчезна  от  вниманието  на  медиите.  И  това  ни  връща  обратно  на  статията  от  1984 г.,  оповестена  в  медийното  пространство,  която  казва,  че  инфрачервеният  сателит  на  НАСА -  I RAS,   е  регистрирал  обект  с  интензивно  излъчване.
Съобщение  за  намирането   му  е  публикувано   на  10  Септември  1984 г.
Последната  година IRAS  засече  обект  с  интензивно  излъчване...
Може  ли  това  да  е  същият  обект,  за  който  съобщиха,  че  се  намира  на  11 милиарда  км  от  Слънцето  и  с  маса  осем  пъти  колкото  Земята.
Като  се  има  предвид  мълчанието  на  НАСА,  кой   може  да  се  произнесе.
Обаче  инфрачервеният  сателит  IRAS  е  използван  за  наблюдение  на  света  в  инфрачервения   спектър   на  светлината.  Военните  сили  използват  инфрачервени  устройства  за  наблюдение  и  преследване   на  воени  и  други  обекти  през  ноща. Това  е,  защото  инфрачервените  устройства  ни  показват   топлината  сигнатура  на  обектите.
Астрономите  също  използват  инфрачервени   устройства,  за  да  проникват  в мъгляви  области   на  космоса,  където  е  трудно  да  се  наблюдават  студени   далечни  обекти.
Като   имаме  предвид  всичко  това,  можем   да  предположим,  че  IRAS  е  забелязал  такъв  обект  през  1983 г.  Ако  е така,  как  изглежда  той.   Вероятно  би  могъл  да  изглежда  като  мъгляв    червеникав   обект.
През  1984 г.  астрономите  предполагаха,  че   може   да  бъде.
1.  Масивна  протопланета,  формираща  се  в края  на  нашата  Слънчева  система.
2. Кафяво  спящо  джудже,  компаньон  на  нашето  Слънце.
Докато   на   Плутон  очевидно  му  липсва  необходимата   маса  да  промени  орбитите  на  Уран  и  Нептун,  то  кафяво  джудже  със  сигурност  би  могло.
Какво  е  Кафяво   джудже.
Казано  просто,  Кафявото  джудже ( КД )  е  неродена  звезда.
Астрономите  се  убедиха,  че  неродените   звезди  са  много  често  срещано  нещо  в  нашата  галактика.  За  разлика  от   Слънцето,  което  има  необходимата  маса  за  да  запазва  поддържането  на  горенето  на  атомната  си  фигура,   Кафявите  джуджета  им  липсва  масата,  необходима  да  се  подържа  горивото.
Следователно  те  се  запалват  като  Слънцето,  след  което  бавно   угасват,  като  покритите  с  пепел  въглени  на  къмпинговия  огън.  Поради  тази  причина  КД  са  трудни  за  виждане  в  спектъра  на  видимата   светлина.  Облакът   от  първоначалното  запалване  ги  прави  трудни  за  виждане.   Те   са  засенчени  от  огромен  облак   от  прах,  създаден   от  първоначалното  им  запалване.  Обаче  КД  ще  бъде  видимо,  когато  се   наблюдава  с  инфрачервени  телескопи.
Точно  за  това  инфрачервените  телескопи  са  идеални  преследвачи  на  Планетата  Х.   Така  че,  ако  Планетата  Х  е  КД,  колко  голямо  би  могло  да  бъде  то.
Преобладаващото  мнение   за  КД - та  е,  че  те  трябва  да  бъдат  по - големи  от  Юпитер.  Въпреки  че  астрономите  напоследък  откриха  газов  гигант  в  друга  Слънчева  система  който  е  значително  по  - голям  от  Юпитер.  Така  или  иначе,  предполага  се,  че  ако  Юпитер  е бил  малко   по  голям,  той  би  могъл  да  се   възпламени  и  да  стане  Слънце.
Ако  предположим,   че  Планетата  Х  е  КД,  то  може  ли  в  следващите  близки  години   да  видим   две  Слънца.
Да  можем.  Когато  Планетата  Х  влезе  в  сърцевината  на  Слънчевата   система.
Ако  усещате,  че  ви  увисва  ченето,  то  вашата  реакция   е  съвсем  нормална.
Съгласно  статията.
Има  ли  я  Планетата  Х  публикувана  на  10   септември  1984 г.   във  весник  US  NEWS  ND   WORL  REPORT,  изстреляният  през   1983 г.  инфрачервен  сателит  IRAS  е  засякал  топлина  от  обект  отстоящ  на  80  милиарда  километра.  След  това  през  1992 г.  НАСА   излъчи  ключово   обръщение  към  пресата,  в  което  декларира,  че  е  открит  обект  с  4   до  8  земни  маси  на  много  наклонена  орбита  на  около   11  милиарда  километра  от  Слънцето.
- 1983 - 80  милиарда  км
- 1992 - 11   милиарда  км
Ако  това  е  един  и  същ  обект,  то цифрите  казват  ясно,  че  това  чудовище  е  насочено   по  нашия  път.  Ако  това  чудовище  е  на  дълга  елиптична  орбита  около  нашето   Слънце,  то  можем   да  предположим  следните  три  неща.
1.  Планетата  Х  е  стара  неродена  звезда,  спътник  на  нашето  Слънце.
2. Планетата  Х  е  на  дълга  елипсовидна  орбита  около  Слънцето.
3. Планетата  Х  се завръща,  за  да  мине  през  сърцевината   на  нашата  Слънчева  система,  което  обяснява  особената  слънчева  активност,  глобалното   затопляне  и  промените  на  Земята.
Би  трябвало   да  има  документирани  истории  за  предишни  прелитания  на  Планетата  Х,  но   дали.
Да.  Има

ИСТОРИЧЕСКИ    ДОКАЗАТЕЛСТВА

Когато  погледнем  научните  доказателства,  историческите  също  започват  да  се  проясняват.  Добър  пример   за  този  нов  контекст  откриваме  в  Еремия - пророк   от  Стария  завет.  Той   се  почуствал   принуден  да  ни  предупреди  за  нещо,  което  той  нарича   Разрушителят.  Ппрокът  ясно  предвижда  как  цялата  Земя  ще  страда  от  неговото  разниващо  въздействие.
В  Еремия   25. 32  и 48.8  четем.

Господ   ще  изреве   свише,  И  ще  издаде  гласа  Си  от  светото  Си  обиталище.
Ще  изреве  силно  против  паството  си.
Против всичките  жители  на  света.
Екотът  ще  стигне  и  до  краищата  на  света,  Ето  зло  ще  излезе  от  народ  към  народ,  И  голям  ураган  ще  се  подигне.
От  краищата  на  земята.
В  оня  ден  убитите   от  Господа  ще  лежат.
От  единия  край  на  земята  до  другия  край  на   земята.
Няма  да  бъдат  оплакани,  нито  прибрани,  нито  погребани.
Ще  бъдат  за  тор  по  повърхността  на  земята.
И  пастирите  не  ще  имат  средство  за  избягване.
Нито  началниците  на  стадото  за  избавление.
И  разрушителят  ще  дойде  във  всеки  град.
Нито  един  град  не  ще  се  избави.
Разрушения  скоро  ще  се  разпростират  от  народ  до  народ.
Те  ще дойдат  като  силна  буря  по  всички  краища   на  земята...

Тук  Еремия  ясно  ни    предупреждава  че  идващ
ият  катаклизъм   ще  ни  порази  световен  мащаб.
И  той  продължава.  ...РАЗРУШИТЕЛЯТ   ще  порази  всеки  град,  нито  един  град  няма  да  бъде  избегнат...  Господ  каза. Това   ще  стане.  Така  Еремия   казва,  че  световният  катаклизъм  ще бъде  предизвикан  от  нещо,  което  той  нарича  Разрушителят.
Има  и  други древни  текстове  от  Библията,  които говорят  същото.
За  това  ние  отиваме  в  Изход,  който  колкото  беше   благословия  за  евреите,  толкова  беше  проклятие  за  египтяните.  В  крайна   сметка  на  Изход  египтяните  са  загубили  своята   вяра.  Техният  пантеон  от  богове  се  оказал  импотентен  пред  силите  на  еврейския  Бог.  Египтяните  имаха  нужда  да  разберат,  какво  точно  им  се  случи.  Така,  докато  евреите  пишеха   Стария  завет,  египтяните   записваха  масивна   антология,  наречена  Голямата  книга.  Оргиналният  текс  е  написан  на  древен  хорадийски,  след  това  е  преведен  на  финикийски  и  накрая  - на  английски.  В    оригиналната  си  форма   Голямата  книга  е  с  размера  на  модерна  енциклопедия  и  предлага  много  прецизни  исторически   справки.
Такава  забелижителна  справка  е  потопът  на  Ной.  В    Египетските  справки   той е  наречен  Асасуда  и  Ханар...  Те   описват    ковчег,  много  подобен  на  този  на  Ной,   натоварен   и  действащ  по  същия  начин.  След  това  в  Египетските  справки  има  версия   на  десете  проклятия  на  Изход.  Важно  е да  се  има  предвид,  че  тяхната  версия  е  писана  от  загубилите,  в  сравнение  със  старозаветната   справка,  написана  от  еврейските  победители.  Има  много  съвпадения   между  двете.  Например  нито  евреите,  нито  египтяните  споменават   името  на  фараона  от  Изход.  Според  древните  египтяни,  десетте  проклятия  са  предизвикани  от  масивен  обект.  Те  също   ни  казват,  че  този  обект  е  предизвикал   Ноевия  потоп  и  разрушението  на   Атлантида.  Като  еврейския  Еремия,  те  също  го  наричат   Разрушителят  и  ни   предупреждават  за  неговото  завръщане.
Всъщтност  древните  египтяни  стигат  и  до  предупреждението,  че  Еремийският    Разрушител    ще   се  върне  с  катастрофални  последствия   за  цялата   Земя  и   тези,   които  живеят  на  нея...  и  то  в  тези  дни.
Което  не  е  описано  в  тези  древни  египетски  справки,  се  съдържа  в  първите  шест  глави  на  Клбринската  Библия.
Много  от  предупредителните  знаци  вече  са  станали.  И  ни  предупреждават,  че  което  ще  дойде,  ще  бъде  Разрушителят  на  Еремия.
Колбринската    Библия  ни  дава  много  примери  какво  ще  стане,  като  най  забележимите  идват  от  Книгата    на  ръкописите.


Разрушение и възсъздаване на Земята е имало не веднъж, а два пъти. По време на великото унищожение на Земята Бог направи дракона от небето. Драконът беше страшен и махаше с опашка, бълваше огън и велика катастрофа застигна човечеството. Тялото на дракона излъчваше яркочервено сияние, а зад опашката му имаше дим. Той бълваше пепел и нажежени камъни, гръм и мълнии, а моретата излязоха от бреговете си и се разляха навсякъде…


Хората ще летят във въздуха като птици и ще плуват в моретата като риби. Мъжете ще водят преговори помежду си за мир и това ще бъдат дни на лицемерие и измама. Жените ще са като мъжете и мъжете – като жените, човекът ще бъде играчка на страстта.


Часът на Разрушителят е близко. Той ще се появи и планините ще се разцепят и ще изригват огън и пепел. Дърветата ще бъдат унищожени, водите ще погълнат цялата Земя, а морето ще закипи. Небесата ще горят в червено, а Земята ще бъде с цвета на мед.


Последното  преминаване   на  Нибиру  или  още  наречен  Разрушителят     през слънчевата система е по време на бягството на евреите от Египет и това доста подробно е описано в раздела ИЗХОД на Библията. Там са описани и Знаците, които са свързани с Нибиру преди края на времената.
Първият знак е Червеният кръст на небето
Човечеството ще бъде изумено, след това любопитно, а след това ужасено. Правителствата ще мълчат, а официалната научна общност ще прави лъжливи изказвания. Червеният кръст е описан в древните архиви, и когато Нибиру стане видима с просто око, това е знак, че краят на времената вече е започнал безвъзвратно и остават още 7 седмици до смяна на полюсите.
Вторият знак е изгрева на Слънцето от запад
Нибиру се завърта на 270 градуса. И заедно с нея се завърта Земята. При това завъртане въртенето на Земята не се променя, разтопената магма продължава да се върти независимо от положението на ядрото и кората на Земята. Това е защото магмата не реагира на магнитно въздействие. Намагнетизирани са ядрото и кората на Земята, затова те се превъртат на 270 градуса, докато магмата продължава да се върти нормално.
Изгревът на Слънцето от Запад е едно от нещата, които ще се случат – казва Китаб ал Иршад, 12-тия имам.
Часът не е известен, докато Слънцето не изгрее от запад -.казват Хадитите.
В определени периоди вселената се движи в една посока, а в други сменя посоката на въртене. Това е времето на огромни бедствия на живия свят и само малка част от човешката раса ще преживее – казва Плато.
Третият знак е спиране на въртенето на Земята и 3 или повече дни мрак в Северното полукълбо и светлина в Южното
Изход 10.22: …и настана гъст мрак – такъв мрак, че дори да се пипа – три дни поред.
Изход 10.23: …един другиго не виждаха и никой не стана от мястото си три дена.
Изход 12.30: …и имаше голямо люшкане…и не остана къща, дето да нямаше мъртвец.
Четвъртият знак е Червеният прах -18-24 часа преди смяната на полюсите
Облак от червен прах от опашката на Нибиру ще падне на Земята.
Изход 7.20: …и всичката вода в реката се превърна в кръв.
Изход 8.6: …и жабите излязоха и покриха земята.
Изход 8.13: …и жабите измряха в къщите, по дворовете и по нивите.
Изход 8.14: …и земята се осмърдя.
Изход 8.18: …и имаше мушици по човеци и по добитък.
Изход 8.24: …и налетяха много песи мухи и земята гинеше от песите мухи.
Пети знак – страхотна градушка, пожари и урагани – последно предупреждение преди смяната на полюсите
Изход 9.17: …твърде силен град.
Изход 9.23: …гръм и град и огън се сипеше.
Изход 9.24: . ..беше град и огън смесен с град, много силен..
Изход 9.25: …и градът порази по земята всичко, що беше в полето, от човек до добитък; градът уби и всичката полска трева, и всички дървета в полето изпочупи.
ПРОМЯНА НА ПОЛЮСИТЕ – земната кора се отделя от ядрото и се раздвижва
Полюсите се променят, Земята превърта своята ос на 15, 90,180 градуса или повече. Океаните се люшкат от една страна друга и образуват огромни цунами. Тези гигантски количества вода ще наводнят крайбрежията в едната, после в обратната посока на стотици километри.
ЗАСЕГА НИБИРУ СЕ ВИЖДА. Когато Земята започне да превърта оста си, Нибиру ще се появи като стълб от облаци на светлата част на Земята, а на тъмната – като стълб от огън.
Изход 14.19: …вдигна се и облачният стълб отпреде им и застана отзаде им.
Исая.34: …защото гневът на Господа е върху всички народи…
…небесата ще се свият като книжен свитък…
…мечът Господен ще се насити с кръв.
…и земята ще бъде запален катран… и няма да гасне нито денем, нито нощем…
Наводнения, мощни вълни, цунами, ураганни ветрове
Изход 14.21: …тласкаше морето със силен източен вятър, та направи морето суша; и водите се разцепиха.
Изход 14.22: …водите бяха там като стена отдясно и отляво.
Изход 14.27: и призори водата се върна на мястото си.
Времето след това – чума и епидемии
Изход 9.3: …страшен мор ще настане.
Изход 9.6: …измря всичкия добитък.
Изход 9.9: …и ще се дигне прах, и ще излязат циреи по човеци и по добитък.
Изход 9.10: …и гнойни струпеи излязоха по човеци и по добитък.
Изход 10.12: …и скакалци ще нападнат и проядат цялата земна трева, всички дървесни плодове, всичко що е оцеляло от градушката.
Изход 10.15: …те покриха лицето на цялата земя, тъй че земята не се виждаше… и не остана никаква зеленина нито по дърветата, нито на полска трева.
ВРЕМЕТО СЛЕД ТОВА – Земята на мляко и мед
Изход 13.21: …и вървеше пред тях дене в облачен стълб, а ноще в огнен стълб.
Изход 16.13: …и на сутринта беше паднала роса.
Изход 16.14: …росата се вдигна и ето по лицето на пустинята нещо дребно като скреж.
Изход 16.21: …и те го събираха сутрин рано и кога припечеше слънце, то се топеше.
Изход 16.31: …нарече тоя хляб с име мана. Тя беше… бяла а на вкус като медена питка.
Всичко това е било. Библията още веднъж доказва, че е пълна с исторически факти, стига да можеш да ги разчетеш.
И Човечеството ще преживее Изхода отново.


Един от най-интересните паметници със спомен от последното преминаване на Нибиру през нашата слънчева система се намира край село Авебъри, Англия само на 32 км от прочутия Стоунхендж.
Мегалитният паметник представлява огромен кръг, в който са вписани два по-малки кръга/виж снимка 1/. Уточнената възраст на комплекса е около 5000 години.
Първите заселници на Авебъри се появяват около 3700 пр.н.е., което странно съвпада с времето на завръщането на Анунаките на Земята, твърди известният учен Захария Сичин/виж книгата му “Изгубени царства” стр.268/.
Изграден като Храм на Слънцето, двата вътрешни кръга на паметника ясно показват, че древните жители са наблюдавали необичайното космическо явление две слънца, което единствено може да се свърже с преминаването на Нибиру/виж снимка 2/.
Ако направим връзка с научните данни от Вавилонската култура, ясно се вижда споменът за Нибиру като Змей и появата на второ слънце, което е изобразено със знака на кръст. На плочата вляво се вижда триединството на космическите тела –Слънце, Луна и трета сияеща планета. Змеят отляво е вавилонският бог Мардук, непосредствено свързан като образ на Нибиру/виж снимка 3/.
Във всички случаи змията, като Космически дракон, е еквивалентна със змиевидното божество Кематеф (Амун) в Египетската митология и божеството Кноубус на ранните херметици и, разбира се, с Владетеля на света от религията на Митреите.
Другото доказателство за древния символизъм на троичното единство е Божеството от сирийския град Урганит, показано на плочата между Слънцето и Луната/виж снимка 4/.
Вижда се, че символизмът на мегалита в Авебъри има общо с древната култура на Месопотамия.
Няма доказателства, че шумерите са стъпвали на територията на Англия и затова се предполага, че съвпадението на знаците е свързано стова, че и на двете места са наблюдавали един и същи космически феномен – Нибиру.
О, стражи на Вселената, които наблюдавате за Унищожителя, колко дълго ще продължи вашето бдение. О, тленни човешки същества, които чакате, без да разбирате, къде ще се скриете през страшните дни на Присъдата, когато Небесата ще се разкъсат на две и през дните, когато косите на децата ви ще побелеят.
ТОВА Е, КОЕТО ЩЕ СЕ СЛУЧИ, ТОВА Е УЖАСЪТ, КОЙТО ОЧИТЕ ВИ ЩЕ ВИДЯТ, ТОВА Е РАЗРУШЕНИЕТО, КОЕТО ЩЕ ИЗПИТАТЕ.
Ще се появи огромно огнено тяло с пламтяща глава с много уста и горящи очи. Ужасни зъби ще се виждат в безформените уста и страховития черен корем ще свети червено от горящите огньове вътре в него.
Даже най-смелият човек ще трепери и неговите вътрешности ще се свият, защото това не са неща, които са понятни на хората.
Огромна небесна сводеста форма ще обхване Земята, горяща с много нюанси от широко отворените уста. Те ще се спуснат да пометат лицето на Земята, поглъщайки всичко в разтворените челюсти. И най-големите смелчаци ще се уплашат. Ще се изсипят огромни късове от студено замразена вода. Огромни топки ще бъдат запратени срещу хората и те ще се разбиват в червен прах.
И когато огромните солени води се насочат, ревящи към сушата, даже и Героите сред хората ще бъдат обзети от ужас.
И ще преминат месеци от изпепеляващата съдба на хората и те ще тръгнат към своето унищожение. Разпалените огньове ще погълнат цялата дейност на Човека, а последвалите води ще отмият това, което е останало.
Росата на смъртта ще падне леко, като сив килим върху изчистената Земя.
Хората ще плачат в своята лудост. О, което и да си Създание, спаси ни от този жесток терор, спаси ни от сивата мъгла на смъртта.
Звездното тяло на Присъдата, наречено в Египет Унищожителят, се е виждало във всички земи.
На цвят то беше ярко и огнено, а като форма – променяща се и нестабилна. Въртеше се около себе си като пружина, бълбукаше като вода в басейн от подземен извор и всички хора се съгласяваха, че това е най-страховитото видение.
Неговите движения в горната част бяха бавни, отдолу – вихрушка от пушеци и то стоеше близо до Слънцето и се криеше зад неговото лице. Кървава червенина се появи, когато тръгна по своя курс.
Той сееше смърт и разрушения по своя път. Той заля Земята с дъжд от пепел и причини много напасти, глад и други злини. Той хапеше кожата на хората и животните, докато тя не се покри със струпеи.
Земята се размести и разтресе, хълмовете и планините се раздвижиха и разтресоха. Обзетите от черен пушек Небеса се разтлаха върху Земята и голям вой стигна до ушите на хората, довят от крилата на ветровете.
Това беше воят на Краля на Тъмнината, Повелителя на Страха. Гъсти облаци от страховит пушек премина преди него и това беше ужасен ураган от горещи камъни и въглени от огън. Унищожителят гръмна рязко в Небесата и изстреля ярки светкавици.
Водните потоци се отдръпнаха, когато Земята се наклони, големите дървета се изскубнаха и се разцепиха като клечки.
Тогава глас като десет хиляди тромпета се чу над пустошта и пламъците станаха част от огненото дихание. Цялата земя се раздвижи и планините се стопиха. Небето пък ревна като десет хиляди лъва в агония, и ярки стрели от кръв се растлаха напред и назад по лицето й. Земята се поду като хляб в огнище.
Това беше резултатът от появата на Унищожителя, когато се появи отдавна, в старите времена. Това е описано в старите архиви, които частично са запазени.
Казано е, че когато той се появи в Небесата отгоре, Земята се разцепва от горещина като бадем, опечен на огън. Пламъците се промъкват през почвата и подскачат като демони върху черна кръв. Водата в почвата цялата се изпари, ливадите и селищата бяха погълнати от огъня и те, и всички дървета станаха бяла пепел.
Унищожителят е като въртяща се топка от пламък, която разпръскваше малки страховити чудовища по пътя си. Той покри около една пета от Небето и изпрати гърчещи се змиевидни палци долу до Земята. Преди това небето изглеждаше уплашено, а след това се разкъса и разпръсна. Средата на деня не беше по-ярка от нощта.
То стана средище на страховити неща.
Това са неща, казани за Унищожителя в старите архиви, прочети ги със свито сърце, като знаеш, че това небесно тяло има своето определено време и то ще се завърне.
Глупаво е да не му се обърне внимание. Сега хората казват, че това не може да се случи в наше време.
Дано Великият Бог отгоре ни дари и това да не стане. НО ДЕНЯТ СИГУРНО ЩЕ ДОЙДЕ, СЪГЛАСНО НЕГОВАТА ПРИРОДА И ТОГАВА ЧОВЕКЪТ ЩЕ БЪДЕ ИЗНЕНАДАН.

Индийската митология говори, че има 3 главни космически сили в нашата слънчева система.
1. Брамха – Създателят
2. Вишну – Пазителят
3. Шива – Унищожителят
Шива в индийските митове представлява разрушението, смъртта и възраждането.
Обърнете внимание на тази черта на Шива. Той се нарича Натарджа – Господарят на танца. Натарджа означава комически танц, а също и червена пръст.
Натарджа означава космически Унищожител и неговият танц символизира разрушаването и възраждането отново.
Кръгът около него е символ на неговите луни, затворени във вечен танц около него.
Вижте косата му – как изглежда тази планета, когато се погледне отстрани.
Виждате ли момчето под краката му – това трябва да е Земята. Забележете, че момчето лежи по корем – това символизира смяната на полюсите.
В дясната си вдигната ръка Шива държи огън. В лявата си ръка държи музикален инструмент наречен дамру – той има формата на часовник. Той е винаги точен.
Сега обърнете внимание на следното – Шива заедно с Ганеша, за който казват, че е син на Шива. Ганеша се асоциира с планетата Меркурий.
На гърба виждаме бик, който означава, че той идва от съзвездието Телец край Орион. Неговият тризъбец е свързан с въртенето на луната. Дали това не означава, че планетата Х – Нибиру, може да се появи по пълнолуние и точно отдолу е Меркурий?
Дали древните индийци не представят Нибиру като Шива?
Освен това се знае, че всяка година през февруари/март се чества фестивал, наречен Шиваратри. В ПРЕВОД ТОВА ОЗНАЧАВА “СВАТБЕНАТА НОЩ НА ШИВА” ИЛИ “ВЕЛИКАТА НОЩ”.

Епос  за  Сътворението  очевидно  съобщава,  че  Мардук (  Нибиру )  бил  нашественик,  дошъл  извън  Слънчевата  система  и  преминавал  край  външните  планети  включително  Сатурн  и  Юпитер  преди  да  се  сблъска  с  Тиамат.  Шумерите  наричали  планетата  НИБИРУ, ,, планетата  на  кръстопътя,  и  вавилонската  версия  на  епоса  следната   астрономическа  информация.

,,Планетата  НИБИРУ.
кръстопътищата  на  небето  и  Земята  ще  заеме  той.
Над  и  под,  те  няма  да  прекосят,  трябва  да  го  изчакат.

,,Планетата  НИБИРУ.
планетата,  която  е  сияйна  в  небето.
Той  заема  централното  място,  нему  ще  отдадат  почит.

,,Планетата  НИБИРУ.
без  умора  е  той,  вечно  на  Тиамат  средата  пресича.
Нека ,,КРЪСТОПЪТ  е  името  му - Онзи,  който  заема  средата.

,,Тиамат  и  Мардук,  най - мъдри   сред  боговете,  един  срещу  друг  напредваха,  в  бой  да  влязат  се  готвеха.

,,Господарят  разпери  мрежата  си  да я  обгурне,  Злия  вятър,  нй - задния,  той  в  лицето  й хвърли.  И  когато  Тиамат (  Земята )   уста  отвори  да  го  погълне -  той  хвърли  вътре  Злия  вятър,  та  устните  си тя  да  не  затвори.
Свирепите   Ветрове  към  корема  й  сетне  се  впуснаха, разпъна  се  нейното  тяло,  устата  й  се  раззина  широко.
Той  пусна  вътре  стрела  и  разпори  корема  й.
Щом  така  победи  я,  той  дъха  й  жизнен   угаси.

,,Щом  умря  Тиамат,  групата  й  се  пръсна,  разтури  се  войската й.
Боговете,  нейни  помощтници,  що  вървяха  до  нея,  от  страх  затрепериха  и  гърбовете  си  обърнаха, за  да  спасят  живота  си.

Тиамат  е  разцепена  на  две,  разбитата  й  половина  е  небето  - астероидният  пояс.  Втората  й  половина,  Земата,  е  пратена  в  нова   орбита  от  Северния  вятър,  спътника  на  Мардук.
Главният  сателит  на  Тиамат,  Кингу   става     луна  на  новородената   Земя  а  другите  й сптници  стават  кометите.

,,Господарят  се  приближи  към  задната  част  на  Тиамат,  с  оръжието  си   черепа   й   отсече,  разкъса  каналите   на  кръвта  й  и  прати  Северния  вятър  да  я  отнесе  на  места,   що  бяха  неизвестни.

Така  била  сътворена  Земята  преди  милиарди  години.

,,Парчетата  от  другата  й  половина  направи  на  параван  за  небето.
свързва  ги  заедно  като  стража...
огъна  опашката  на  Тиамат  и  от  нея  Голямата  лента   като  гривна  направи

Така  бил създаден  част  от  астероидният  полюс  също  преди   няколко хиляди   или  милиони  години  друга  планета  на  име  Малдек  ( Фаетон)  била  разрушена  повреме  на  страшна    космическа  воина  и се пръснала  на парчета  тя  също  се намирала до астероидният  пояс  тя  била огрома  и сега    това  което  останало от нея са  астероидите  и  метеоритите  в  астеодният  пояс.

,,И рече  Бог.  да  бъде  севетлина  в  не бесата  твърд,  за  да  осветяват  земята  и  да  отделят  ден  от  ноща  и  да  бъдат  знакове  и  за  времена,  и  за  дни,  и  за  години

Новата  планета  Земя  представлявала  горещо  кълбо  с  изригващи  вулкани,  които  изпълвали  небето  с  мугли  и  облаци.  Когато  температурата  започнала  да  спада,  парите  се  превърнали  във  вода  и  разделили  лицето  на  Земята  на  суша  и  океани.

Библейският  паралел  отново  е ясен.

,,И  рече  Бог,  да  се  събере  водата,  що е под  небето,  на едно  място,  и  да  се  яви  суша. Тъй  и  стана.

Вече  с океани,  континенти  и  атмосфера,  Земята  била  готова за  образуването  на  планини,  реки,  извори  и  долини.

,,След  като  постави  главата  на  Тиамат  (  Земята )  на  място,  той  планините  издигна.
Отвори  извори,  потоците  рукнаха.
През   очите  й  потекоха  Тигър  и  Ефрат.
От  ненките  й  направи   високите  планини,  проби  кладенци,  пусна  водата.

В  абсолютно  съгласие  със  съвременните  открития  Битие.
Началото  на  живота  на  Земята  е  във  водата,  след    което  идва ред  на влечугите  и пернатите  птици.  Тогава  според някои  космически  същества са ни посети ли   и са създали свои цивилизации на   новата  Земя  също и че те създали  целият земен живот както растителен така и животински и че  Земята  е един експеримент     които бил създаден от извънземни раси  преди  много  време.

В  основата  на  религиозните  вярвания  и  астрономията  на  древния  свят  стояло  убеждението,  че  Дванадесетата  планета,  ,,планетата  на  боговете  е  останала  в  Слънчевата  система  и  нейната  величествена  орбита  периодично  я    връща  близо  до  Земята.  Пиктограмата  на  Дванадесетата  планета ,,  Планетата  на  кръстопътя,  е  кръст.  В   семитските  езици  този   клинописен  знак,  кръст  който  също  означава

,,Ану  и ,,божествен,  се   е  развил  в   буквата ,,тав,  която   означава ,,знакът.

Всъщтност  всички  народи  на  древния  свят  смятали  периодичното  приближаване  на  Дванадесетата  планета  за  поличба  за  катаклизми,  големи  промени  и  нови  епохи. Месопотамските  текстове  говорят  за  периодичната  поява  на  планетата  като  очаквано,  предвидимо  и   видимо  събитие.

,,Великата  планета.
При  появата  си,  тъмночервена.
Небето  той  разполовява  и  става  Нибиру.

Много  текстове,  които  описват  приближаването  на  планетата,   предсказват  какво  влияние  ще  окаже  тя  върху  Земята  и  човечеството.  Р.  Камбъл  Томпсън  (,,Сведения  на  магьосниците  и  астролозите  от  Ниневия  и   Вавилон )  цитира  няколко  такива  паметника,  които  проследяват  движението  на  планетата,  докато  ,,заобикаля  мястото   на  Юпитер  и  стига  до  кръстовището,  Нибиру.

,,Когато  от  мястото  на  Юпитер  планетата  продължи  на  запад,   ще  дойде   време  на  сигурност.  Благ  мир  ще  се  възцари  на  земята.  Когато  от  мястото  на  Юпитер  блясъкът  на  планетата  се  усили  и  в  знака  на  Рака  стане  Нибиру,  Акад  ще  потъне  в  изобилие,  могъщ  ще  е  царя  на  Акад.  Когато  Нибиру  достигне  най- високата  си  точка...
сигурност  ще  цари   на  земята  вражеските  царе  ще  се  укротят,  боговете  ще  приемат  молитвите  и  ще  чуват  жалбите.

Очаква  се  обаче  приближававащата   се  планета  да  доне се  дъждове   и  наводнения,  причина  за  които  било  силното  й  гравитационно  въздействие.

,,Когато  Планетата  на  трона  небесен  стане  по - ярка,  ще  има   наводнения  и  дъждове...
Когато  Нибиру  достигне  перигея  си,  боговете  ще  въздадат  мир,  бедите  ще  се  разнесат,  условията  ще  се  преодолеят.
Дъждове   и  наводнения  ще  доидат.

Подобно  на месопотамските  учени,  еврейските  пророци  смятали,  че  приближаването  на  планетата  към  Земята  поставя  началото  на  нова  епоха.  Приликите   между  месопотамските  предсказания  за  мир  и  благоденствие,  които  ще  придружават  Планетата  на  трона  небесен,  и  библейскитен  пророчества   за  мир  и спреведливост,  които   ще  се  възцарят  на  Земята  след  Страшния  съд,  най - ясно  се  откриват  в  думите   на  Исая.

,,И  ето,  в  последните  дни...  И  ще  съди  Той  народите  и  ще  изобличи  много  племена,  и  ще   прековат  мечовете  си  на  орела,  и  копията  си  - на  сърпове,  народ  срещу  народ  не ще  дигне  меч...

За  разлика  от  благоденствието  на  новата  епоха  след  Страшния  съд,  Стария  завет  описва  самия  ден  Господен   като  време  на  дъждове,  наводнения  и  земетресения.  Ако  разглеждаме  библейските  текстове  като  техните  месопотамски  аналози,  с  други  думи  като  сведения  за  преминаването  на  голяма  планета  със  силно  гравитационно  привличане  в  близост  до  Земята,  лесно  ще  разберем  думите  на  Исаия.

,,Голям  шум  е  по  планите,  като  че  от  многолюден  народ,  бунтовен  шум  на  царства  и  народи,  събрани  заедно.  Господ   Саваот  преглежда  готовата  за  бой  войска.  Идат  от  далечна   страна,  от  край - небе,  Господ  и  оръдията  на  Неговия  гняв,  за  да  съкрушат  цялата  земя...  Затова  ще  потреса  небето,  и   земята  ще   се мръдне  от мястото  си  поради  яростта  на  Госпоа   Саваота,  в  деня   на  пламналия    Му  гняв.

Докато    ,,всякойдол...   се  изпълни  и всяка   планина   и  хълм... се   снишат,   въртенето  на  Земята  около  оста   й   също  се  променя.  Пророк    Амос   ясно  предсказва.

,,И  в  оня  ден,  казва  Господ   Бог,  ще  направя  слънцето  да  залезе   по  пладне  и  ще  помрача   земята   посред  бял   ден...

Като  възкликва.  ,,Ето, настъпва  денят   Господен,   пророк   Захария   съобщава   на  народа,   че   явлението,   свързано   със  спирането   на  въртенето   на   Земята  около  оста    й,    ще  продължи  само   един  ден.

,,В   оня  ден  няма  да  има   светлина,   светилата   ще   се  махнат.  Тоя   ден    ще   бъде  едничък,  известен  само   на  Господа.  нито   ден,   нито   нощ,  само  привечер   ще  се  яви  светлина.

В   деня  Господен,  казва  пророк   Иоил,  ,,слънцето  и  месечината  ще    потъмннеят  и  звездите  ще  загубят   светлината   си.  ,,слънцето  ще  се  превърне  в  тъмнина,  и  месечината  - в кръв.

Месопотамските  текстове  възхвалят  сиянието  на  планетата   и  подсказват,  че  е  била  видима  дори  денем   ,,видима  по  изгрев,  изчезвала  от  поглед  по  залез.  Един  цилиндричен  печат  от  Нипур  изобразяват  група  орачи,  които  благоговейно  гледат  нагоре  към  Дванадесетата  планета   представена  като  кръстовиден   символ.

Древните  народи  не  само  очаквали  периодичната  поява  на  Дванадесетата  планета,  но  и  картографирали  нейната  орбита.
Различни  библейски  откъси  -  особено  в  Исаия,  Амос  и  Иов  -  говорят  за предвижването   на  небесния    Бог  в  различни  съзвездия.
,,Сам  той  обхожда  небесата   и  броди  из   най - високите   дълбини,  обкаля    Голямата  мечка,  Орион,  Сириус  и  южните  съзвездия,  ,,Усмихва  се   на  Телец  и  Овен,   от  Телец  до    Стрелец  пътува.   Тези   стихове  описват   планета,  която  не  само  орбитира  в  най  -  високите  небеса,  но  и  идва  от  юг  и  се  движи  по  посока  на  часовниковата   стрелка  -  точно  както  заключихме   въз  основа  на   месопотамските  сведения.  Пророк   Авакум  съвсем  ясно  посочва.  ,,Бог  иде  от   юг  -  ...Величието    Му   покри  небесата,  и  славата   Му   изпълни  земята.   Венера  е  като  слънчева   светлина,  от  ръцете    Му  лъчи...

Откровение на Йоан  откриваме.

  И видях, когато отвори шестия печат, че стана голям трус: слънцето почерня като козиняво вретище, и цялата луна стана като кръв; 13небесните звезди паднаха на земята, като <когато> смоковница, разклащана от силен вятър, мята неузрелите си смокини; 14небето биде преместено като свитък, когато се свива; и всички планини и острови се вдигнаха от местата си. 15И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и <всеки> свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините; 16и казват на планините и на скалите: Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето; 17Защото е дошъл великият ден на Неговия гняв; и кой може да устои?
Откровение 6:12-17

Древна  китайска  поема  предсказва,  че  когато  хората  се  срещтнат   с  Тигъра  те  няма  да  могат  да  избягат  от  него.

Богатите   градове  ще  станат   дъно  на  море,  а  високите  здания  ще  се  превърнат   в  купчина  развалини,  родителите  ще  загинат,  а  децата  им  ще  ги  погребват.

Няма  да  има  изключения - дори  животните  и  насекомите  ще  страдат.  Едва  когато  се  срещтнат  със  Заека  нещата  ще  започнат  да  се  оправят.
В  друга  поема  се  говори,  че  Ин  Ян  ще  се  появят  отново  в  годината  на  Дракона .  Това  може  да  се  тълкува,  че  географските  и  магнитни  полюси  ще  се  стабилизират  и  Земята  отново  ще  започне  своя  нов  живот.


Своетото евангелие от Матея, глава 24 , когато учениците питат Исус Христос "кажи ни, кога ще бъде това, и какъв ще е белегът за Твоето пришествие и за свършека на света?"
Той им отговаря,като за един от признаците той посочва "мерзостта на запустението", за което има различни тълкования, но ако приемем, че това е планетата Нибиру и тя се ще се появи толкова бързото тогава нещата съвпадат донякъде, с тая разлика, че Исус ни казва да бягаме към планините - т.е на високо, защото  Земята ще бъде залята с огромни вълни.  Така ,че аз бих избрала да бягам към планините и пещерите в тях.

Ето какво казва Исус Христос в "Матея" глава 24

"15. И тъй, кога видите да стои на свето място "мерзостта на запустението", за която е казано чрез пророк Даниила (който чете, нека разбира),
16. тогава ония, които се намират в Иудея, да бягат в планините;
17. който е на покрива, да не слиза да вземе нещо от къщата си;
18. и който е на нивата, да се не връща назад да вземе дрехата си.
19. Но горко на непразните и на кърмачките през ония дни!
20. Затова молете се, да се не случи бягството ви зиме или в събота;
21. защото тогава ще бъде голяма скръб, каквато не е била открай свят досега, и няма да бъде.
22. И ако не се съкратяха ония дни, не би се спасила никоя плът; но заради избраните ще се скратят ония дни."

(  Лука, гл 21.25, 26 )
Ще  бъдат  поличби  по  слънцето  и  месечината,  и  по  звездите,  а  по  земята  -  тъга  у  народите  от  недоумение  и  от  морски  шум  и  вълнение.  Тогава  човеците  ще  примират  от  страх  в  очакване   на  онова   което  има  да  връхлити  върху  вселената,  понеже  силите
 небесни  ще  се  разклатят.

Исус  предсказал,  че  повечето  хора  ще  пренебрегват  доказателствата,  че  живеем  в  последните   дни.  унищожението  на  злите  ще  бъде  внезапно  и  неочаквано.  Като  крадец  в  ноща  то  ще  завари  повечето  хора  неподготвени.

,,И  както  беше   в  Ноеви  дни,  тъй  ще  бъде  и  дните  на  Сина  Човечески.  Ядяха,  пиеха,  жениха  се,  мъжеха се,  до  оня  ден,  в  който  Ной  влезе  в  ковчега  и  дойде  потопът,  та  погуби  всички  ( Лука,  глава. 16.1 ).

22. И ако не се съкратяха ония дни, не би се спасила никоя плът; но заради избраните ще се скратят ония дни.
    23. Тогава, ако някой ви каже: ето, тук е Христос, или там е - не вярвайте;
    24. защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат големи личби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните.
    26. И тъй, ако ви кажат: ето, в пустинята е Той, не излизайте; ето, в скришните стаи е, не вярвайте;
Отново Христос казва ,че ще има лъжехристи и лъжипророци които ще прявят невероятни неща и който е оцелял не бива да им вярва !

    27. защото, както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, тъй ще бъде пришествието на Сина Човечески;
    28. защото, дето бъде трупът, там ще се съберат орлите.
29. И веднага подир скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, и месечината не ще даде светлината си, и звездите ще изпадат от небето, и силите небесни ще се разклатят;

ИЗВОД: Непосредствено след преди Второто пришествие  Слънцето ще потъмнее, месечина няма да има. Звездите ще изпадат, което ще рече, че ще има силен метеоритен дъжд или че Земята ще се завърти много бързо на другата страна и ще се получи ефект на изпадане на звездите(това става при смяна на полюсите). Небесните сили ще се разклатят - може нещо да стане и в космоса - някакъв взив.

    30. тогава ще се яви на небето знамението на Сина Човечески; и тогава ще се разплачат всички земни племена и ще видят Сина Човечески да иде на небесните облаци със сила и слава голяма;
     31. и ще изпрати Ангелите Си с гръмогласна тръба, и ще съберат избраниците Му от четирите вятъра, от единия до другия край на небесата.
    32. От смоковницата вземете подобие: когато клоните й станат меки и пуснат листа, знаете, че е близо лято;
    33. тъй и вие, кога видите всичко това, знайте, че е близо, при вратата.

34. Истина ви казвам: няма да премине тоя род, докле всичко това не се сбъдне.
    35. Небе и земя ще премине, ала думите Ми няма да преминат.
    36. А за оня ден и час никой не знае, нито небесните Ангели, а само Моят Отец;
42. И тъй, бъдете будни, понеже не знаете, в кой час ще дойде вашият Господ.
    43. Знайте и това, че ако стопанинът на къщата знаеше, в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата.

В  древния  текст  на  Енума  елиш,  планетата (  Нибиру  -  Мардук ),  е  влязла  в  Слънчевата  система  по  своя  орбита  по  часовниковата  стрелка,  поради  което  Земята  е  била  разтърсена  от  изключително  мощтна  външна  сила.  Предполага  се,  че  Нибиру  била  заловена  на  орбита  около  Слънцето,  причинила  е  потопа  преди  13 000  години   и  е  дестабилизирала  ледниковите  шапки  на  Земята.  В  шумерските  ръкописи  се  твърди,  че  Потопът  е  бил  причинен  от  Нибиру,  че  планетното  въздействие  било  толкова  силно,  че  Земята  се  тресяла  из  основи.  Може  ли  да  се докаже,  че  Нибиру  е  причинила  Потопа,  като е  издигнала  морските  води  чак  над  Андите  и    Арарат,  където  се  предполага  че  заседнал  ковчега  на  Ной.  Единствено  комбинирането  гравитационно  въздействие  върху  Земята  би  могло  да  въздейства  да  се  изтегли  на  една   страна  водата  от  океаните,  така  че  да  се  получи  огромна   изпъкналост,  изазяваща  се  в  гигантски  по  своите  размери  вълни.  Нали  и в  библейското  описание  за  Потопа  се  казва,  че  морските  долини  останаха  непокрити  и основите  на  Земята  лежаха  празни.
Един  от  най - добрите  изследователи  и  тълкуватели  на  шумерския  епос  в  това  число  и  за  планетата  Нибиру  безспорно  е  Зекария  Сичин.  Според  него  орбитата  на  Нибиру  достига  най - близката  точка  на  Земята,  когато  преминава  на  разстояние  166  милиона  мили  край   астероида  Бел.  Тогава  тя  може  да  се  види  от  Земята,  както  се  описва  в  шумерския   текс  за  посещението  на  Ану  и Анту  на  Земята.  Вече  споменахме,  че  при  пристигането  си  Нибиру  предизвикала   Потоп.  Това  са  мощтни  тектонични  размествания  на  земните  пластове,  вулканична  дейност,  разтопяване  или  приплъзване  на   ледената  покривка.  Преминавайки  покрай  Земята    Нибиру  е  издърпала  земните  води  от  едната  страна  на  Земята   чрез гравитационно  притегляне,  причинило  огромно  покачване  на  нивото  й  към  планетата,  докато  преминавала  покрай  Земята.  След  като  Нибиру  отминава,  водите  с  бясна  скорост  са  се  върнали  обратно  към  Земята.  Магнитното  поле  на   Земята  също  било  повлияно.  Учените  доказаха,   че  смяната  на  магнитното  земно  поле  е  станала  преди   12  400  години.  Близката  среща  на  Нибиру  с  Венера  е  изиграла  огромно  въздействие   за  нейното  въртене.  Първоначално  Венера  спряла  своето  въртене  по  посока  на  часовниковата     стрелка  и  започнала  бавно  да  се  върти  около  оста  си,  но  вече  в  обратна  посока т.е. по  посока  на  часовниковата  стрелка  за  необичайните  243 дни  за  едно  завъртане  около  собствената  си  ос.  И  Енума  Елиш  казва,  че  Нибиру  -  Мардук  се  е  въртяла  по  посока  на  часовниковата  стрелка,  обратно  на  другите  планети.  В   древна  легенда  на  Ацтеките  се  говори  за  звездата,  която  пуши  - Венера.  Може  би  това  означава,  че  по време   на  Потопа  Венера  е  загубила  атмосферата  си  при  срещата  с  Нибиру  и  я  възстановила  през  последните  13 000 години.

Учителя  Петър   Дънов  казва,  че  в  момента   Слънчевата   система  се  съединява   с  друга  слънчева  система.  Най - старата   планета  в  нашата  система  е  Сатурн.  Когато  той  се  отделя  от  Старото  Слънце  Немезида,  започва  движение  в  системата,  появява  се  времето.  Затова  Сатурн  се  отъждестява  с  времето.  Планетите  Уран,  Нептун  и  Плутон  не  са  създадени  в  нашата  Слънчева  система,  а  са  присъединени  към  нея.
И  меопотамските,  и  библейските  текстове  разказват,  че  когато  Небесният  господар  преминавал  в  близост  до  Земята,  тя  се  разтърсвала.  Възможно  ли  е  нефилимите  да  са  наблюдавали  климатичните  промени  и  нестабилността  на  антарктическата  ледена  покривка  и  да  са  разбрали,  че  следващото,  седмо  преминаване  на  Дванадесетата  планета  ще  доведе  до  катастрофа.
Вие  помните  само  един  потоп - казвали  египетските  жреци  на  философа  Солон  през VI в. пр. Христа, - а  преди  него  е  имало  много  други.  Нашата  цивилизация,  както  и  цивилизацията  на  други  народи   от  време  на  време  загива  от  вода,   която  се  стоварва  от  небето.  Много  катастрофи  са  постигали  човечеството  в  миналото  и  още  ще  го постигат  в  бъдеще.
Известно  е  от  други   подобни  писания,  че  катастрофите  от  небето  се  редуват  веднъж  с  падане  на  огън,  след  време  потоп,  после   пак  огън  и  отново  вода.
Всички  тези  катаклизми  са  свързвани  с  преминаване  на    Нибиру.

От  Попол - Вух,  хронология   на  маите  киче,  съобщение  за  потопа. ( допълнителна  записка,  след   като  оригиналите  били  унищожени  от  испанските  завоеватели ), Берлиц.

Тогава   по  волята  на   сърцето  на  небето  водите   били  развълнувани  и  голямо  наводнение   се  изсипало  върху   главите  на  тези  същества...
Те  били  погълнати   и  една  смолиста  маса  се  смъкнала  от  небето,  лицето   на  земята  помръкнало  и  започнало  да  вали  тежък,  покриващ  всичко  с  мрак  дъжд -  дъжд  през  деня  и  дъжд  през  ноща...  Над  главите  си  те  чули  ужасно  бучене,  като  от  огън.
Обзети  от  отчаяние,  хората  тичали  панически  и  се  блъскали  един  в  друг,  искали  да  се покачат  върху  къщите  си,  а  къщите   се  срутили,  искали  да  се  изкатерят  върху  дърветата,  а  дърветата  ги  отърсвали  от  себе  си,  искали  да  избягат  в  пещерите,  а  те  се  затваряли  пред  тях...
Вода  и  огън  допренесли  за  окончателното  унищожение   по време  на  последното  голямо  катастрофално  наводнение,  което  предшествало  четвъртото  сътворение.

Ето  някои  пророчества  за  последните  дни  на  нашият  свят.


Веди Перуна: ”Велика нощ ще обърне Земята и огън небесен ще унищожи много краища. Хората ще започнат да се крият в пещери от дъжда отровен, носещ смърт. Плодовите дървета с отрова ще се напълнят и много хора ще умрат. Отровните потоци вода много смърт ще донесат.”

Книги на прорицателките Сибили/VII век пр.н.е./: ”Предстоят следните събития: Земетресения, войни, огън от небето, черен прах, ”Гнева на боговете”.

Заратустра/VI век пр.н.е./: ”Слънцето по-незабележимо и по-пъстро. Няма реколта. Тъмен облак прави цялото небе нощ и ще вали дъжд, по-вреден откакто съществува Земята. Грешниците ще бъдат наказани три дни.”

Библията- ”Откровенията на Йоан” /I-II век/: ”Ще започне обикновено земетресение. Пада град и огън. В морето пада планина. Затъмняват се Слънцето, Луната, Звездите. Отново пада Звезда. Отваря се бездната. Излиза дим ”като от пещ”. Огън, дим и сяра. Отново земетресение.”

Пророк Мохамед/VII век/: ”Слънцето ще изгрее от Запад. Изригване на огън в Йемен. Зачестяване на Нова Луна. Разпространение на дим.”

Свети Падмасамбава/VIII век/ - основател на Тибетския будизъм: ”Всички планети ще се заблудят. Ще се появят нови огромни звезди. Няма дъжд. Следват лоши години с глад, епидемии, неочаквани земетресения, пожари, урагани. Ще се появи Ново Слънце над Тибет.”

Света Хилдегард/ХII век/: ”Преди Кометата много нации ще имат немотия и глад. Мощен вятър ще нарастне от север. Ще носи тежка мъгла и прах ще запълва очите и гърлата. Голяма нация в океан ще бъде опустошена от земетресения и вълни.”

Раньо Неро/ХIV век/: ”На небето ще има две Слънца и две Луни. Няма да има нощ. На север ледовете ще се стопят. Ще се вдигнат големи вълни. Ще потопят половината Земя и после ще се оттекат. Ще има знак от небето. Ще настъпи ”велик глад”. Голям враг в ХХI век ще са насекомите. Броят на хората силно ще намалее. Ще дойде време християните да живеят в пещери.”

Корейски пророчества/ХVI век/: ”Хвърчащ огън ще пада върху Земята. Ще оцелее едно от всеки 10 семейства.”

Сивила Михалда/-1658/: ”От изток ще дойде дракон. Ще бъде страшно даже да го гледате. Ледът на север ще се стопи.”


Нострадамус: ”След пълно слънчево затъмнение Комета ще мине наблизо. Ще хвърля горящи камъни. Ще има наводнения и промяна на климата. През октомври ще се измести земната ос. Ще започне глад, болести, война.”

Свещените таблички на племето Хопи/върху каменни плочи/: ”Предстои изменение на наклона на земната ос. Много природни катаклизми и небесни явления, които ще изчистят Земята от излишните хора. Ще чуете за планина в небето, която ще падне на Земята със страшен тътен. Ще се яви като ”синя звезда”. Светът ще се клати насам и натам.”

Суикси: ”Тъмнина ще слезе над племе. Наводнения, пожари, земетресения ще последват.”

Ескимоси/Гренландия/: ”Когато морската вода е най-студена ще има пламък и дим в небето. В планината ще има цъфтящ огън и леда в морето ще се стопи.”

Аборигени/Австралия/: ”Тъмнина в края на времето.”

Митар Тарабич/1829-1899/: ”Планини от отрови ще се изсипят по сините морета и по Земята. Хората ще мрат от болести. Тези, които избягат в планината ще се спасят, но временно. Водата и храната ще са отровени. Тези, които постят /гладуват/ ще оцелеят.”

Сепп Вуди /....-1915/: ”В началото ще има небесен знак, който ще извести за Великата беда. На север ще се види сияние, невиждано досега, а след това огъня ще се вдигне наоколо. Нека хората бягат в планините, когато всичко започне да се руши. Въздухът влиза в кожата като отрова. Облечи всичките си дрехи и не оставяй непокрит дори върха на носа си. Скрий  се в дупка и чакай всичко да свърши или намери пещера. Сложи плод на хвойна в уста. Това не ще трае дълго. Не пий мляко 8 седмици. Европа ще се върне 100 години назад.”

Едгар Кейси/1877-1945/: ”Земната ос ще се измести и ще има промяна в климата. Огромни земетресения. Съберете се на високите места. Ще следват наводнения. Лежащи в руини градове на Япония и САЩ. Гибелта на цивилизациите се дължи на смяна местата на магнитните полюси на Земята.”

Падре Пио /1887-1968/: ”Ще започне по време на много студена нощ. Урагани от огън ще се излеят над цялата Земя. Бури и земетресения за 2 дни и 3 нощи. Вятърът ще носи отровни газове. Светлината на утрото неделно ще бъде заменена с черен мрак.”

Алонс Ирлмайер/1894-1959/: ”За 72 часа ще настъпи ”голяма тъмнина”. Всички открити води и храни стават отровни. Никой да не излиза на открито. Ще умрат повече хора, отколкото в двете световни войни.”

Елена Рьорих: ”Ще се появи ”Крал звезда”. Ново небе ще предизвика страшна паника. Луната ще стане кърваво червена.”

Света матрона Московска: ”Гладът няма да започне веднага. Всички трябва да са близо до земята. Санкт Петербург ще е море. Много трудно ще е.”

Едуард Майер: ”Метеор или комета пада в морето и силно натравя въздуха.”

Мари Джеханет: ”Три нощи и два дни ще се тресе. Големи вълни се втурват по континентите.”

Мери Тотънхуд: ”Край бреговете на Аляска мощен взрив и гигантски вълни. Вулкани и земетресения. САЩ се разцепват на две части.”

Джени Диксон: ”Комета ще падне в Океана. Земетресения, вулкани, вълни ще залеят големи площи земя.”

Свети старци: ”Времената на годината ще се изменят, земята няма да ражда нищо, освен лоши плодове. Всичко, каквото посеете, вредители ще го унищожават. Велик глад, кървава война, болести предстоят.”

?:”Комета ще падне  в Атлантическия океан. Ще се вижда 2 седмици преди това. Ще гори като второ Слънце. Ще започне със силен вятър. Ще падне ”Огнен дъжд”. Ще изгори 1/3 от Планетата. ”Черен град” ще пада 72 часа. След това ”Черна пепел” ще пада бавно от небето. Тя е отровна и който я докосне ще умре от страшна смърт.”

Руски учени: ”Земята ще премине през ”Опашката” на масивен космически обект. ”Боклук” от ”Опашката” ще пада като град от метеорити /огнен дъжд/. Статическото електричество ще предизвика гигантски мълнии и ураганни ветрове, ще пада отровен ”Черен прах”. След това ще се измести земната кора. Силни земетресения и вулкани ще променят релефа. Разместващите се водни маси ще нахлуят в континентите. Ще се измени климата. Полярните ледове ще са с 1000 км по-близо до екватора и усилено ще се топят. Нивото на океаните ще се вдигне. 90% от населението ще загине.”

Ванга: ”Земята ще се отвърне от Слънцето. Където сега е горещо ще има лед. Много животни ще измрат. Хората ще се бият, после времето ще се върне назад. Потоп ще има след 30 или 40 години /1994 г./. Голямо тяло ще прелети и ще се удари във водата. Вълните ще смият много страни и слънцето ще се скрие за 3 години. Земетресения, огньове, наводнения, беди. От това много народ ще загине. Овце, кози за ядене няма да стават. Млякото ще стане отровно. Пчелите ще измрат. Ще изчезне лукът, чесънът, пиперът. Водата ще стане по-ценна от ”Черното злато”. Вода в буркани ще затваряте.”

   Слава Севрюкова: ”Земната ос леко ще се измести. В границите на едно денонощие ще се измести неговата продължителност. Това ще предизвика бурни климатични промени. Задават се пагубни катаклизми – епидемии, глад, мор, смрад. След това война. Ще е на етапи. Част от тях в периода 2025-2032 г.”

Божидар Караджов: ”След 18 години /2009 г./ вълна от много сериозни катаклизми в различни райони на света. Земетресения, цунами, пожари, вулкани. Част от Индонезия ще бъде затрита.” Според него след 12 или 13 години ще има чернокож папа в Рим.

Св. Малахия/ХII в./ в книгата ”Предсказанието за римските папи” казва: ”В края на времето папа Петър Римски ще храни безволевите и ще причини много беди. В това време градът на 7-те хълма /Рим/ ще бъде унищожен.” В момента на престола е 111-я папа, а следващият 112-и е последен в списъка.  /Кардиналът на Гана е негър и се казва Петър./


През последните 12 000 години от историята на човечеството са се случвали някои мащабни природни бедствия. За най-голямото от тях има запазен спомен в устни предания на 280 народа от всички континенти, живеещи предимно край водни басейни. Това е т.н. ”Всемирен потоп”. Най-стара писменна информация за него има в написания на глинени плочки от шумерите ”Епос за Гилгамеш”. Според древноиндийските веди е имало няколко потопа. Старите евреи са описали в Библията: ”Върховете на планините се покриха с вода.” Според древните гърци е имало три потопа. Първият е по времето на Огиг, а по-големият - по времето на Девкалион. Според Платон /цитиращ египетски жрец/ бедствията са периодични, като понякога са причинени от огън, а понякога – от вода.

По-късен глобален катаклизъм се е случил около 1500 г. пр.н.е. За него има писмена информация от различни източници. Най-популярен е ”Стария завет”, глава Изход, където са описани ”10 Божи наказания на Египет”. Същото събитие е описано в съхраняваните в Лейденския музей /Холандия/ под №344 от 1828 г. ръкопис от ХV в. пр.н.е., известен като ”Папирус на Ипувер”.За сравнение:Библия Изход 7:22-24

Папирус на Ипувер

И беше кръв по цялата Земя

Мор по цялата страна. Навсякъде има кръв.

И се превърна всичката вода в реката в кръв и се вмириса реката.

Реката се превърна в кръв. Хората не се решаваха да пият. Всичко се руши.

И копали всички египтяни около реката да намерят вода за пиене.

Наистина земята се въртеше като грънчарско колело. Градовете се рушаха. Горен Египет се превърна в суха пустиня.   Ни една тревичка не може да се намери.

И простря Мойсей ръка към небето и бе такава гъста тъмнина на 3 дни.

На Земята нямаше светлина в продължение на 9 дни и такава буря...

И ръката на Господ ще бъде върху добитъка в полето. Появиха се язви много тежки.

 Добитъкът стене.

И поби град по цялата Земя Египетска, всичко което бе в полето - от човек до добитък и всички дървета счупи.

Дърветата са потрошени, не се намират ни плодове, ни треви. Зърното загина. Глад. Врати, колони и стени погълна oгъня.

И бе велик вопъл в Египет, защото нямаше дом без мъртви.

Стонове се смесиха с жалби.В кликописните глинени таблички на шумерите се казва: ”Зъл вятър като невидима сянка носи смърт. Водата стана горчива. Хората повръщаха кръв, трудно бе да се диша,  устните ставаха кървави, умираха и хора и животни.”

В древноиндийският епос ”Махабхарата” пише: ”С настъпване на 36-тата година от  управлението...започнаха небесни предзнаменования. Задухаха резки ураганни ветрове, носещи камъни вместо дъжд...Обърнаха течението си великите реки, мъгла покри света...Падаше дъжд от разпалени въглени. Около домовете непрекъснато обикаляше Бога на смъртта...Всички наблюдаваха как планетите отново и отново се сблъскваха една с друга и налитаха на съзвездията...”

В древнокитайски ръкописи: ”Небето се наведе на северозапад. Водите бушуват. Земята се превъртя. Слънцето се измести.”

Херодот: ”Откак Египет е царство, Слънцето 4 пъти не изгрява от обичайното си място.”Най-вероятното физическо обяснение за това бедствие е едно от двете:

- приплъзване на цялата земна кора спрямо течното ядро на планетата с 1000 км на север

- изменение на ъгъла на наклона на земната ос спрямо плоскостта, в която Земята и планетите обикалят около Слънцето с приблизително 12 /с колебание около 5/

Това би обяснило следните факти:

В пустинята Сахара има скални рисунки на хора, ловуващи жирафи и зебри. В момента саваната, в която обитават такива животни е на 1000 км на юг.

В езеро в оазис на пустинята Сахара живее малка популация от Нилски крокодил. Най-близката река е на 500 км.

В храносмилателната система на замръзналите в тундрата на Сибир мамути има несмлени брезови листа и клонки. В наши дни брези растат на 1000 км на юг в тайгата.

В Южен Египет е открит масивен каменен ”Слънчев часовник”, който показва времето грешно. Би показвал времето точно, ако се намира 900 км на юг.

На географските карти на адмирал Пири Рейс от 1513 г., които са копие от древноегипетски оригинал е показана действителната брегова линия на Гренландия / 2 големи острова/ и Антрактида от времето, когато не са били покрити от ледници. /Антрактида е открита през 1820 г./

 Причините за промяната могат да бъдат:

- смяна на магнитните полюси

- промяна на масовия инерционен център на земната кора, вследствие изменение теглото на леда върху Гренландия и Антрактида

- периодично приплъзване на литосферата спрямо ядрото, вследствие наслагвания от прецесии и нутации – ”Цикли на Миленкович”

- удар по допирателна на космически обект

- преминаване на масивно космическо тяло близо до Земята

/За катаклизъм в древността, свързан с преминаване на космически обект има писменна информация./

В Англия се съхранява т.н. ”Библия на Колбрин” – келтски препис от ХII в. на древноегипетски папирус. В него се казва: ”Опустошението и възстановяването на Земята не е веднъж, а два пъти. По време на голямото разрушаване Бог изпрати дракон на небето. Драконът се оказа страшен. Опашката му дишаше огън и горящи въглени и голямо бедствие застигна хората. Тялото на дракона беше червено, а отзад опашка от дим. Той хвърляше пепел. Пристигането му предизвика гръм и мълнии и морето излезе от своите брегове и се разля навсякъде.”

Според Библията на небето се появила звезда ”Полина”, която направи водата горчива.

В ”Естествена история” на Плиний старши се казва: ”Ужасна комета видяха в Етиопия и Египет по време на фараона Тифон. Това не беше звезда, а огнена топка.”

Хевелиус: ”През 1495 г. пр.н.е. в Сирия, Вавилон, Индия в знака (JO) се появила комета с формата на диск или сърп. Движила се бавно, кърваво червена. Донесла разрушения и глад.”

През 1982 г. НАСА призна за възможността в Слънчевата система в ”Облак на Орт” да съществува масивен космически обект.

Предстоящото  посещение  на  Нибиру  ще   прочисти  осквернената  и  замърсена  от  човечеството  земя  с  огън,   известно  като  Преход.

Второ  Петрово  послание, гл.3.
3,3.  Преди  всичко  знайте  това,  че  последните  дни  ще  дойдат  подиграватели,  които  с  подигравките  си  ще  ходят  по  своите  страсти  и  ще  казват.
3,4. Где  е  обещаното  Му  пришествие.  защото,  откак  са  се  поминали  бащите  ни  всичко  си  стои   както  от  началото  на  създанието.
3,5. Защото  те  своеволно  не  признават  това,  че  чрез  Божието  слово от  начало  е  имало  небе  и  земя  сплотена  от  водата,  и  всред  водата.
3,6 . Но  пак  посредством  тях  тогавашният  свят,  потопен  от  водата  загина.
3,7.  Така  със  същото  слово,  и  днешните  небе  и  земя  са  натрупани  за  огън, пазени  до  деня  на  страшния  съд  и  погибелта  на  нечестивите  човеци.
3,10.   А   Господният  ден  ще  дойде  като  крадец,  когато  небето  ще  премине  с  бучение,  а  стихиите  нажежени  ще се  стопят,  и  земята  и  каквото  се  е  вършило  по  нея  ще  изчезне.
3,13.  А  според  обещанието  Му  очакваме  ново  небе  и  нова  земя,  в  която  да  живее  правдата.

Нибиру   пак  ще  премине  край  Слънцето  и  ще  предизвика  промени.  Европа  отново  ще  се  премести  на  тропика,  северният  полюс  отива  в  Америка,   а  Антарктида  се   размразява.  Клитът  у  нас  ще  стане  тропически.  Ще  потънат  области   от  Европа,  Америка,  и  Африка.  В  Атлантическия  и  Тихия  океан  ще  се  издигнат  нови.

Хората,  които  са  запознати  със  Суфизма,  ще  си  спомнят  Суфи  Сам,  известен   също   под  името    Муршид  Сам  Люис.  Мисля,  че  е  погребан  в  началото  на  70 - те  години  на  ХХ век  в  Лама   Фаундейшън  в  Ню   Мексико.  На  нсдгробния  му  камък  има   надпис,  който  гласи.
,,В  този  ден  Слънцето  ще  изгрее  от   запад  и  всички,  които  го  видят,  ще  повярват.  Става  въпрос  за  времето,  което  скоро  ще  настъпи  за  нас.  Когато  полюсите  отново   се  сменят,  Земята  ще  започне  да  се  върти  в  обратна   посока  и  същевременно  ще  промени  орбитата  си  около  Слънцето.

ПРЕДСТОЯЩАТА  НИБИРУ  КАТАСТРОФА

Нашите  правителства  знаят  за   приближаването  на  Нибиру  и  то  от  много  време  и ...да, те  правят  много  за  решаването  на  проблема.
Въпросът  е.  КАКВО  ТИ  ПРАВИШ  ЗА  НЕГО.
Да   оцелеем  при  прелитането  на  Нибиру.
Когато  започнете  да  попивате  всичко  това,  то   може  да  ви  секне  дъха.
Задавате   си  въпроса.
А  бе,  да  не  съм  откачен.
Привиждат   ли  ми се тези  неща.
За   тези,  които  се  чувстват  така,  отговорът   е.
Вие  не  сте  откачени.
Не  ви  се  привиждат  неща.
Каквото  се  случва  е,  че  завесите   се  вдигат.
И  когато  това  стане,  първото  нещо,  което  ние  всички  ще  виждаме  е,  че  близките  ни  идващи   годин.  светът  ще  погребва  своите  мъртъвци,  както  техните  предшественици  правеха  през  Световните  войни,  например.  С  хиляди...  с  десетки  хиляди...  Но  това  беше  тогава  и  правителствата   бяха  много  по - малко  способни  да  се  справят  с  такива  трагедии.
В  края  на  краищата  времената  се  променят,  нали.  Ние  всички  бихме  желали  да   мислим,  че  нашите  правителства  ще  се  опитат  да  спасят  всички  нас.  Но  нека  да  бъдем  практични.  Просто  няма  достатъчно  ресурси  да  се  спаси  всеки.  Фактически  повечето  ще  бъдат  оставени  да  се  защитават  сами,  защото  нашите  правителства  ще  имат  по - важен  дневен  ред,  който  е.
Да  се   осигури   преживяването  на  нашите  същества,  на  нашия  човешки  вид.
Това  е  защото  най- голямата  заплаха  от  приближаването  на  Нибиру,  ще   бъде  начинът,  по  който  тя  ще  взаимодейства  със  Слънцето.
Когато  Нибиру  се  насочи  към  най - близката  си  точка  до  Слънцето,  ще  настане  бурен  космически  дуел,  който  ще  продължи   много  месеци.

Започват природни катастрофи. И нито едно земно правителство или параноична религиозна доктрина няма да могат да се справят с хаоса по време и след тези катастрофи. Запасите от храни ще бъдат унищожени, медицината ще бъде безсилна, молитвите и литургиите - безполезни. След промяната на оста на въртенето на планетата само за няколко дни климатът на земята ще се промени драстично – гибелно за хора, животни, растения и минерали. Ще изчезнат и потънат цели континенти. Милиарди души ще напуснат планетата. Оцелелите ще започнат всичко от нулата. Всевластието на парите ще бъде подменено само с една цел – физическото и психическото оцеляване.

всички предпочитащи сладките илюзии скептици, ще отхвърлят прогнозите, 

пророчествата и предупрежденията за предстоящите катастрофи. И много добре. Защото именно тези елементарни хора ще бъдат напълно неадекватни за нещата, които настъпват, и следователно ще бъдат сред първите жертви на катастрофата. Това ще доведе до едно справедливо възмездно прочистване.

Явно човечеството в настоящия момент живее в материалистичната заблуда, че животът на планетата е безконечен...
- Хората се самоизмамват, че планетата предлага неограничени материални възможности и безкрайни органистични удоволствия за щастие и социална реализация. Докато ние хората сме просто един програмиран експеримент.


Какво е научното виждане за края на света, Второто пришествие и т.н.
- Понастоящем се осъществява един еволюционен процес за възстановяване на системите от светлина и любов. Трябва да бъдат хармонизирани Инг и Янг – посредством формата на 12-нишковата спираловидна система на ДНК. Процесът на трансформация ще приключи с промяната на оста на въртене на земята и придвижването на слънчевата система през 5-о измерение чрез фотонен пояс около Сириус в Съзвездието “Голямото куче”. Това са знаели още древните звездобройци, по-късно Нострадамус, пишат го Елена Блаватска, нашият Георгий Гурджиев и мн. др. просветени духове. Навлизането във фотонния пояс стана през 1999 година.

Как ще разпознаем идването на катастрофата?
- Фотонният пояс ще поражда хаос в техническите системи, в апаратите за навигация на самолетите, както и в емоциите и мислите на хората. Мнозина ще се чувстват психически неуравновесени, ще получават главозамайване или втрисане, главоболие и дори временна загуба на съзнание. Един от лесните начини да адаптираме организмите си към промените се крие в простичък съвет:

“Не яжте мърша!”

Месото съдържа страданието на живо същество. Когато го приемаме в организма си, поемаме болката и страданието на убитото животно и се зареждаме с негативизъм.

При катаклизмите ще се промени коренно обликът на планетата. Ще изчезнат цели континенти – като Америка. Няма да съществуват страни като Англия, Холандия и Франция. У нас морето ще залее значителна част от сушата.

Нибиру наближава   и правителствата  знаят  за това но си мълчат да не стане планика   те могат да  разкрият  истината  за приближаването  на  Нибиру когато стане твърде късно и те  тогава ще се скрият под  земята в своите подземни убежища  които са построили през годините те са решили да спасят само тези които са от елита на власта и  тези които могат да изградят всичко отново след  преминаването на Нибиру  като  лекари, учени инженери и така нататък, те крият от обществото даже  истината  за промените в климата които  стават по планетата ни а те се дължат най вече  зареди   приближаването на    системата  Нибиру.


Какво   е  Нибиру.
Това  е  общ  термин,   това  което  аз  и другите  знаем  че това е   системата    Нибиру .По  същество една   Слънчева  система със свои собствени планети,  тази  система се пресича с нашата  Слънчева  система.  В   сърцето   и   се намира  мъртва звезда  кафяво  джудже  една  осма  от  размера   на  нашето   Слънце.  Кафявото  джудже  е  в  орбита  от  седем  планети   или  луни,    някои от  обикалящите  планети са по малки от нашата  Луна други по големи  от  Земя.  От  наи  голямо   значение е една от големите и планети която е около  4  или 5 пъти по голяма от  Земята това е планетата  Нибиру.
Приближаването  на  системата  Нибиру ще  прични огромни  разрушения на   Земята   като огромни вълни цунами които  ще залеят    земната суша, вулканични  изригвания ,   страшни земетресения, бури и метеоритни дъждове тя е много близо и наближава  а  световният елит се подготвя  за катестрофалните събития  те имат подземни градове под   Земята да се скрият  от  ужаса които ще бъде    на  повърхноста на  планетата ни.Също не всички  природни бедствия  по света са причинени от оръжиета на  световният елит като ХААРП да те удрят някоя  държава ако тя не им се подчини, но ви казвам че  не  всички земетресения,  изригващи вулкани,  наводнения, жеги  са дело на  системата  ХААРП  а се дължат  зареди наближаването  на  системата  Нибиру тя  влияе на климата  и на земните плочи на  Земята , планета ни се затопла а това е защото  Нибиру е многло близо  и всички ще почустваме ефекта от  Нибиру кризата която се задава близко бъдеще и всеки трябва от сега да се подготвя за това време.

В  жизнения  цикък   всичко  има  начало  и   край.  С  Атлантида  се  е  случило  нещо  подобно   сега  ще  се  случи  от ново   на  нашата  цивилизация,  всичко се повтаря   Нибиру  се завръща  и носи  със себеси огромен облак от  астероиди и метеорити   при  което огромна  част  от  тях  ще  се насочат  към  планетата  ни  Земя    затова  световният  елит се подготвя  и строи подземни  бази  да  се спаси от  тази огнена   бомбардиривка  на  повърхноста  на  планета ни.

Това,  което  ще  се  случи  съвсем  скоро,  може  да  се  нарече  разрушаването  на  Вавилонската  кула,  която  учените  съградиха.  Те  вече  я  завършиха  и  сега  започват  негативните  последствия  за  цялото  човечество.
Учените  може  да  отричат  всичко  това,  и  да  продължават  да  правят  това,  което  са  правили  и  досега,  за  да  скрият  истината  зад  гордостта,  славата  и желанието  си  за  власт.  Те  ще  кикотят,  ще реват  като  магарета,  защото   не  са  успели  да   оредвидят  последствията  от  това,  което  са  направили.  Те  напълниха  планетата   с  атомни  бомби,   за  да  я  завладеят,  без  да  помислят,  че  Бог  съществува  и  неговото  правосъдие  ще  бъде  раздадено.  Безполезно  е  да  се  говори  за  Бог  на  зверове  - те  реват  като  магарета  и  с  постъпките  си  опровергават  неговото  съществуване,  взимайки  се за  богове.
Фалшивите  свръхдържави  ще  се  превърнат  в  развалини  - както  икономически  така  и  морално. Парите  в  скоро  време  ще  изчезнат,  а  гладът  и  нищетата  ще  погубят  лъжливите  империи  окончателно.
Те  няма  да  издържат  на  това  сътресение  и  ще  бъдат  завладени  от  страх  и  ужас.  Тогава  ще  почустват,  че  Божественото  правосъдие  съществува  и  то  ще  накаже  тяхната    разпътност.
Това,  което  се  случва  в  момента  -  целия  свят  е  зает  с  желанието   си  да  трупа  пари  по  различни  начини. В  наше  време  парите,  на  които  се  кланяме,  са  всъщтност  една  огромна  грешка.
Богатите,  които  притежават  власт,  ще  бъдат  най - нещастни  и  нищо  няма  да  могат  да  направят  с парите  си.
Никой   няма  да   купува  и  никой  няма   да  продава. В  този  момент  богатите  ще  паднат   на  колене,  ще  плачат  и ще  молят  за  чиния  супа  или за  малко  хлебец,  скимтейки  като  кучета.
Когато   Нибиру  приближи  Земята  на  нивото  на  Слънцето,  по  цялата  планета  ще  се  разпространят  смъртоносни  епидемии  и  нито  лекарите,  нито   учените  ще  знаят   как  се  лекуват  тези  болести.
Животът  на  планетата  ще  започнр  да  изчезва  и  тогава  хората   ще   започнат    да  се  хранят  с  трупове  на  себеподобни.  Гладът   ще  е  унищожителен,  а  жегата  - непоносима.
Идва  времето  на  трагедията  и тъмнината  -  земетресения,  морски   катастрофи,  хора   ще  губят  разсъдъка  си  от  невъзможността  нито  да  ядът,  нито  да  спят.  Виждайки  надвисналия   Дамоклев  меч,  те  ще  се  преввърнат  в  тълпи,  пропадащи  в  пропаст.
Човешкия   род  ще  намалее.  На  планетата  почти  няма  да  остане  живот  и  Земята  ще  потъне  на  дъното     на  Океана,  защото  човечеството   стигна  дъното   на  разврата.
Учените  по  целия  свят  ще  изпаднат   в  паника  още  преди   разрушенията  да   са  започнали.  Хората  мислят,  че  са  господари  на  живота,  че  са  всемогъщи,  но  тепърва  ще  се  уверят,  че  Божественото  правосъдие  съществува  и  то  ще  ни   съди  по  делата   ни.

Когато  Нибиру   ни  доближи  още  повече  и  почнат  катастрофалните  катаклизми   като     земетресения,  вулканични  изригвания,  цунамита,  наводнения,  урагани  бури ,   торнада и метеоритни  дъждове,   тогава   също  и нашата  красива  синьо - зелена  планета  ще  бъде   пометена    и  от  множество  слънчеви  супербурни   изригвания  и  космически   облъчвания.
Както  се  казва  в  Колбринската  Библия,  ние  ще  бъдем  толкова  поразени  от  страх,  че  жените  ще  станат  бездетни,  а  мъжете  импотентни.
Точно  затова  нашите  правителства  правят  правилните  неща,  точно  сега,  в  този  момент   и  колкото  може  по - бързо.  Индустриализираните  правителства   по  целия  свят  работят  трескаво  да  изпратят   наблюдателни  обсерватории  в  космоса.  Много  от  сателитите  вече  са  използваеми.  Те  ще    помагат  на  нашите  правителства  да  бият  камбаната  за   нас,  за   да  търсим  убежище  от  убуйствената    радиация  на  бурните  слънчеви   изригвания.  Нашите   правителства  използват  всеки  наличен   космически  уред  и  удължават  използването   на  по стари   космически  уреди.
За  късмет  нашите   правителства  имат  и  план  Б.
В  ранната   2007 г.  телескопът   на  южния  полюс  на   американската  станция   Амундсен  влезе  в  експлоатация.  САЩ  изразходваха  огромни  суми  да  разположат  този  масивен  инфрачервен  телескоп  в  Антарктида,  за   да  могат  да  проследяват  наближаването  на  Планетата  Х  (  Нибиру ).  от  долната  част   на  нашата   Слънчева  система.  Това  е  перфектният   инструмент  на   перфектното  място  и  в  точното   време.
Кои  ще  бъдат  избраните.
Има  очевидните   избрани,  като  военните  и  тези  с   политически  връзки.  Тяхната   главна  роля  е   да  осигурят  на  нашите   правителства  някаква  приемственост.
Втората  и  еднакво  важна  цел  е  оцеляването   на  човешкия   вид.  Тази  необходимост  изисква  специално  профилиране  за  оцеляващите.  Очевидният   профил  на  оцелелите  е   този  на  лекари  и  учени.  Те   ще  станат  много  по - важни  за  нашите  правителства  от  пациентите,  които  лекуват.  За  да  помогнат  да  възстановим  и  преизградим  нашия  свят  след    като   Нибиру  премине,  имаме  нужда  от  следваща  генерация  от  интелигентни  и  образовани  професионалисти.  Учени   в  здрава  размножителна   възраст.  Повечето  от  тях   не  знаят,  че  са  били  избрани,  долато  не  бъдат  взети  от  техните  близки.  Няма  да  има  достатъчно  място,  нито  ресурси  да  пазят  и  техните  родители  живи.  Колкото  и  боленена  да  бъде  раздялата  тези,  които  виждат  любимите  им  да  бъдат  взимани,  ще  използват  оправдано  задоволство  в  своите  сърца.
Междувременно  избраните  ще  почувстват  необходимостта  от  новата  отговорност  пред  тях.  Смелите,  ще  я  приемат.
За  тези,  които  ще  бъдат  оставени  да  се  защитават  сами,   ще  бъде  паника,  както  обикновено.
Когато  Нибиру    доиде  още  по  близо  до  нас,  ще  видим   че  твърдите,  непреклонните,  фанатичните  мислители  ще  бъдат  крехки  оцеляващи.  Бързо   превзети  от  събитията,  те  ще   се   предадат  първи  на  съдбата   си.
Тези,  които  мислят,  че  в  настъпилия   хаос   ще  могат  да  се  облагодетелстват  материално,  ще  срещнат  много  драматични  изненади  с  последствията  от  военното  положение,  в  което  ще   бъдем.
Тези,  които  са  свикнали  да   разчитат  на  правната  система,  ще  се  срещнат  с  нов  вид  система,  в  която  тези,  които  избират  да  действат  безотговорно,  може  да  получат  незабавни  и  брутални  последствия.  Трябва  да  бъде  по  този  начин.
Мнозина  ще  пакетират  багажа   си  и  каквито   продоволствия  имат  под   ръка  и  могат  да  натоварят,   и  ще  напуснат  градовете.  Това  ще  е  докато  могат  да  карат  и  пътищата  станат  непроходими   от  задръствания  и  природни   катастрофи.
Няма   да  има  гаранции,  че  избраните  от  правителствата  ще  оцелеят,  така  както  и  за   тези   оставени   сами   да  се  защитават.
Но  ще   има  такива,  които   са  подготвени.
Те  ще  намерят  своите  пътеки  към  спасението  дълго  преди  знаците  на  кризата  да   станат  неопровержими.  Тогава,   когато  времето  дойде,  те   ще  бъдат  подготвени  и  ще  знаят  как  да  действат,  спокойно  и  бързо.  Докато  поемат  към  своите  сигурни   места,   те  ще  бъдат  придружени   от   други  просветени   и  ще  образуват  малки  групи  за  оцеляване,  където  служенето  на  другите  е  правилно,  а   не  изключение.
Те  ще   разберат,  че  планът  на   Нибиру  когато  доиде   да  отдели  не  тези,  които  имат  пари  и  запаси,  а  тези,   които  имат  сърце.
Шансът  дава  предимство  на  подготвения  раум.  За  да  подобрим  нашите  шансове,  може  да  се  предложат  практически  стратегии  и  полезна   информация.  За  тези,  които  ще  преминат  по  тази  пътека   има  една - единствена  цел.
Да  ви  помогнем  да  преминете  през   предстоящите  трудни  години.
Древните   текстове ни казват  че  когато     полюсите  на  Земята  се  изместват    планетата   настъпва  три  дни  мрак  материалните     изкуствени  предмети   се  разпадат  това  е  един от  признаците  за  смяната  на  измеренията  на  планетата  ни това събитие  винаги  се случвало    при    смяната  на  полюсите.  Тогава     планетата  ни ще  влезне  в  един нов  свят  нова  земя, дори  библията  се  споменава   че  старият   свят  ще изчезне   и  нова   земя  ще  доде  тогава  ще  доде  новата  златна  епоха  на  мир  и любов.

Откровение 21:1
И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха и море няма вече.

Тези,  които   оцелеят  след катаклизмите   и  влезнат  в  новото  измерение  на  съществуване  на  новата  раиска  Земя.  ще  се  учат  от  грешките  на  миналото  за  ползвата  на  бъдещите  генерации.
От  хилядолетия  човечеството  е  вярвало,  че  парите  са  коренът   на  всяко  зло.
Ние  знаем,  че  монетарната  система  е  изградена  върху   изкуствени  финансови  схеми,  които  служат   за  лакомията  на  малкото  чрез  заробване  на  многото.
След     Планетата   Х (  Нибиру  )  човечеството  ще  каже  никога  повече,
НИКОГА  ПОВЕЧЕ.
Когато  човешките  същества  са  свободни  от  дългове,  несигурност  и  страх  от  техните   съседи,  те  стават  много  по - способни.
Имаме  надежда  за  галактическо  бъдеще,  чрез  идеята  за   служба  на  другите  ще  се  изтъкне  най - доброто  в  човечеството.

СЪДБАТА,  УЧАСТТА  НАМИРА  ТЕЗИ,  КОИТО  СЛУШАТ,  А  ОБРЕЧЕНОСТТА  НАМИРА  ОСТАНАЛИТЕ.   ТАКА   ЧЕ  НАУЧЕТЕ  КАКВОТО  МОЖЕ  ДА  НАУЧИТЕ,  НАПРАВЕТЕ  КАКВОТО  МОЖЕ  ДА  НАПРАВИТЕ  И  НИКОГА  НЕ  СПИРАЙТЕ  ДА  СЕ  НАДЯВАТЕ.
НИКОГА  НЕ  ИЗОСТАВЯЙТЕ  НАДЕЖДАТА.
Няма коментари:

Публикуване на коментар