Звездни Цивилизации

събота, 22 октомври 2016 г.

ИСТИНАТА  ЗА  ГАЛАКТИЧЕСКАТА  ФЕДЕРАЦИЯ НА  СВЕТЛИНАТА   И  АЩАР
Галактическата Федерация (= СЪВЕТА НА AНДРОМЕДА) РАЗЛИЧНО от Галактическата Федерация на светлината (= Галактическа конфедерация- Сириус-Б)Галактическата Федерация = Един от оригиналните групи на Съвета на Андромеда е Галактическата федерация, която е дългогодишна федерация на звездни системи и планети на доброжелателни същества, базирани в системата на звездата Тау Сети. Можете да мислите за Галактическата федерация като оперативно управление на СЪВЕТА НА АНДРОМЕДА, който е отговорен за управлението и изпълнението на протоколите за сътрудничество за: междугалактическата, междузвезден & междупланетна търговия / бартер / размяна на ресурси, продукти и услуги, мебдусоциално , междукултурния, образователен обмен и много други дейности на планета основа.
Галактическата Федерация == 140 звездни системи, и в момента 300 планети. Тя има своя собствена заседание на Съвета, представляващи неговите собствени звездни системи и планети.
Той се ръководи от председател от системата на звездата Тау Сети.
Главна планета на Федерацията е - Xeta.Галактическата Федерация на Светлината = Галактическата Федерация на Светлината, известен също като Галактическата конфедерация е базирана в Сириус-Б, с връзки до Земята.
За да бъде много ясна, посочи и недвусмислено-за целите на изясняване и диференциация за горните две (2) организации, аз просто вчера поисках от командващия на първата биосферата, където се провждат много от заседанията на Съвета на Андромеда , какво Съвета знае за Галактическата федерация на Светлината: "Без значение какво казват те, те са само от около 1000 год .Да, те са базирани в Сирису-Б . Те започнаха малко и все още имат само много ограничен брой планети, участващи в тяхната група.
Те не са член на Съвета на Андромеда.
СЪВЕТА на АНДРОМЕДА нямаме нищо общо с тях. не, Галактическата Федерация на Светлината не е Галактическата федерация.
Абсолютно не .Освен това, аз попитах командира за всяка евентуална съвместна работа с членове на Галактическата Федерация на Светлината, в космоса, или тук, на планетата Земя, и тук е това, което той каза:" Не, не.
СЪВЕТА на АНДРОМЕДА не си сътрудничат с Галактическата Федерация на Светлината. Нито пък ние си сътрудничи с всяка звездна система или планета, част от, или свързани с, Галактическата Федерация на Светлината. Не. "

АЩАР

Според контактьора Израел Норкин, Драконианските и Орионските агенти са инфилтрирали колектива “Ащар”, помещаващ се в Сириус-Б и явно са набрали принудително сегмент от имплантно-базирания електронен колектив “кошерно съзнание” за тяхно използване, маскирайки се като “Възнесените Учители”, за да съдействат за една лесна асимилация от Сириански култисти в тяхната организация. Другите Сирианци можели да виждат през измамата (лъжата) и присъединявайки сили от “Федерацията” (андромедианци, плеядианци, тау-китеанци, проксимианци, колдасинци, и т.н.), те започнали да работят за отцепването си от новия култ в колектива Ащар и да развиват свой собствен персонален суверенитет и започнали да водят безпощадна гражданска война срещу Орионско-Сирианската колаборация, изгонвайки ги от системата.

Контактьорът Рейнхолт Шмид и други граждани на Небраска пък, говорят за срещи с пилоти на дискове, които говорят и действат като германски войници. Шмид твърди, че “те” са го отвели до тайни камери под Великите Пирамиди в Гиза, където между другото - според някои източници - е имало тунели водещи надолу към древни подземни инсталации поддържани от една “Ащар” група наречена Камогол-II или “Хората от Гиза”, които са поддържали сътрудничество с Орионските рептилиански форми на живот от хиляди години. Германците имали един установен алианс с тези ренегати “Гиза” плеядианци (Алдебаранци) и Орионци дълго преди те да се обърнат към сивите през 1933 г. Откакто силите от “Гиза” също поддържат сътрудничество със сивите, Баварските култове били повече или по-малко в сътрудничество с тях чрез пълномощници от техния алианс с “Ащар” групата Камогол-II. Според Джон Лиър, тези ренегати плеядианци умишлено са разбили диск в Германия, който е бил пълен с технология, така че тази технология да бъде използвана във военните опити на Германия за планетарна “де-популация” и възстановяването на доминацията на Арийската раса, като тази група плеядианци се смята, че е част от нея. Арийските раси са били тези, които са донесли хиндуизма в Индия по време на древната Арийска инвазия на Индийския суб-континент от север. Египетската връзка може би произлиза от твърденията направени от известните древни Египетски учени, че първите Египтяни (и маи) първоначално били мореплаватели от Индия.
(...)
По отношение на сътрудниците от Сириус, има голяма ирония във факта, че монасите от Сириус-Б свързани с комплекса Хейл Боп - които са толкова решени да инсценират масово приземяване на земята - може би са до голяма степен мотивирани от факта, че няколко от техните съюзнически подземни колонии на земята и в тази система са били и са под атака на рептилоидните-сиви колективисти. Очевидно те вярват, че чрез подпомагането на техните съюзни тайни общества тук на земята - които в замяна възнамеряват да установят Нов Световен Ред - те ще бъдат в по-добра позиция да защитават себе си и техните древни бази и колонии тук от драконианците-сиви. Все пак, те служат на онова, в което са били подведени да вярват, че са “Възнесените учители” в самия комплекс на Хейл-Боп, без да са наясно, че любимата им йерархия “Ащар” отдавна е била инфилтрирана от драконианците от Орион и сивите. По подобен начин, орионско-поддържаната йезуитска ложа се справи с инфилтрацията на сириус-подкрепяната масонска ложа на земята чрез йезуитския Шотландски ритуал, и точно както сирианците бяха измамени в подчиняването на дневния ред на Орионците в Хейл Боп, масоните бяха измамени във формирането на алианс с йезуитите под формата на обществото на Билдербергите.
(...)
С Орионската инфилтрация на колектива “Ащар” или ложите “Мелхиседек”, и с инфилтрацията на масонските ложи на земята от Орионско-подкрепените Баварски йезуитски/илюминати/Туле общества, нищо неподозиращите Ащар-ци и масони били манипулирани, за да служат на плановете на респективно Орионските и йезуитските инфилтратори. Ето защо хората от Сириус-Б, които преди били във война с Орионците, са могли да бъдат обърнати да служат на плановете на агентите от Орион – опериращи в и около “кометата” Хейл-Боп – които инфилтрирали Сирианския “Ащар”-колектив. Тези Сирианци нямали нищо общо с Драконианските-Орионци, точно обратното – те имали връзка с “Възнесените Учители”. Хейл-Боп е очевидно орионски “Троянски Кон”, целящ поддръжка на Новия Световен Ред ръководен от съвместната илюминатско-сива база Пайн Гап, Австралия притежавана от Римския Клуб. Всичко това е било подготвено старателно с отвличането и имплантирането на милиони хора по света.
(...)
Колективистичните Ащарски и масонски ложи, с техните универсални философии, клонят към забулване на линията между его-центричните елитарни планове, като противовес на плановете базирани към служба на цялостните цели за доброто на другите. Единственото реално нещо, под което са обединени колективистите е тяхната его-центричност, и при тях важи принципа, че по-силния ще оцелее, и оттук те размиват индивидуалността на по-слабите. Това е като черната дупка, която много астрофизици считат, че съществува в центъра на галактиката. Тя е най-голямата черна дупка в галактиката, въпреки че около нея има други по-малки черни дупки, като те клонят към асимилиране от супер-черната дупка. Чудя се дали това има връзка с нацисткото окултно обожествяване на “Черното Слънце”, което в същността си е боготворене на черната дупка в центъра на галактиката?
(...)
Обаче когато колектива нарушава персоналната индивидуалност, както правят колективите на Ащар и сивите, чрез имплантирането на перманентни микро-електронни устройства в човека, нарушавайки техните лични граници, тогава колектива представлява диктаторство в най-лошата си форма и нарушава Божествено-дадения суверенитет на онези, които са “асимилирани” от, или родени в такъв колектив. Колектива веднъж нарушил личните граници на човек, като това се дължи на личния избор на този някой, в същността си те “продават душата си” на колектива – в този случай тяхната “душа” е тяхната идентичност, емоции, суверенитет, свободна мисъл и т.н. Това поставя душата на човека в голям риск. Например, пример за това може да бъде имплантирането на компютърен чип на дясната ръка на някой или на челото му, за да бъде част от планетарния икономически колектив, както е предсказано в Откровението на св. Йоан, глава 13. Ако някой се поддаде на подобно изкушение, в същността си те биха дали душата и идентичността си в замяна на физически блага. Щом душата напълно се асимилира в подобен колектив, няма връщане назад, защото личната свобода и воля ще бъдат конфискувани. Изключение би бил някой, който е асимилиран срещу волята му чрез измама, или чрез сила и невежество както при дете.
(...)
Дори аз бях имплантиран с псионични устройства за контрол над съзнанието, и най-малко едното полукълбо на мозъка ми беше асимилирано в колектива Ащар, като това беше направено без моето пълно съзнателно съгласие, а чрез измама и трикове. Поради това, аз запазих съзнателна идентичност и воля, която с благословията на Бога можеше да “отвърне на удара”, въпреки че понякога “пси-войните” бяха много трудни на моменти – виртуален психологически ад.
(...)
Рептилоидите и сивите интервенционисти са успели да инфилтрират и превземат по-дълбоките човешките колективистични (Ащарски) колонии, като те продължават планетарното завземане от долу нагоре (същата стратегия, която използват за превземането на умовете на отвлечените хора – от по-дълбокото колективно подсъзнателно ниво, до външното индивидуално съзнателно ниво), те срещат някаква съпротива от повечето индивидуалистични американски военни сили, които имат достъп до подземната мрежа, както и от не-колективистичните Федерационни сили. Чрез селективно имплантиране и убийства, измамни и несигурни договори, технологичен обмен и стратегии от типа “прикритие под чуждо знаме” – т.е. симулирайки благосклонност – до голяма степен съпротивата е била сломена.
(...)
Още една лична забележка. Няколко години подред имах странни повтарящи се “сънища” с извънземни в подземни бази. Някои от тях, очевидно имаха нещо общо с някои Ащарски/Телосиански-Шастански/Агартиански колонии, които бяха разбунени, ако не и инфилтрирани от драконианските колективисти. В един момент към 1995 г., ясен и забележим “глас” в главата ми каза, че аз съм бил “ЦРУ агент”. От страх, аз игнорирах този “глас”, въпреки това на мен ми беше болезнено напомнено няколко дни по-късно от близък приятел – отвлечен, чийто баща е работил в проекта Манхатън в Лос Аламос – че в повече от едно преживяване на отвличане “Аз” самия съм дошъл и съм я отвел в някакви подземни инсталации под хълмовете на Западните Скали в долината Солт Лейк в Юта, където тя е срещнала извънземни същества. Съществата се представили като благосклонни, но това може би е маскировка, освен ако не получа доказателство за това.
(...)
Чувал съм за отвлечени, които са били вземани на корабите в колектива Ащар. Те казват, че са психично свързани към мощен разум извън тях самите, и в резултат на това те могат да правят неща, които иначе не биха могли... да управляват космически кораб, тоест в случая този “централен мозък” управлява космическия кораб чрез тях. Контактьора Израел Норкин заявява, че ядрото на колектива Ащар представлява 20 мили дълга базирана в космоса компютърна инсталация, масивен изкуствен интелект...
(...)
Ще го кажа, заради факта, че ако мога да отвърна на удара, тогава другите отвлечени, които са били имплантирани или дори тези, които са били родени в колектива “Ащар” под или отвъд тази планета, могат също да отвърнат на удара и да възвърнат и обявят своите индивидуални идентичности и независимост, особено с дълбоката помощ на Божествена Интервенция. Откакто моето персонално откритие на Ащарско-Драконианската конспирация за асимилация на хората на тази планета, открих и някои забележителни прилики между моята възприемана реалност и научната фантастика от медиите. Изглежда, че колективното подсъзнание на човечеството тук на Земята възприема някои неща на по-неуловимо ниво, които в последствие се появяват във формата на вдъхновение на съзнателно ниво, например възможността за асимилиране в мрежата на извънземен контрол. И да, Star Trek е точно за това – най-малко по отношение на тази част от извънземната реалност – въпреки че научно напреднала раса може да използва микроскопични устройства за контрол над съзнанието интегрирани в централната нервна система вместо бавни и нескопосани кибернетични устройства описани в сериалите и филмите.
(...)
Казано накратко, примирението не е решение. Това е по-скоро форма на капитулация или предаване. Ащарските колективисти, отдолу и отвъд планетата, например вярват, че чрез примирение с техните врагове и позволявайки им достъпа до техните общества, евентуално ще “обърнат” тези злонамерени същества към правилната страна. Това може би е било успешно в някои примери, но има сили, които са толкова дегенерирали – че те никога няма да се отметнат от страната на злото. И така хвърляйки перли при такава “свинщина”, това просто ще усили лакомията им към перли.

1 коментар:

  1. А да сте чували за психиатрическата федерация на усмирителната риза и тъпанар?

    ОтговорИзтриване