Звездни Цивилизации

четвъртък, 13 октомври 2016 г.


КВАНТОВИЯ  ПРЕХОД -  СМЯНАТА  НА  ИЗМЕРЕНИЯТА


https://www.vbox7.com/play:dfba87d7&start=150#
                       
                   
                       
                   
В  ,,Изумрудените  скрижали  се  казва,  че  всеки  път,  когато  преминаваме  през процесията  на  равнодествията  и полюсите  се  изместват,  ние  преминаваме  през  Пустотата  в продължение  на около  три  дни  и половина.  Маите  са описали  тази  Пустота  в  Троанския  кодекс.  На  едно  място  в повествованието  са  нарисувани  три камъка  и половина,  оцветени  в черно.  Така  е отбелязано  времето,  когато  навлизаме  в  зоната,  която  се нарича  нулева  електромагнитна   зона.  Когато  полюсите  се  изместват,  се наблюдава  едно явление,  при което пребиваваме  в мрак  в продължение  на  около  три  дни.  Това  е нещо  повече  от  обикновен  мрак,  това  е  нищото,  това  е  Пустотата.  Между  другото,  когато  сте  в  Пустотата,  разбирате,  че  вие  и  Бог  сте  едно,  че  няма  никаква  разлика.  Между  всяка  Вселена - цялата нота -  и  между  всяка  подпространствена  вселена  или обертон  няма  нищо, абсолютно  нищо. Всяко  подобно  просттранство  се нарича  Пустота.  Египтяните  назовават  пустотата  между  измеренията    даут,  тибетците  -  бардо. Всеки път,  когато  се прехвърляме  от  едно  измерение  или обертон  в следващо,  преминаваме  през  пустотата  или тъмнината  между   тях.  Но някои пустоти  са  по  тъмни от   другите  а  наи  черната   се  намира  между  октавите.  Пустотата,  която  съществува  между  октавите, се  нарича  Великата   Пустота  или  Стената.

Вярваш или не – ПРОЧЕТИ!
В твоя полза е да бъдеш подготвен. По добре да знаем и да ни се размине, отколкото да се случи, а да не бъдем готови за онова, което става.


Как да се държим в цялата тази ситуация?
Най-важното условие за успешен преход в Новия свят е запазване на спокойствие и яснота на мисълта. Съберете около вас близките си хора и им обяснете текущите и предстоящи събития.
Медитацията може да подпомогне връзката между истинното АЗ с онези Наставници, Водачи, Висши Същества, които ще бъдат наоколо. Медитацията ще ви помогне да бъдете забелязани от тях и да имате постоянна връзка с тях. Наставниците, Висшите Същности ще могат да ви дават указания, а следвайки ги вие ще знаете какво да правите и как да помагате на своите близки. Този канал за връзка, който, да речем, вие без особен успех сте се опитвали да изграждате преди Квантовия Преход, ще бъде успешно построен преди и по време на Възнесението. Спокойно размишлявайте и съзерцавайте вътре в себе си, така вие ще успеете да видите този нов свят и неговите представители. Те са близо до вас! Настройвайте техниката си за отваряне на Третото, духовното око. Когато го отворите, вие ще видите онова, което е невидимо за другите! Установете контакт с Водачите.
Техниката на ритмичното дишане на йога е следващ преход към сферично дишане. Сферичното дишане позволява на човек да вдишва прана чрез Висшия Център на главата, която постъпва чрез централната тръба от горе на долу, влиза в Центъра на Слънчевия сплит, а след това изпълва Светлинното Тяло на човека - енергийната рамка на физическото тяло. При този тип дишане физическото тяло става все по-леко и по-леко, изцелявайки се от много заболявания. Една от важните особености на този период е , че при медитация е възможно някои да започнат да разбират мислите на животни. При медитация с повишена умствена яснота също се установяване контакт със своя Висш АЗ. Ако не сте се занимавали с медитация, се препоръчва да се четат молитви.

Целият процес на преминаване на Земята през Фотонния Пояс ще отнеме около 7-10 дни. След като преминат трите дни пълна тъмнина ще започне процесът на пренастройване на материята от Триизмерното Измерение на Земята заедно с всичко Същностно върху нея към материя от Четвърто Измерение.
Няколко месеца преди тези знаменателни дни, на Земята, в обществения социум, ще бушуват яростни икономически и политически бури. Правителствата в много страни трудно ще удържат населението от масови стачки, демонстрации, улични боеве и др. Световната общественост няма да разбира причината за "общата пълна лудост" на масите. Чести земетресения ще има дори в места, където никога не са се случвали, ураганни смерчове и продължителни дъждове, както и други природни аномалии ще провокират много хора, дори и тези, които са далеч от езотерични познания, към усещане за предстояща промяна в традиционния им начин на живот. Хората ще започнат да емигрират към по-спокойни по тяхно мнение, места и това ще приеме масов, неуправляем характер. Човешкото общество ще закипи.
И тогава някъде преди настъпването на пълния мрак – при идването на Фотонния фронт, у много хора ще се появи усещане за тотално объркване от настъпващите промени. Земята от 3-то Измерение ще започне навсякъде много често да се тресе. Това ще определи началото на синхронизирането й с новите, високочестотни енергии и настройката към новото й състояние. Общественият ред под грохота и тътена на Земята, повсеместно ще стигне до пълно масово объркване.

Ако имате възможност, напуснете големия град и отидете в селска местност. Случващото се наоколо ще застави дори и в нищо невярващите хорада преосмислят възгледите си. Добре е това събитие да се посрещне в  едно-етажна къща, построена само от естествени материали като дърво и камък. Защо? Процесът на Квантовия преход е белязан от разпадането на изкуствено създадената материя. Това означава, че пластмасата, алуминия и другите материали на съвременното индустриално производство ще се разпаднат на първо-елементите, от които е съставен първичният свят на Майката Земя.
Много древни народи: индианци и аборигени от Африка и Австралия – разказват в своите предания за появата на тези Последни дни. Постоянните трусове ще затрудняват движението по повърхността на Земята. НЕ СЕ ПАНИКЬОСВАЙТЕ! Това видоизменение на Земята е предвидено в Божествения план. Появата на сумрак през деня, намаляването на слънчевото излъчване и температурата ще възвести началото на радикалната трансформация на Земята.
Ако сте имали опита на медитативните практики, то в тези дни ще се прояви вашето видение и общуване със същества и явления от света на 4-то Измерение, което вече е на прага на вашия дом. Може да започнете общуване с душите на починали хора, близки родственици. Не се страхувайте, нали сте подготвени и напълно контролирате ситуацията, вие сте пример и Учител за другите! Старайте се да запазите Съзнанието си в Светлина и в контакт с Висшите Същности. Притъмняването и захлаждането ще бъде през първите две денонощия. На третото денонощие Фотонния пояс напълно ще погълне Земята. Ще настъпи пълен мрак /тъмно като в рог/ в продължение на три или четири дни.
С преминаването на Земята през зоната на Светлинния Фотонен фронт се синхронизира Света на 3-то Измерение със Света и 4-то и 5-то измерение. Нашият свят от 3-тото Измерение силово се въвлича в честотата на Висшите Светове, и всичко Същностно на Земята започва да си коригира честотата на вибрациите с честота на Света от 4-тото Измерение. При това Света на 3-тото Измерение, ще премине етап на пречистване  от материя с нискочестотни вибрации. Всичката изкуствена и синтетична материя ще се разпадне на съставните си елементи от Природата на Земята, които ще вибрират с висока честота и също ще се пречистят. Растителният свят ще премине вибрационно, високочестотно пречистване. В животинския свят, който може ще премине на живот с по-висока честота на вибрациите, който не може, в резултат на тежка застояла, мръсна, с нискочестотна клетъчна вибрация на материята - умира и се разлага.
 По този начин, в протежение на 3-4-те дни в преминаване на Фотонния Фронт се извършва подобно на копиране от глобуса на Реалността на 3-тото Измерение една от нейните Версии, или по-точно оная част, която е в състояние да се пренастрои към по-високите вибрации на 4-тото Измерение, на глобуса на Реалността от 4-тото Измерение. Друга Версия на Реалността на нашия свят, онази, чиято материя (минерална, растителна и животинска) не е в състояние да сънастрои честотата си - остава в Света на Реалността  от 3-тото Измерение, на по-нискочестотни нива. Пренастроилата се пък Версия на много високо-вибрационни параметри в Битието си плавно е преминала (прекопирала) в Света на 4-то Измерение и е станала невидима за очите на съществата от 3-то измерение.
Но материята ще стане невидима със завършването периода на Квантовия преход на новото вибрационно ниво. Докато протичат трите дни на мрак, всички портали, проходи между Световете са отворени за всеки, който може да се възползва. Именно затова  при нас на помощ идват Висши Същества с извънземен Разум и нашите предци Лемурийци, Аланти от Световете на 5 и 4-то Измерение, както и онези Възнесени от човешката общност, които по-рано са преминавали този Път самостоятелно. Ползвайки благоприятния момент, общността на народите на маите, ацтеките и инките най-накрая – ще могат да се измъкнат от лабиринта на минорния обертон на 3-та октава, и също да преминат в светлината на Света от 4-тото измерение, и ако позволяват техните честотни характеристики да се отправят по нататък в Реалността на поднебесния Свят на 5-тото измерение.
Не се страхувайте от студа на улицата. Всичко в света на 3-тото измерение вече повишава своите вибрации и вашето тяло също, ако вие, разбира се, просто вече не сте умрели в този момент от неразбиране на това, какво се случва и от страха, който ви е погълнал. Повишаването вибрациите на атомите пренастройващи тялото ще доведе до това, че не би се чувствал толкова силно смразяващият студ. Но какво да кажем за глада? Гладът също няма остро да се усеща. Онези полезни хранителни вещества, които поддържате на склад в клетките на триизмерното си тяло, от предостатъчния прием на храни и напитки за целия ви предишен живот, при пренастройване клетките на тялото вероятно,ще ви бъдат достатъчни не само за три дни! И когато всичко свърши, вашият организъм вече няма да изисква шишчета и осолена риба с водка. Лекотата на новото пренастроено тяло ще бъде такава, че много от вас дори ще се издигат във въздуха, а организмът най-много да помоли за малко растителна храна, например - моркови, зеле и ябълки. И мисли за барбекю е по-вероятно да няма в 4-тото Измерение. Творецът е пресметнал условията за провеждане на Квантовия преход по такъв начин, че съществуването на животинския свят и човека да бъде защитено!
Много хора при настъпване на тези три дни мрак просто ще заспят и ще се събудят във вече обновените си тела, в новия приказен свят. За тях, този свят ще изглежда като сън наяве. Трите дни на мрак, това състояние на света в Триизмерната Реалност, с много висок процент на вероятност ще съвпаднат с движението на Северния полюс на Земята към своето ново географско положение и в тази връзка, с началото на разпадането на електромагнитното поле на Земята до стойност равна на нула. Измененото положение на полюсите на Земята ще доведе до изместване на огромни количества вода от океаните.
Разпадането на електромагнитното поле на Земята може да доведе и до изтриване паметта на обикновения смъртен човек от неговия "твърд диск" - кората на главния мозък. Всичко, което е било натрупано от човека по време на последния му живот в Реалността на света от 3-тото Измерение на планетата Земя, ще бъде зачертано от паметта му. Нормалния, обикновен човек ще потъне или в сън за 3-4 дни или просто ще седи без мисъл, а може  някои дори да "изгубят ума си", или както се казва: "ще ви падне шапката" от картините на онези видения, които ще възникнат пред очите ви. Явленията и картините на различните обертонове от Третото и Четвърто Измерение ще започнат да се съвместяват и проявяват в този преходен период.

Онези малко на брой хора, които са се занимавали активно с медитация и са съумели още по време на живота в обикновения Триизмерен свят да активират полето на своята МерКаБа⃰, да я поддържат в работен режим и в разгърнато състояние на въртене на полетата със скорост равна на скоростта на светлината, 300 000 км / сек - ще съумеят да запазят Ума си, паметта си и Съзнанието си в този преходен период от Третото в Четвъртото Измерение. Но такива "късметлии" ще бъдат единици от шест-милиардното човечеството. Изкуствено създадената гравитация на активираното електромагнитно поле на МерКаБа е онова спасително средство за защита на човешката памет от изтриване, което можете още днес и от сега да отработите с прости и достъпни за всеки човек практики.
След преминаване ужасните, мъчителни три или четири дни на тъмнина и страх ще настъпи просветление и ще се появи дългоочакваната Светлина на Новия Свят - светът на третия мажорен обертон на Четвъртото Измерение, с очакващите този щастлив момент негови обитатели и транзитните пътници на Земята от Света на Третото Измерение, оставили завинаги някъде там далеч на третия мажорен обертон нашата печална и завинаги изоставена от обитателите си Земя на Триизмерната Реалност. Но тези нови пристигнали в пъстроцветния свят на 4-то Измерение  ще бъдат като новородени деца, с чиста от всякакви мисли глава и просветлено Съзнание. Всичко от нулата, отново през детската градина в новия свят към осъзнаване на своето място в него!
Разсейването на мрака все още ще продължава няколко дни, но слънцето на Новия свят неизбежно ще набира яркост. Излизайки от домовете си и направили първа стъпка, вие може изведнъж да полетите във въздуха, като астронавт на Луната, и дори да увиснете за малко. Тялото ще бъде така изпълнено с нова енергия, че това състояние ще е непривично, но все пак радостно и ново. Ще ви се струва, че цялото тяло е запълнено с младежка сила.

⃰ МерКаБа е описана в книгите: „Древната тайна на цветето на живота” от Друнвало Мелхиседек /бел. на пр./
Но и самото тяло ще бъде вече преустроено. Много няма да ви се иска да се храните, тъй като съвсем бързо ще усвоите метода на дишане на прана през коронната чакра /фонтанелата/, което ще доставя на първо време на тялото необходимата енергия. Ще ви се ядат главно плодове и зеленчуци, които ще растат в този нов, ярък и топъл свят.


Някои важни предположения
 Да се върнем за малко назад, на момента на разпадането на електромагнитното поле на Земята и началото на движението на точката на Северния полюс към нейното ново географско положение - планината Кайлас в Тибет. Изменението наклона на оста на Земята, а именно точно това ще се случи при движението на Северния и Южния полюси към своите си нови географски координати, ще предизвика преместване на огромни маси вода в океана и раздвижване континенталните материци. Можете да си представите до какви последствия би довело това.
Огромни участъци от сушата ще се издигнат, от пукнатините в земната кора изригналата лава, ще бъде заливана от водите на моретата и океаните. Разломи, земетресения и наводнения ще има по цялата Земя. А човечеството точно в този момент навлиза във Фотонния Фронт и голямата част от него заспива. Много източници твърдят, че на този етап ще има много извънземни космически кораби, който ще помагат на хората. Какво да им помагат? Вероятно, тъй като размерите на тези кораби са огромни, до 1,5 - 1,8 км в диаметър, те ще събират хората от местата на пребиваване и ще ги пренасят на безопасни места. А броят на тези кораби ще бъде огромен. Може би, тези кораби просто ще вземат на борда си някоя определена част от хората, където те ще преминат окончателно Възнесението, след което те ще ги препратят в 4-то Измерение.
Задачата на Сътрудниците на Светлината с настъпване на Възнесението, и особено в навечерието, няколко месеца и дни преди важното събитие, часа "Х" – е да съберат около себе си сътрудници на Духа и Знанието, хора светли, добри, чисти и кротки. Наистина право ще се окаже пророчеството, "кротките ще наследят света!" в тези места на колективен сбор на сътрудници на Светлината и Духа, Сътрудниците на Светлината трябва да провеждат беседи, разяснения за това, какво се случва и съвместни медитации, с цел закотвяне, заземяване, проявения на тънкия план Огнен Дух, готов за Възнесение. Висшите непременно ще видят, ще забележат пламъчето и не ще забравят да ви окажат помощ. Бъдете достойни за това, носете гордо вдигнато знамето на Просветление на Съзнанието на Човечеството.
Космическите кораби ще бъдат от други, не-земни цивилизации от съзвездията Плеяди, Сириус и Андромеда. Но ще има и "наши" земни кораби от миналото, на отдавна отишли си от Реалността на Света на Третото Измерение Лемурийци и Атланти. Всички космически кораби "ще изникнат" от Реалността на 4-то Измерение в нашето 3-то в часа "X".
Сириусианците ще помагат на хората на Земята да оцелеят в новите условия, давайки нови, безопасни за хората и Земята технологии. Андромедианците ще локализират и отстраняват технологичните катастрофи и техни последици за Земята. Нали при разпадането на материята от 3-то Измерение на първоначалните си елементи всички изкуствено създадени, Луциферианска Реалност, ще се подложат на разрушаване. Представете си една термична или ядрена централа, огромен завод, металургично или военно производство, с грамадно количество кабели, двигатели, бутала, валове и т.н. И в някакъв момент всичко това започва да се разпада. Отказ на средствата за защита, автоматиката, пожарогасителните системи, системите за спиране на ядрените реакции, блокиращите системи на ядрените съоръжения и така нататък ... Не ми се иска да продължа този списък по-нататък. Можете да си представите мащабността на технологичната катастрофа на планетата в нашето Трето Измерение. Ако в този процес не се намесят прогресивните сили на Космическия Разум, то последствията от това бедствие ще окажат разрушително въздействие върху всички Рози на Реалността на нашата Земята. И може би, в 4-тия и 5-тия и в още по-висшите светове ще отекне ехото от експлозиите в 3-тото Измерение. Въпреки това, Земята ще премине и през този процес на прочистване.

Какво ще се случи със Земята в 3-я мажорен обертон от 3-та Реалност? Днес, на този въпрос еднозначен отговор на човечеството не се дава по няколко съображения.
Първото, за да не се хвърли обществото в паническо, хаотично, и безумно състояние.
Второто, вероятно, този въпрос не е решен "отгоре."
Може да се предположи, че Земята трябва да премине на ново вибрационно ниво, някъде - в диапазона от 6-ти до 12-ти обертон на нашата 3-та Реалност, или пък тя да премине на друга октава, по-висока октава на 4-то Измерение. Но във всеки от вариантите за Възнесение на Земята, тя ще премине процес на пречистване от технологичния боклук, оставен от човека на петата раса. След периода на пречистване Земята ще стане, вероятно, зона за отдих  и познание на проявения, физическия свят за Съществата от Високите Нива на Съзнание. Тези Същности ще могат да понижават честотата на вибрации на атомите на своите тела и да се проявяват в триизмерния свят. След като са живели тук през определен период, те ще бъдат в състояние да се Възнесат от Реалността на Третото Измерение, както се казва, не наследили и не оставяйки боклук, завършвайки пикника си в това райско кътче на Вселената.
След стотици години на девствено чиста Реалност на Третото Измерение, Земята ще бъде отново готова да приеме гости в своята Библиотека База Данни. И библиотекар ще е Човек от еволюционното развитие на не по-малко от 4-то или 5-то Измерение, който със силата на Намеренията си ще може да намали честотата на своето тяло до честотата на света от Трето Измерение, да се прояви в него и да покаже цялата красота на своя Дом.

Няма коментари:

Публикуване на коментар