Звездни Цивилизации

неделя, 30 октомври 2016 г.

ЛАБИРИНТЪТ  -  СУПЕРСГРАДАТА    НА  ДРЕВНИТЕ  ЕГИПТЯНИ
ОПИСАНИЕТО  НА  ХАРОДОТ
Лабиринтът  се  намирал  малко  над  езерото  Мойрис,  някъде  около  града,  наречен  Града  на  крокодилите.
Пирамидите  на  платото  Гиза  се  смятани   за  най - величествените  древни  постройки.  И  все  - пак  се  вярва  на  Херодон,  който  освен  това  ни  е  оставил  и  подробно  описание  на  пирамидите  -  лабиринтът  все  пак  ги  е  превъзхождал   всичките.  Ето  какво  казва     още  Херодон  за  Лабиринтът

,,Той  имал  дванадесет  покрити  двора  със  срещуположни  врати -   шест  от тях  гледат  на  север,  шест -   на  юг  без  прекъсване.  Един  и  същ  зид   ги  обгражда  отвън.   Вътре  помещенията  са  в  два  плана.  едните  подземни,  другите  -  над  земята  върху  тях,  на  брой  три  хиляди,    по  хиляда  и  петстотин  горе  и  долу.

,,Три  хиляди  помещения  с  вътрешни  градини  и  една - единствена  обиколна  стена.  затваряща  цялата  постройка.  Едва  ли  би  могло  да  има  по - колосална  сграда  от  тази.  Половината  стаи  били  над  земята,  а  другата  половина -  под  тях. Представете  си  помещения  със  страна  само  два  метра  и  пак   ще  получите  обща  дължина  от  три  километра.

Това  беше  най - голямата  сграда  строена  някога  и  все  още  съществуваше.  Лежеше  някъде  под  хиляди  тонове  пустинен  пясък. Ето  още  какво  казва  Херодонт.

Разбира  се,  надземните  ги  видяхме,  с  очите си  и  разказвахме  за  тях  тъй,  както  сме  ги  разглеждали,   а  за  подземните  научихме  от  разкази.  Защото  египтяните,  които  ги  пазят,  не  пожелаха  по  никакъв  начин  да  ни  ги  покажат,  заявявайки,  че  там  се  намират  гробниците  на  царете,  които  са  построили  някога  този  лабиринт,  както  и  гробниците   на  свещените  крокодили.  Тъй  че  за  долните  помещения  разказваме  това,  което  сме  чули,  а  горните,  свръхчовешки  творения  сами  се  убедихме. Изходите  през  покритите   помещения  и  завоите  през   дворовете,  бидейки  твърде  заплртени,  ни  удавиха  безкрайно,  докато  преминавахме  от  двор  в  помещения,  от  помещения  към  пред дверия   с   колони,  оттам  към  други  покрити  помещения  и  от  тях  към  други  дворове. Всичко   това  е  покрито  с  покрив  от  камъни,   като  стените  са  пълни  със  скулптирани   фигури.  Всеки  двор  е  обграден  с  колонада  от  бял  камък,  свързан  по  най - добрия  начин.

Господи,  прошепнах. Какъв  лукс.  И  никъде  не  се  споменава   да  е  бил  разрушен  или  ограбен.  И  все  пак  тогава,  къде  беше  този  монументален  лабиринт,  с  гробниците  на  дванадесетте  царе. Без  съмнение  там  трябва  да  се  крият  най - големите   съкровища,  които  въобще  могат  да  се   намерят  в  Египет.  Гробницата   на  Тутанкамон  нищо  не  е  в  сравнение  с  тях.  Поне  в  това   можете  да  бъдете  сигурни.  Дори   и  надземните  помещения  да  са  изчезнали,  тези  под  тях  би  трябвало  още  да са си  там.  Въпросът  беше  да  се  намерят  следите  от  гигантската  стена  и  основите    на  колонадата.  Щом  веднъж  стигнем  дотам,  ще  бъде  лесно  да  проникнем  в  хиляда  и  петстотинте   камери,  където  послания  от   древни   времена  чакат  да  бъдат  разшифровани.

,,Пирамида   от  четеридесет  разтега,   в  която  са  скулптирани  големи  изобрежения,  се  намира  до  ъгъла,  където  завършва  лабиринтът.  Към  нея  бил  изграден  подземен  път.

,,Според    Херодот  близо  до  лабиринта  би  трябвало  да  има  пирамида  с  височина  75 метра,  по  стените  на  която  да   има  големи  балефи  с  животински  изображения. Ето  още  какво  пише   Херодот.

,,Такъв  е  този  лабиринт,  но  още  по - голямо  чудо  е  езерото,  наречено   Мойрис,  на  брега  на  което  е  построен  лабиринтът.  Обиколката   му   е  три  хиляди   и   шестотин  стадия,  което   прави  шестдесет  схени  ( 666  километра ),  или   с  други  думи,  дължината  му  е  равна  на  самия  Египет  покрай  морето.  Езерето  се  простира  далеч  на  север  и  на  юг,  бидейки  в  най - дълбокото  си  място  петдесет  разтега  дълбоко.  Че  е  издълбано  от   човешка    ръка,  се  вижда  от  само  себе  си. защото  приблизително  в  средата   на  езерото  се  издигат   две  пирамиди,  всяка  стърчаща    петдесет  разтега  над  водата,  колкото   е  и  останалата  им  подводна   част.

Пирамиди  с  височина  180 метра.  Това звучеше  просто  невероятно.  Може  би  Херодот  е  имал  предвид  някакви  други  сгради,  или  пък  колоси.   Освен  това,  в  обяснителната  бележка  се   казваше,  че  може  би  тук   Херодот  има  предвид  колосите  при  Бяхму. Липсваха  по  натъшни  указания. И  така  продължих  четенето.

,,Върху  двете  има  по  един  каменен  колос,  седнал  на  трон. Тъй   че  пирамидите  са  по  сто  разтега,  а  стото  разтега  са  равни  на   един  шестплетров  стадий,  понеже  един  разтег  се  равнява   на  шест  стъпки  или  на  четери  лакътя,  при  положение   че  стъпките  са  по  четери   длани,  а  лакътят - по    шест  длани.  ( Стъпката  е  равна   на  29, 6 см, разтегът  - на 178 см,  лакътят -  на  44, 4 см  и  дланта -  на 7, 2 см.)

Това  ми  даде  нова  посока   на  търсене.  Две  каменни  статуи   на  мъже,  седнали  на  трон  -  тук  вече  трябваше  да  има  нещо.  Ако  - след  пред полагаемото  златлачване   на  езерото  -  те  не  са  били   отнесени  много   надалеч,  то  съществуваше  възможността  да  ме  отведат  донякъде.  И  така  продължих   с  текста.

,,Водата  в  езерото  не  е  от  самото  място  -  защото  това  място  е  наистина  страшно  безводно,  - докарана  е  по  канал  от  Нил  и  шест  месеца  тече  по  този  канал  в  езерото  и  шест  месеца  обратно  по  него  в  Нил.  Когато  излиза  навън  и  се  разлива,  тогава  за  шестте  месеца  езерото  донася  всеки  ден  царската  хазна  по  един  сребърен   талант  от  рибата.

Дотук  добре,  явно  мястото  се  намира  някъде  в  пустинята.  Няма  естествени  водоизточници,  което  означава,  че  ако  бъде   прекъсната  връзката  с  Нил,  езерото  ще  пресъхне  напълно.  И  следователно,  колкото  и  усилено  човек  да  го  търси,  не  би  намерил  никаква  вода.  По  натък   Херодот   пише.

,,Местните  хора  ми  разказаха,  че  поемайки   на  запад  навътре  към  сушата,  покрай  планинската  верига,  която  се  простира  над  Мемфис,  това  езеро  се  влива  под  земята  в  Сюртис  в  Либия.

ФАКТИТЕ   ОТНОСНО   ЛАБИРИНТА

 - Най - голямата  сграда,  построена  от  човешка  ръка  някога.
- Строежът  е  отнел 365 години (  от 4608  до  4323 година  пр. Хр.).
- Диаметър  от  изток  на  запад  - 48  000  египетски   лакътя  (  един  египетски  лакътя  - 0, 524 м ).  48 000  х 0, 524  - 8,348 км.
- В  него  се  намира  ,,Златния  кръг  - легендарната  зала,  за  която  се  намеква  в  ,,Книгата  на  мъртвите.  Тя  е  изградена  от  гранит  и  е   облицовена  със  злато. В  нея   се  пазят  технологичните  постижения,  останавени  от  изчезнала  цивилизация,  много  по  древна  от  египетската. (  от   атланската  цивилизация ).
 - Астрономическите  познания    на  египтяните  са  били   записани  на  големи  стени.  Йероглифните  текстове  са  описвали  всички  астрономически  открития.  В  един  огромен  зодиак  са  били  изобразени  всички  съзвездия.
-  Много  от  стените  са  били  подвижни.  Това  е  превръщало  сградата  в  истински  лабиринт.  Древните  текстове  разказват  за  хора,  които  загубили  пътя  и  загинали.  Освен   това  се  споменава  и  тайни  стаи  на  различни  места  в  лабиринта,  където  се  съхранявали  артефакти  и  документи  от  една  цивилизация,  която  е  процъфтявала  по  целия  свят  преди  много  хилядолетия.
- Описват  и  историята   на  континента   Атлантида   или  още наречен тогава  Аха - Мен - Птах  днешна  Антарктида  описват подробно  неговото заселване история  и неговата  гибел при смяната  на  полюсите тогава  и как   част  от оцелелите атланти  създали  египетската  цивилизация.
-  Освен  това  има  и  стаи,  където  се  пазят  документи  относно  историята  и  астрономическите  познания  на  египтяните.
- В  36  огромни  йеруглифа  е  изписано,  как  са  успели  да  изчислят  последната  смяна  на  полюсите.  Имено  до  това  познание  трябва  спешно  да  се  доберем  защото  то показва  и бъдещата  смяна  на  земните ни  полюси.


Смята се, че легендарният подземен лабиринт в Египет крие безценни доказателства за произхода на човечеството. Всъщност под повърхността на планетата може да има много тайни, които да променят начина, по който гледаме на историята. Но безспорно едно от най-интересните е лабиринтът, със своите подземни стаи и тунели, които са забравени от векове.
За него споменава още Херодот в своята „История“:
„Наистина го видях, творение отвъд думите. Защото ако някой събере всичките сгради на гърците, те ще изглеждат по-нисши и по труд и по разходи от този лабиринт. Дори и пирамидите са отвъд думите. Но лабиринтът надминава пирамидите.“ (История, Книга II, 148)
Според Херодот лабиринтът се намира в близост до езерото Мойрис и гледа срещу Града на крокодилите. Това е невероятно голям комплекс, който е на две нива, всяко от които се състои от по 1500 стаи, изрисувани с йероглифи и картини.
През 2008 група изследователи от Белгия и Египет дошли на описаното от Херодот място, за да намерят енигматичния лабиринт.  Експедицията потвърдила, че в Хауара, на по-малко от 100 км от Кайро, действително има такъв комплекс, който се намира недалеч от пирамидата на Аменемхет III.
Без съмнение това би трябвало да е едно от най-невероятните открития, свързани с историята на Египет. Резултатите от експедицията са публикувани малко след това в NRIAG (Национален изследователски институт по астрономия и геофизика). За тях дори била изнесена публична лекция в университета в Гент и случаят бил отразен в някои белгийски медии. Но за откритието било забравено бързо, защото Висшият съвет по антиките в Египет забранил допълнителни разкопки в местността.

Възстановка на вида на лабиринта и пирамидата на Аменемхет III.
Главният изследовател на експедицията Люис де Кордие (Louis de Cordier) чакал две години Висшият съвет да признае откритията и да ги направи публични, но това така и не се случило. Люис де Кордие и колегите му създали уебсайт, в който описват цялата експедиция. По този начин искали да направят откритието си достъпно за целия свят.
Но въпросът остава – има ли огромен лабиринт в Египет и ако има, защо той бива пазен в тайна? Това определено ни кара да се замислим какви ли места може да има на нашата планета.


Няма коментари:

Публикуване на коментар