Звездни Цивилизации

събота, 5 ноември 2016 г.

Всички древни пророчества вещаят нещо ужасно!За да стигнем до основите на знанието на ,,древните" и в крайна сметка да представим по разбираем начин взаимовръзката между познанията по астрология и прецесията и съвременния 21-ти век, ще разгледаме в съкратен вид предания и базирани на астрономически изчисления предсказания от различни цивилизации. Освен това ще хвърлим поглед на пророчествата от Стария и Новия завет и ще направим сравнение между предсказания от западноевропейските страни и от по-ново време.


Ако осмислим нашето съвремие установяваме, че посветените и върховните жреци от древните култури още преди хилядолетия са ,,прочели" развитието на човечеството до наши дни и са разполагали с окултно, тайно знание, което ние явно сме загубили през изминалите векове. Може би част от тогавашното и през всички по-късни епохи тайно знание не се е загубило, а съгласно традицията винаги се е предавало по невидим начин, за да може да се съхрани в различните теократични общности и тайни общества?
   Тайните общества имат хилядолетна традиция - те застават пред всеки обществен строй!
 
Древните предания ясно и категорично ни посочват един повратен момент във времето - без съмнение нашето съвремие, без значение за коя точно конкретна пресечна точка във времето става дума. Много изследователи се опитват по най-необикновен начин да съставят изчисления, за да покажат в коя година ще преминем в новата епоха (ерата на Водолея). По-важно е да разберем, че през последните и през идващите десетилетия сме изложение на амбивалентността (двойственост, взаимна зависимост) на тази енергетично космическа честота на излъчване, характерно за големите турбуленции на планетата ни, които се случват при всеки преход в нов платонически месец.

В индуизма днешната епоха се нарича Кали-юга (юга е ,,епоха"), най-тъмната от всички ,,епохи". Тя се числи към голям цикъл, наречен манвантара с продължителност 25 920 години. Става дума за земните години, необходими на Слънцето, за да се върне отново на мястото, в което се намира при пролетното равноденствие. Цикълът се състои от четири фази (епохи): Двапара-юга (бронзова), Трета-юга(сребърна), Сатя-юга (златна) и Кали-юга (желязна). Те са като годишните времена на една голяма космическа година.

Животът в големия Космос протича като този на индивида в различни, повтарящи се цикли, в подредена прогресия (нарастване, напредване), според Божия план и се определя от закони. През тези периоди от време на нашата планета се случват грандиозни феномени като дислокацията (разместване) на полюсите и последващото топене на ледниците, както и потъването и появата на сушата с естественото преместване на климатичните зони и раждането и отмирането на различни раси и култури. Прастарите предания на индуизма са стигнали до Запада чрез халдейската, еврейската, египетската и гръцката култура. Хезиод пише за четирите фази: първата е желязната, втората сребърната, третата медената и четвъртата златната епоха. Забелязваме, че съответства на ориенталското деление.

   Пророчеството, което разказва за Кали-юга, е във Вишну Пурана, една от най-древните и свещени книги на Индия.
   От краткото обобщение по-долу ще се убедите, че направеното преди хилядолетия предзнаменование, описва точно днешното съвремие:


,,Владетелите които управляват света,
ще действат брутално със сила,
ще присвояват богатствата на своите поданици.

Кастата на робите и на безправните ще
вземе надмощие и ще командва всички.
Животът й ще бъде кратък, ненаситна алчността й;
що е милост няма да се знае.

Имотните ще зарежат полевъдство и търговия,
сами те ще станат работи или ще се занимават с друго.
Владетелите ще наложат данъци и такси и
чрез тях ще плячкосват и грабят поданиците си
и ще унищожат частната собственост.

Моралът и законът от ден на ден ще замират
докато светът напълно се поквари и пропадне
и безбожието сред хората вземе връх.

Единствен стимул за благочестивост
ще бъде здравата психика; единствена връзка
между половете ще е страстта; лицемерието ще
е единственият път към успеха.

Всеки ще се смята за брахман (т.е. ,,син на Брахма").

Одеждите на жреците ще заменят техните качества.

Простото измиване ще значи пречистване;
Расата няма да може да ражда божества.

Хората ще питат: защо да се придържаме
към завещаните писания?

Сватбите вече няма да бъдат ритуал.

Проявите на набожност, дори все още да
се случват, няма да са от полза.

Всички, без разлика, ще имат еднакъв
житейски порядък.

Този, който притежава най-много пари,
ще господства над хората, защото да натрупаш богатство -
без значение колко, легално или не - ще бъде
най-споделяната цел.

Земята ще бъде ценена само заради
Материалните й богатства.

Хората ще се страхуват от смъртта и
нищетата; и само това ще ги кара
привидно да споделят религията.

Жените няма вече да следват желанията
на мъжете и своите родители. Ще станат
егоистични, порочни, лъжливи, разпуснати
и ще заприличат на развратни мъже.
Ще пропаднат до обект на сексуално
задоволяване."

   Колкото и ужасяваща да са предсказанията, повече от ясно описват нашето време. Само като се замисли човек, че са на хиляди години!

   Маите:
   В Средна Америка, при маите, откриваме същите предания. И те преди хиляди години изчисляват, че някъде около 2000г. Земята и човечеството са очаквани от решаващ обрат. Вижда се от календара на маите (Тзолкин), според който около 2000-та година завършва една платоническа година (25 920 години). Съвременното тълкуване на хронологията на маите показва, че настоящата епоха започва през 3113г. пр. Хр. и продължава тринадесет бактуна по 144 000 дни, т.е. един цикъл от 5125 години и ще завърши през 2012г.

   Ацтеките:
   И при ацтеките откриваме подобни астрономически изчисления, които дават основание за пророчества като на маите. Те говорят за шест големи световни епохи с различно времетраене (всяка от около пет хиляди години). Петата епоха започва 31 114. пр. Хр. и ще завърши със ,,Слънцето на земетресенията", за да премине в края на 2011г. в епохата на шестото Слънце. Последната фаза преди прехода, както научаваме от един от малкото запазени източници на ацтеките (Дрезденският кодекс), ще започне с мощно слънчево затъмнение, предсказано за 11-ти юли 1991г. Факт е, че Пълното слънчево затъмнение е наблюдавано над Латинска Америка и с продължителността си от 6 минути и 45 секунди е едно от най-дългите досега.

   Хопите:
   Недалеч от маите и ацтеките, при индианците хопи, населяващи югозападните райони на днешните САЩ, откриваме подобни предсказания за прехода между последните две хилядолетия. В преданият си хопите се връщат дори във времето на легендарната древна цивилизация на атлантите. Митовете на хопите разказват за повече светове и раси. Първият свят е унищожен от огъня, а ледът става причина за изчезването на втория. Винаги имало оцелели хора, които преминават от първия във втория и от втория в третия свят. Третият свят се нарича Kasskara. Фактът, че в преданията си за него хопите споменават обвитата в мистерия Атлантида, ни подсказва колко древно би трябвало да е тяхното познание. Континентът Атлантида е бил на изток и е наречен ,,страната на изток" - Talawaiticqua.
Един древен хопи е казал:

Когато белият човек престане да се опитва да ни покръсти и започне да се вслушва в мъдростта на великия Дух на хопите, тогава всичко отново ще се върне към хармонията с природата. Но сега великият човек унищожава тази страна.

Между другото в стари каменни писмена на хопите се предричат двете големи световни войни от миналия век. Не става дума само за тях, а и за ерата на полетите, космонавтиката, глобалните промени и ,,края на света", предизвикан от голяма война, земетресения и огън. И в този случай не е трудно да се проумее, че става дума за времето около 2000-та година.

    Старият и Новият завет

В Стария и Новия завет също намираме различни указания на древните пророци, които посочват епохална промяна.

В Апокалипсис (откровение, прозрение), последната книга на Новия завет, се твърди, че ще настъпи време, когато ,,тъмни сили" ще се опитат да завладеят света под ,,знака на Звяра" (666). В това време на прело, ще станат големи обрати, ще избухват войни и човечеството ще бъде споходено от природни катаклизми. Следващата епоха ще бъде ера на мир на Земята.

Ако разгледаме съвременната политическа карта, ще забележим, че други предсказания на някои пророци от Стария завет свързват ,,края на света" с Израел. Като последни дни на човечеството (в сегашната епоха) се обявява периодът малко след заселването на евреите в родината им. Според Захария 14. глава, Господ казва: ,,... Защото ще събера всичките народи на бой против Ерусалим...". Подобни пророчества откриваме и при някои други пророци от Стария завет.

За ,,Второто пришествие", за ,,Страшния съд", за Армагедон - последната голяма битка между Господ и Сатаната - говорят не само песимистите, световните конспиратори и различни секти по целия свят, мнозина познавачи на Библията виждат в различни пророчества на Стария и Новия завет категорични белези за последна, голяма битка около Ерусалим в началото на хилядолетието.

Не трябва да сме пророци, за да ни е ясно, че става дума за нашето съвремие и само един поглед към Израел е достатъчен, за да получим потвърждение за старите библейски пророкувания. ,,Последната битка", която аз по-скоро бих преценил като време на превратности, като период на дълготрайни военни действия, отдавна започна!

В Евангелие от Лука и от Матей има и друго пророчество в тази връзка, в което става дума за време, когато Ерусалим е обсаден от Армиите на Страшния съд:

Ще дойдат дни, когато от това, що виждате тук, няма да остане камък върху камък, който да не бъде сринат... А кога чуете за войни и бъркотии, да се не уплашите, понеже трябва това да стане първом; ала не веднага ще бъде краят... ще въстане народ против народ, и царство против царство; на места ще има големи трусове и глад, и мор, ще има и страхотии, и големи поличби от небето... А кога видите Ерусалим обсаден от войски, тогава знайте, че е наближило запустяването му... И ще бъдат поличби по слънцето и месечината и по звездите, а по земята тъга у народите от недоумение и от морския шум и вълнение...(Лука 21, 5-25.)

Йоан от Ерусалим:

Сред многото съвременни пророци Едгар Кейси (1877-1945) е най-известният. Наричат го ,,Спящият пророк", защото в младежките си години установява, че в състояние на транс може да проявява невероятни способности. В период от четиридесет години Кейси диагностицира повече от четиринадесет хиляди души без нито веднъж да сгреши! Дигностиката на заболявания е само една от областите, в които демонстрира уменията си по време на транс. Прочути стават сеансите му за епохата на атлантите и свързаната с тях поява на хората на Земята. Според Кейси ерата на атлантите приключва с потопа около 10 000 г. пр. Хр. Някои от тях успяват да избегнат голямата катастрофа, попадат в долината на Нил и стават основатели на египетската цивилизация.

Кейси прави и безброй пророкувания и предсказания за световната история, развитието на човечеството и напредъка му в спиритуално отношение. Той потвърждава в пророчествата си, че ще се стигне до големи глобални промени на прага на новото хилядолетие, както вече разбрахме и от другите споменати източници. Вижда предстоящи промени на сушата, вследствие на които в бъдеще големите езера ще се влеят в Мексиканския залив (през долината на Мисисипи). В Атлантическия и в Тихия океан ще се образуват нови земи, между тях и Посейдон - един от петте останали острови при потъването на Атлантида. През 1974г. изследователи го откриха на Бахамите пред крайбрежието на един от островите Бимини - точно както Кейси го е описал.

В много други сеанси Кейси вижда големи континентални изменения, които предстоят да се случат на земята и човечеството в близко бъдеще. Цели страни, като Япония например ще потънат в морето, а горната част на Европа щяла да се промени ,,за миг".

За САЩ Кейси е казал:

Най-голямата промяна ще настъпи на северноатлантическото крайбрежие. Наблюдавайте Ню Йорк, Кънектикът и околността! Много части от Източното крайбрежие ще бъдат унищожени, както и много от Западното, включително и централната част на Съединените щати. По-голямата част от Сан Франциско и Лос Анджелис ще бъде разрушена, дори още преди Ню Йорк. Части от сегашното Източно крайбрежие на Ню Йорк, или пък самият град Ню Йорк ще изчезнат.

   В други предсказания Едгар Кейси посочва големи промени в Арктика и Антарктида и предстоящата поява на огромна цепнатина на полюсите.
   В заключение става ясно, че и пророчествата на Кейси съвпадат с тези от старите времена. Много от предсказанията му се отнасят за началото на новото хилядолетие.

   Нострадамус:

Най-значимият сред пророците несъмненое е Мишел дьо Ностадам (1503-1566), известен под иметоНострадамус.

И досега пророчествата му затрудняват до известна степен изследователите, защото той ги е закодирал, така че човечеството да разбере значението на събитията векове по-късно:

,,При това аз определих земите, периодите и точната дата съкратено, така че хората - след като нещата вече са се случили - безпогрешно да разберат настъпилите събития като такива." (Ностадамус 1555.)
Ностадамус не е имал намерение да предотврати бъдещи световни събития с предсказанията си, защото вероятно е знаел, че видените от него премеждия са предопределени. Той е убеден, че всичко зависи от върховния Бог творец, т.е. от космическия закон за причината и следствието.

В своите действия човек не е зависим, а има свободната воля да решава и винаги взима решение - във всяко свое деяние - без значение дали действа съгласно Божия (или космически) ред или в противоречие с него. Божият (космически) план ще продължава да се изпълнява циклично. Вследствие на това ще се изрази в материята и ще стане видим.

Несъмнено Нострадамус е решил напълно съзнателно да не се намесва в събитията на бъдещето, за да се подчини на космическия закон за причината и следствието (и свободната воля на хората), който той приемал като Божи закон. Ако беше разкрил пророчествата си без да ги закодира, бъдещи събития щяха да станат известни. По този начин Ностадамус щеше да се намеси в свободната воля на действащите лица в отделните епизоди и съзнателно да предизвика ответна реакция на определени събития.

Представете си, че сънувате пророчески сън, свързан с много близък за вас човек. На следващия ден се срещате с въпросното лице и му разказвате подробно какво сте сънували. Ако приемем, че сънят наистина е визия на предстоящо събитие, т.е. ще се сбъдне, в момента, в който му го разказвате, вие оказвате влияние на бъдещите му преживявания. Всъщност вие го препрограмирате и има вероятност събитията да не развият по начина, по който сте ги сънували.

Ето защо Нострадамус нарочно пише по закодиран начин, така че съответното събитие е ставало разбираемо едва след настъпването му.

Със сигурност за начина на изразяване е допринесла и политическата ситуация по негово време и свързаната с нея власт на църквата. Тогавашните властимащи щели да преценят пророчествата му като подстрекатеслтво и да го отстранят.

Нострадамус произлиза от еврейско семейство и цял живот се опасявал, че ще стане жертва на Инквизицията, което се подсилва и от факта, че той се занимава и с някои изкуства и науки, забранени по онова време от католическата църква, към които (пак по заповед на църквата) се числи и астрологията.

Още като млад лекар, борейки се срещу чумата, Ностадамус изпитва това отношение на гърба си. Трябвало да напусне Франция за доста дълъг период, в противен случай щял да се озове на кладата като ,,вещер" и ,,сатанински лечител", служещ си с тайнствени сили:

Аз вземам под внимание и тезата на истинския спасител: ,,Ако не искате да захвърлите святото на кучетата, хвърляйте перли пред свинете, за да не го стъпчат с нозете си и после като се обърнат да унищожат и вас самите." Това ме караше да си държа езика зад зъбите и по-рядко да плъзгам перото си по хартията.

Ностадамус е предсказал през 16-ти век с точност събитията, като например Френската революция, подробности от кариерата на Наполеон и изгнанието му на остров Елба, факти от Втората световна война, като инвазията в Европа, линията ,,Мажино", първоначалния триумф на Германия и смъртта на Мусолини.

В игрословици откриваме дори завоалирани намеци за Пастьор, Франко, Хитлер (,,Хистер"), Рузвелт, използването на атомната бомба в Иракската война, основаването на държавата Израел.

Въпреки че до ден-днешен не са разшифровани окончателно посочените от Нострадамус сведения за периодите от време, все пак е факт, че той е видял конкретни събития и във връзка с прехода към настоящото хилядолетие. Според него човечеството е изправено пред обрати в политическо и глобално отношение. Тези преломни събития са сравними с потока от Библията. След това за човечеството, преживяло периода на катастрофи и войни, започва златна епоха, която след известно време (Нострадамус не посочва точна дата) отново ще премине в период на конфликти.

Във въведението на своята ,,Книга на предсказанията" той е написан:

Аз започвам в настоящето време... и виждам далеч напред чак до събитието, което според най-старателните изчисления ще се състои в началото на седмото хилядолетие (по летоброенето на Стария завет, т.е. в началото на 3-ти хилядолетие след Христос)... Щом по законите на небето Сатурн отслаби мощта си, светът ще се приближи - както е изчислено - към преврат, който ще промени времето (une anaragonique revolution)

Няма коментари:

Публикуване на коментар