Звездни Цивилизации

сряда, 2 ноември 2016 г.

ПРАТЕНИЦИТЕ НА СВЕТЛИНАТА - Древните души

Всеки говори за индиговите деца и кристалните и такива които са много по умни и могат да решат и най сложната математическа задача, и могат да се справят даже с най сложното земно занимание просто казано с всичко могат да се справят каквото се хванат на Земята.
 Но има едни други деца за които никои не говори и ги смятат за бавно развиващи се и със психически проблеми и че не могат да решат и да се справят и с най лесната математическа задача, те освен математиката трудно четат и пишат не могат да се справят и с най лесното земно занимание, трудно им е всичко на този свят, те са постоянно разсеяни и объркани не знаят даже Таблицата за умножение Азбуката и даже през коя година нещо историческо събитие е станало много бързо забравят всичко това което четат гледат и пишат.
За няколко секунди това което четели и писали не го помнят вече те почти не общуват с хората ако общуват приятелите им не ги разбират и ги смятат за луди че вярват на всичко и четат глупости.
Те са затворени в себе си вярват на своите фантазии които смятат че е са истина, всичко земно им е сложно не могат да си намерят работа на този свят дори, защото ги е страх даже и от хората те почти нямат приятели на всичко вярват каквото им кажат. Тези същества идват от светлините светове и измерения на светлината света на Ангелите и боговете, където всичко е светлина. Там са можели телепатично да общуват с другите светлини приятели, но на Земята не могат затова не могат и да четат правилно и да пишат защото телепатията горе им била по лесна от тук, горните светове можели да материализират с мисълта всичко каквото си помислят, но на Земята не могат трябва да се трудят за нещо да си купят даже.
Горните светове там е рая но тук е ада за тях, някои ги смятат за луди че вярват на всичко каквото прочетат или чуят. Не им трябват доказателства за някакво твърдение те знаят че е така, хората им се смеят те ги е срам даже да говорят и с момиче срамуват се, те са самотници затворени в се беси на мечти и фантазии.
Те са тук с мисия, повече даже нямат деца и полов акт с жена, те са избраниците от боговете, те имат празен ум не могат да мислят като обикновените човешки същества. Те са много стари древни души, преживели са какво ли не преди , те са като деца даже и ако между тях има и възрастни. Те се държат като деца не ги интересуват земните дела, интересуват се от духовните неща, щастливи са когато четат, гледат или си фантазират за НЛО и извънземни , феи и приказни светове .
Те смятат че всичко е реално което виждат фантазиите си и е така. Те почти нямат в трето измерение прераждания, това им едно сега от първите прераждания, тук на този материален и груб и жесток свят, и трудно се справят с неговата жестока реалност , и не могат да се справят защото нямат опитност на душата от минали живото на Земята в трето измерение. Ако се бяха прераждали трето измерение преди. Обикновените човешки души имат опитност на Земята те работят, знаят всичко. А децата на светлината които бързо забравят всичко научено, само най важното помнят, не им трябва знание, те имат друга мисия те са тук за първи път. Свят в които не могат да създадът нещо с мисълта си, и без телепатия, а предишните си животи са владели силата на мисълта, и можели всичко да си създадът каквото се нуждаят.
 Те нямат опитност с този материален свят, нищо не могат да се справят, ако се хванат за нещо те го объркват. Трудно им е всичко като малки деца са всичко им е непознато и се измъчват, трудно общуват с хората все си стоят в къщи и си фантазират, приказни светове или чакат нещо света да им промени техният живот. Това са същества идващи, не като повечето кристални и индигови деца, от материални планети. А от световете на етерните измерения.
Те почти не са идвали на този материален свят, ако са идвали било времето на Атлантида, но не с прераждане, а пратени като богове , тогава са можели да материализират мисълта си и създавали всичко каквото си представят, хранели се с прана. Тези светлини същества от светлините измерения ,също издържат на глад и без вода, почти не ядат месо, ако ядат искат и опитват да го спрат, изпитват гняв ако се убие дадено животно.
Те знаят че са тук да предупредят хората за предстоящата катастрофа на майката земя, те ги пазят небесните пратеници на светлината, дали библията не говори именно за тях 144 000 избраници, които ще се спасят при идването на края на света, които никога нямали и не са се осквернили с жени, защото са девственици .

“И видях, и ето, Агнето стоеше на хълма Сион и с Него сто и четиридесет и четири хиляди, които носеха Неговото име и името на Неговия Отец написано на челата им. И чух глас от небето като глас от много води и като глас от гръм; и гласът който чух, беше като глас на свирачи, които свиреха с арфите си. И пееха като че ли нова песен пред престола и пред четирите живи същества и старците; и никой не можеше да научи песента освен сто и четиридесет и четирите хиляди, които са били изкупени от земята. Те са ония, които не са се осквернили с жени, защото са девственици; те са, които следват Агнето, където и да отива; те са били изкупени измежду човеците за първи плодове на Бога и на Агнето. И в устата им не се намери лъжа; те са непорочни” (Откр. 14:1-5).

Тези небесни пратеници ги смятат за тъпи бавно развиващи се, не могат да се справят с земният живот на тази Земя, ако пипнат нещо объркват всичко чувстват се като затворници на Земята, някои се страхуват от хората искат по бързо да си отидат къщи, при своите братя и сестри от светлините етерни измерения. Света на боговете които един ден ще се приберат отново.

Лъчезар Найденов

Няма коментари:

Публикуване на коментар