Звездни Цивилизации

вторник, 1 ноември 2016 г.

ВТОРОТО   СЛЪНЦЕНЕМЕЗИДА

Най  древните  пророчества   на   апококалипсиса   предричат,  че  преди  началото  на  края   на  света  на  небосклона  на  Земята   ще  се  появят  едно   или  две  небесни    тела.  Като  че  ли  мнението  на  древните  пророци   и  на  съвременните   учени  съвпада  по  отношение  на  това,  че  апокалиптичните   катаклизми  на  нашата  планета  са  циклични  и  са  предизвикани   именно  от  въздействието  на    космически  тела  върху    Земята.  Да  видим   какво  са  смятали  за  влиянието  на   планетата   на   апокалипсиса     пророците   и  ясновидците  -   както  древните,  така    и  съвременните.
В  древните   източници  -  в  Авеста  и    Махабхарата,   както  и  в  предсказанията    на   Реньо  Неро  и  Нострадаму.  В  Авеста  се  казва  че  преди  настъпването  на  апокалипсиса  на  Земята  ще  изгреят  няколко   светила   едновременно.
В   Махабхарата   се   говори   за   две   слънца,   които  ще  се   виждат  на   небето   в  края   на   приключването   на   пълния  кръг   на   живота   на  Земята.   В  древните  пророчества  на  индианците   хопи   също  има   сведения    за   това,   че  преди   края   на   света   на  небето   ще   се  появи   нова   звезда.
Ето  какво   казват   вождовете   на   хопите.

"Четвъртият Свят ще свърши скоро и Петият ще започне. Това знаят старейшините. Знаците са изпълнени и само няколко от тях останаха;

"Това е Първият Знак: Ще дойдат хора с бяла кожа, като Пахана, но няма да живеят като Пахана. Те ще вземат
земята, която не е тяхна. Те ще бъдат хора, които стрелят по враговете си с гръмотевица"
Испанците и техните пушки.

"Това е Вторият Знак: Нашите земи ще видят идването на въртящи се колела, изпълнени с гласове. В своята младост моят баща видя това пророчество да се изпълява - белите хора, които докараха семействата си с вагони и каруци през прериите."

"Това е Третият Знак: Странен звяр като бизон, но с огромни дълги рогове ще превземе земята с голяма популация. Това Бялато Перо видя със собствените си очи - идването на добитъка на белите хора"

"Това е Четвъртият Знак: Земята ще бъде пресечена от змии от желязо"
Влаковете

"Това е Петият Знак: Земята ще бъде нашарена от огромна мрежа от паяк"
Железопътните линии, електричеството и телефонните линии

"Това е Шестият Знак: Земята ще бъде нашарена с реки от камък, които ще блестят на слънцето"
Магистралите и асфалтираните пътища

"Това е Седмият Знак: Ще видите морето да почернява и много живи неща ще загинат заради това"
Петролните разливи и замърсявания

"Това е Осмият Знак: Ще видите много млади хора, които носят дълги коси да идват и да се присъединяват към местните хора, за да се учат на техния път и мъдрост"
Хипитата?

"И това е Деветият и Последен Знак: Ще чуете за обиталище в небесата, над земята, което ще падне с огромен трясък. То ще изглежда като синя звезда. Много скоро след това церемониите на моите хора ще прекъснат"


Накрая пророчеството завършва така:

"Когато Синята Звезда Качина се появи в небесата, Петият Свят ще се появи"
Това ще бъде денят на Пречистването.  Този момент ще дойде, когато  Синята Звезда Качина 
 започне да танцува в небосвода и махне своята маска.

От скрижалите на Изида, намерена в Египет, близо до Луксор  също  споменават  за  появата  на  Синя   Звезда.

"Синя Звезда ще дойде и в небето ще бъде видяна.
Ще бележи началото на времето на мистериите...
И преминали от древните дни Свещени Ордени ще пазят
мъдростта, докато звездата не се покаже..."

Ордените са Четири: на Розата, на Белия Гълъб, на Змията и на Белия Кон - розата е честотата, гълъбът е звукът, змията съдържа в себе си тайните на бялата магия (кундалини), на коня - физическите промени.

Едни от първите знамения, присъствали във виденията на Гордън Майкъл Скалион за глобалните изменения на Земята, била появата на неизвестна нова синя на цвят звезда. През август 1995 г. пророкът публикува статията “Синята звезда”, в която обяснява какво е значението на тази звезда за нашето бъдеще.
“Моето видение се повтаряше многократно от 1979 г. насам. Наблюдавах как нашата слънчева система се върти в кръг около друга оранжева звезда, а зад Слънцето се появи малка Синя звезда. Приличаше на бинарна слънчева система с две звезди и сложна траектория. Но Синята звезда е двойна звезда от Сириус, а не нашето Слънце. Тя е била видима на небосклона 1800 години подред, а после е изчезнала зад Слънцето – започнал е нов цикъл.”
Скалион научил, че нещо подобно има и в епоса на индианското племе хопи. В техните пророчества е казано: “Когато на небето се появи танцуващата Синя Звезда, ще се роди ерата на Петия Мир. В нейното начало
ще започне последната велика война –
конфликт между духовността и физическото начало. Това материално, физическо начало ще бъде низвергнато от тези, които останат живи. Те ще сътворят извора на новия единен свят с единна власт – властта на Създателя”.
Сребристо-сивата светлина на новата звезда сутрин ще бъде десет пъти по-ярка от всички останали звезди в небето, а вечер ще прилича на Луната. Нощем тя ще може да бъде наблюдавана като ярко петно на Млечния път. Мощната й светлина ще измени цвета на земния спектър и кожата на всички земни народи от всички раси ще придобият синкав оттенък. Новата звезда ще окаже решаващо влияние върху духовността на човека. Душата ще се усъвършенства чрез физическите реинкарнации и нематериални изчиствания.
Синята звезда ще измени вибрационното поле на Слънцето и Земята и ще могат да оживеят само тези, чийто висок дух ще съответства на новите вибрации.
Подобни предсказания имат и маите, а и други древни култури. За новата звезда е писал и Нострадамус, и немският мистик Хилдегард, който предсказал, че “великата нация” ще преживее земетресения, урагани и наводнения, предизвикани от огромна комета. Както Хилдегард, така и Скалион счита, че след тези катаклизми ще настъпят мир и хармония.

Учените   също  говорят   за  появата  на  Звездана   на  смъртта   Немезида   която  ще   донеси    разрушително   въздействие    върху    Земята     и  че  гравитационното   поле  на  Немезида  насочва   към   нашата   планета   поток   от   комети,  метеорити   и  астероиди,  което  може  да  причини   глобални    катастрофи   на  Земята.

Мнението  на   учениете.

Слънцето може да има невидима „сестра”, която образува с него двойна звездна система. Според версията на учените тази звезда е кафяво джудже, която има отношение към периодичното масово измиране на земните видове.

Историята с хипотетичната звезда се отнася към 1984 година. Тогава палеонтолозите от Чикаго Дейвид Рауп и Джек Сепкопски публикуват работа, в която твърдят, че масовото измиране на земните организми става на всеки 26 милиона години. Изводите си те направили въз основа на анализ на изкопаеми останки на морски организми на четвърт милиарда години. Учените предположили, че причината за циклите не трябва да се търси на Земята, и за откриването на тайната се включили астрономите.
Скоро излизат публикации с обяснението, че Слънцето е двойна звезда. Вторият и по-лек компонент в тази двойка, който те нарекли Немезида е кафяво джудже. Немезида се движи по разтеглена орбита, отдалечена от Слънцето на светлинна година и половина. Когато веднъж на 26 милиона години те се сближават, джуджето джуджето влиза в облака на Оорт – гигантска сфера от трилиони ледени късове около Слънчевата система. Поради гравитационните смущения ледените късове излизат от облака и връхлитат Земята и другите планети под формата на комети. Тези силни периодични "бомбардировки" на Земята и предизвикват гибелта на организмите.
Кафявото джудже не свети и може да се открие само с инфрачервени датчици.
Неотдавна бяха получени нови доказателства, че масовото измиране на земните видове действително се е случвало през един и същи цикъл.

Нека  да  обясним  факта,  че   всички  звезди,  които   имат  планети  с  живот  на  тях,  имат  звезда - двойник. Нашето  Слънце  също  има  звезда - двойник  под  името  Второ   Слънце ( Дуития  Сурянаараяна   на  санскрит ).  Второто   Слънце  е  невидимо.   То  също  съществува   и  на  т.нр.  тънко  ниво  -   както  Шамбала,  и  може  да  се  появи  на  физическо  ниво,  когато  е  необходимо.  Това   второ   Слънце  е  известно  под  различни  имена  -  Планетата  Х,  Нибиру,  Немезида,  Черното   Слънце,   Мардук  и  др.  Второто   Слънце  не  е   планета  или  мъртва  звезда,  а  е  рялна  звезда  и  се  намира  зад  Нашето  Слънце,  ако  се  гледа  от  Земята.  Енергиите  на  Второто  Слънце  са  по - силни  от  тези  на  нашето  Слънце  и  са  сини  на  цвят.
Второто  Слънце     когато  се  доближава  до  нашето  Слънце  и  нашето  е  слабо  Второто  Слънце  го    подкрепя  с   енергия     и  така   Второто  Слънце  играе  съществена  роля,   като  излъчване  от  него  енергии  са  основни  за  Трансформацията.   От   него   ще  получим   Праната ( жизнената  енергия ),  необходима  ни  за  Трансформацията.  Ришите   могат  и  знаят   кога  да   активират  действието  на  Второто  Слънце,  с  което  ще  ни  въведат  в  Ерата   на  Светлината.

Съвета на Андромеда

Работа се извършва, чрез съединителна "пъпната връв", до Слънцето е коригиране скорост на вибриране - хелий, за да помогне за повишаване на общата вибрационна честота на Слънцето, така че тя ще се превърне в синьо-бялo Слънце.

Знайте, че тази слънчева система ще се превърне в двойна(2 слънца) звездна система. По този начин, ще имате по-синьо-бяло Слънце във вашата слънчева система,
+ Tekoma(м/у Земята/Венера) кафявото джудже,  ще се появи като малъко червеникаво Слънце, което ще доведе до красива цветна призма на лъчи на Земята за живот в  по  горно  измерение на планетата.

Елена Рьорих:

Писма до Махатмите: „Подобна Крал-звезда се намира зад Юпитер, която нито един смъртен не е виждал с физическо око в нашия кръг. Ако тя би могла да бъде открита, би се видяла през най-добрия телескоп...”
Елена Рьорих: „... и Земята наша ще се обнови под лъчите на Новото Светило, което приближава към нашата Слънчева система. Мощните му лъчи ще възкресят нашата Земя, която ще се превърне в приказна градина. Луната също ще възкръсне. Растителният живот на Луната ще бъде много пищен; цветът на Луната ще се промени – ще стане червено-кафяв...”
Елена Рьорих предсказва появяването ан невидимо Слънце
„Космическото явление скоро ще стане видимо. Това явление ще се вижда няколко мига, но ще продължи седем дни...”
„Половината небе е изпълнено с необикновено знамение. Около невидимото Светило засиява необятен Кръг и лъчите се стрелкат по краищата му... Фуриите на ужаса излизат от пещерите и са удушени от сиянието на знамението... Това явление ще се появи скоро. Незримото светило – това е новото Слънце, което ще премине през нашата Слънчева система и за миг ще ни се покаже, за да се крие отново   до своето ново посещение...”

Нострадаму  е   писал   че   на  небето  ще  изгрее   някакво  неведомо   светило,  което  с  привличането  си  ще  наруши  равновесието    на  земната   ос  и  ще  предизвика  поток,  който  ще  залее  континентите.  Преминаването  на  звездата  Белес  ще  продължи  седем  години.

Духовните  Учители  от  Шамбала,  предали  на   света  чрез  семейството  Рьорих  своето  философско   учение,  смятали,  че  това  задължително  ще   стане  -  и  не   едно,  а   цели  две   небесни  тела  ще    се  появят  . Едното  от  тях  ще  бъде  планета,  която,  след   като  посети  Слънчевата   система,  ще  стане  неин   нов  член,  а  второто -  звезда,  която  ще  ни  се  покажр  само   за  миг  и  отново  ще  изчезне  в  космическите  дълбини.  Интересното  в,  че  схемата  на   появата  на  новата   звездам  описана  от  Е.  И.  Рьорих,  напомня  хипотезата  за  появата  на  планетата  Нибиру,  която  по  пътя  си  към   Слънцето  само  за  кратко  ще  се   приближи  към  Земята,  но  при  това  ще  предизвика  големи  поразии.  Изглежда,  авторите  на  Агни - йога    и  Ситчин  са  говорили  за  едно  и  също  явление,  само  че  Елена  Рьорих  писала   за   това   през  1948 година,  а  Ситчин  изложил  своята  хипотеза  за  Нибиру  през  70 - те  години  на  миналия  век.  Но  и  двамата  автори  предупреждават,  апокалипсисът   няма  да    ни  се  размине.
Не  бива  обаче  да  мислим,  че  неканените  гости  от  Вселената  са  абсолютно   зло,   призвано  да  се   разправи  с  човечеството.  Нищо  подобно.  Тези   неведоми  небесни  тела  ще  донесат  на  Земята  не  само   природни  и  социални  катастрофи,  но  и  нови  енергии,  които  силно  ще  ускорят  еволюцията  на  планетата  и  човечеството.  Особено   това  се  отнася   за  планетата  на  апокалипсиса.  В  Агни - йога  се  казва,  че  лъчите  й  ще  имат  високовибрационна  енергетика,  която  може  да  изчисти   аурата   на  Земята  от  негативните  енергии,  натрупани   в  нея.  А  мислещата   част  от  човечеството   ще  получи  мощен   енергиен  импулс  за  стремително  духовно  развитие.
Има  обаче  един  проблем,   силата  и  нивото   на  тези   енергии,  които  ще   донесе  на  Земята  новата  планета,  ще  са   такива,  че  не   всеки  ще  може  да   ги  понесе,  а  само  хората  с  чисто  сърце,  и  душа,  чиято  аура  не  е  обезобразена  от  негативна  мисъл.   В   Живота   Етика  се  подчертава,  че  мислите и  чувствата   на  хората  са  много  енергоемки,  тоест  негативните   мисли,  намерения  и  чувства  ( злоба,  завист,  стремеж  да  измамиш  зареди  печалба )  замърсяват  аурата  на  човека,  задръстват  каналите  за  връзка  с  Космоса.  Така  че  той  просто  не  може  да  приеме  и  усвои  новите  свръхмощтни   космически  енергии.  Под  влиянието  на   новите  лъчи  от  Космоса  биополето   на  хората  с  ниско  ниво  на   духовно  развитие  ще  се  деформират,  което  ще  доведе  до  разрушаване  на   физическите   им  тела.  В  края  на  краищата  индивидите  със   затъмнени  аури  ще  измрат  - може  би  ще   станат  жертви   на  нови,  неизвестни  все  още  на  науката  болести.  Ще  настанат    времената,  за  които  е  казано  в  Евангелията.  със  свой  съд   ще  бъдат  съдени  -  тоест  ще  настъпи  нещо  като  космически  естествен  отбор  или  енергетична   чистка   от  Космоса.
При  това  главен  по силна   унищожителен   фактор   на  бъдещия  апокалипсис  ще  станат  не  толкова   природните   катаклизми,  колкото  непознати  на  науката  заболявания,  прогнозирани  и  от   Реньо  Неро,  и  от  Ванга,  и  от   Мария  Есперанса...
При  Реньо   Неро  например  пряко  е  казано.  смъртоносни   болести,  които  ще  започнат  да  свирепстват  в   Европа  в  края  на  ХХ  век,  ще   покосят   половината   население.  Добрите  сърца  ще  бъдат  спасени.
Но   може   би  най - плашещата  прогноза  оставил  на  света  най - известният   пророк  на  Русия   -  Григорий  Разпутин.
Планини  от  трупове  ще  се   издигнат  на  площадите  и  милиони   хора   ще   застигне   безликата  смърт.  Градове  с  милиони  жители    няма  да  намерят  достатъчно  ръце   за  да  погребват  мъртвите,  много  села  ще  бъдат  зачеркнати  с   кръст.  Никое  лекарстви  няма  да  може   да  спре  чумата,   защото  тя  ще  бъде  преддверие   на  чистилището...
Впрочим  ако  се  вярва  на  учението  Агни - йога,  не  всичко  е  толкова  мрачно.  Все  пак   няма  да  има  пълен  и  окончателен   край   на   света.  В  опасност  ще  се   окажат  главно  хората  с  низки   мисли,  нечестните  и   егоистичните.  А  добрите,  самоотвержените  и  съвестните  не  просто   ще  устоят,  но  и  ще  получат  доза  живителна  енергия,  импулс  за   духовно   творчество.  Така  че  в  крайна  сметка  справедливостта   ще   възтържествува.
И   в   библейския   Апокалипсис  след  повествованието  за   страшните  Господни  наказания,  стоварили  се  върху  грешниците,   се  казва.  И   видях   аз  ново   небе   и  нова  земя.  На  новата,  постапокалиптична  Земя,  навярно  няма  да  останат  лоши  хора. Те  просто  няма  да  издържат  космическия  изпит.  А  той  е  неизбежен.  И  може  би  ще  настъпи   съвсем  скоро.  Гототови  ли  сте   за  него...

ЗА  НИБИРУ

Нибиру  идва,  в  това  няма  никакво  съмнение.  Резките  климатични  промени  и  глобалното  затопляне  се  дължат  на  промените  в   магнитното  поле  на  Земята  и  на  Слънцето,  предизвикани  от   Нибиру.
Според  изказване  на  Учителя  Петър   Дънов  за  Нибиру,  където  той  уточнява  размера  и  масата  на  тази  планета  5000  пъти  по - голяма  от  Земята  и  16  пъти  по - голяма  от  Юпитер.  Затова   Нострадамус  я   нарича  чудовище
Какво  очакваме  да  се  случи  при  преминаване  на  чудовището.
Първото   събитие,  което  скоро  предстои,  ще  бъде  мощен   световен   трус.
Такова   силно  земетресение  човечеството  не   помни,  защото  не  и  имало  подобен  случай  от  потъването  на  Атлантида    насам.  Все   пак,  земетресението  ще  има  епицентър,  където  трусът  ще  е  най - силен.  В   района  на  максимума  хора   и   животни  ще  хвърчат   във  въздуха  на 10 - 20  метра  височина
Откровение   6.12.
И  видях,  когато  отвори  шестия  печат,  че  стана   голям  трус.  слънцето  почерня  като  козиняво  втретище,  и  цялата  луна  стана  като   кръв,
6.13.  небесните  звезди  паднаха  на  земята,  както  смоковница,  разклащана  от  силен  вятър,  мята  неузрелите   си  смокини.
6.14.  небето  бъде  преместено   като  свитък,  когато   се  свива,  и  всички  планини  и  острови  се  вдигнаха  от  местата  си.

Какво   събитие   ще  представлява  II    Пришествие  на   Христос.
При   второто   пришествие   ще   дойдат  500  мииона  светли  същества,  които   ще   се  вселят  у  хората,  готови  да  ги  посрещнат.  В  хора,  които  не  се  страхуват,  които  не  са  заблудени  от  черните  духове,  които  са  готови  да  се  жертват  за  Любовта  и  Истината.  Те  ще  повдигнат   съзнанието  им  на  ново  по - високо  ниво  и  ще  отворят  новите  им  сетива.  Това  означава  думите  на  Христос  ние  ще  дойдем  при  него  и  ще  направим  обиталище  у  него.  Светлите   духове  ще   дойдат   като  огън  от  небето,  защото  както  казва.   ап.  Петър  Господ  е   пояждащ  огън.
Не  всички   хора  по  Земята   имат   възможност  за  оцеляване.  Процесът   на  определяне  в  принадлежност  към   качествено  различни  групи  на  човечеството  в  две  части  - условно  наречени  в  Библията    кози   и  овце,  вече   е  приключил.  Сега  започва  процесът  на   разделяне.  Козите  са  тази   част,  която  е  злоупотребила   с   власт,  с   пари,   нарушавала  е   многократно   10 - те  Божи  заповеди.  Те    съставляват  онези  2/3  от  населението  на  Земята,  които  нямат   шанс   да  влязат  в  Новата  култура  в  този  живот,  затова  ще  бъдат  изметени,  ще  станат  на  тор.

Захарий  13,8.   И  в  цялата   земя,  казва     Господ,  Две  части  от  жителите  й  ще  се   изтребят  и  изчезнат,  А  третата   ще   се   остави   в  нея.
13,9.    И  тая   част  Аз   ще  прекарам   през  огън,  Пречиствайки  ги   както  се  чисти  среброто,  И  изпитвайки  ги  както   се  изпитва   златото.  Те  ще   призоват    Моето  име,  И  Аз   ще   ги  послушам,  Ще   река.  Тия  са   мои  люде.  А  те  ще   рекат,   всеки  един.  Господ  е   мй  Бог.
Това  ще  се  случи  след  като  започнат   граждански  войни  в  Европа  и  Сащ,  ще  продължи   три   денонощия,  когато   цялата     Земя  ще  бъде   обгърната   с  тъмен   космически  облак   от  отровен   прах.  Две   трети  от  изостаналото  човечество   ще  замине   в  другия  свят,  ще   загинат  всички   диви   животни  и  пчели.  От   този  момент  натък  до  прехода   към   ново  тяло   не  ще   има   цивилизация,    каквато  познаваме,  няма  да   има    електричество,  промишленост,  телевизия,   интернет,  водоснабдяване,  газ,   транспорт,  магазини, GSM, автомобили,  няма  да   има  медицинско  обслужване.
Оцелялата  една   трета,  символизирана   с  овцете,  ще  се  прекара   през   огън   и  вода,  през  големи   страдания  и   изпитания   между   любовта  и  омразата.
Цялата  програма   на   апокалипсиса    ще  продължи  няколко  месеца. Който  издържи   изпитанията  до  край,  ще  влезе   в  новата  култура  с  ново   етерно   тяло,  ще  заживее  в  Царството   Божие,   което  сега   започва   да  слиза   на   Земята.

Няма коментари:

Публикуване на коментар