Звездни Цивилизации

понеделник, 15 май 2017 г.

Галактическа  Федерация  на  Звездните  Нации ( Галактическа  Федерация  на  Светлината )


https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiokNTajvLTAhVFEVAKHVKRBYYQjhwIBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.vbox7.com%2Fplay%3A5aedc571a3&psig=AFQjCNFbTSngVFPsJNCQB8ONASXJ6ex5AQ&ust=1494945117572581Вселената  включва безкраен брой от галактики,  всяка  от които  включва милиони  слънца с техните  милиарди планети  и звезди. Всяка  една  от  тези  планети  подслонява  живот  и е едно  и също  за  всяка  звезда,  това  не е  научна  фантастика,  това  е  обикновено  нещо  във Вселената. Когато  планетарна  цивилизация  достигне  известна  степен  на  еволюция, нейните  стремежи  естествено  се обръщат  към звездите, тя чувства необходимостта  да  се свърже  с  други  цивилизации  и да  има  всички  видове  взаимодейсвия  и  обмен. Галактическата  Федерация  на  Звездните   Нации е  обединение  на  милиони   напреднали  цивилизации  в  галактиката  Млечен  път. Нейните  членове  са духовно  развити,  ето  защо  тя  е мирна  Федерация  и  няма  за  цел  печалба, основава се  на  принципите  на сътрудничеството  и  хармонията  обмен  между  Звездните  Нации  в  съответствие  с  вселенските  закони.  Това  е  официална  Институция,  нейната  юрисдикция  обхваща   цялата  Галактика  Млечен път.  Както  всяка  демократична   Институция  включва  законодателни органи   вземащи  решения,  изпълнителни  и съдебни.  Духовната  еволюция  не  е нито поява  на  единствена   мисъл,  нито   нападение  срещу  свободата  на  мнение,  представители  на  цивилизации  членки  са  насърчавани  да  се   изразяват   свободно  по  теми  свързани   с  живота  в    Галактиката   по време  на  съвети.  Всеки  член  на  съвета  отчита   нивото  на  съзнание  на  своите  членове,  затова  никога  дискусиите  не  могат  да  доведат  до  насилствен   раздор, сесиите  са  по -  близки  до  конструктивният  обмен  на индивидуални  истини,  представени  с  уважение  за  всеки  един  член. И  ето  защо  е  лесно  да  се  достигне  консенсус. Смесването  на  раси, произхода  и  размерите  на  съществуване,  не  води  до  отхвърляне  или  дипломатически   инциденти.  Културните  бариери  са  лесно  предолими  защото  всички  говорят  на  един  език  и имат  същите  стремежи на  определено   ниво  на  еволюция. Разнообразието  е  допълване.  Галактическата  Федерация   няма  връзки  с лица  работещи  заедно  с  някои  правителства  на  Земята.  Взаимните  споразумения  с  много  съмнителни  намерения  се  отнасят  единствено  до  тези същества. Поради  факта,  че  Космоса  е основното поле  на  изява,  неизброимите  служители   на  Федерацията  работят  през  повечето  време  на  борда  на   гигантски   космически   станции,  наричани  кораби - майки.  или  на  борда  на    индивидуални  кораби,  когато  ситуацията  го  изисква. Показването  на  себе си е голям  мащаб  на  цивилизации.  Които   не  знаят  за  тяхното  съществуване   би  било  нарушение   на  вселенските  закони,  създаващо  безредие.  Отделен кораб  има  известна  лична  свобода,  но  остава  прикрепен  към  кораба - майка. Корабите,  които не принадлежат  към  Галактическата  Федерация,  не  са  високо технологични. Те  имат  техническо  осветление  като  обикновена  кола. Тяхното  сияние  е  нерафинирано. Тези,  които  ние  наричаме  светлинни  кораби, са  същите  тези  кораби,  които  вибрират  на  много  висока  честота. Те  пребивават  между  няколко  измерения  и това  им дава  етерна  светлина. Рзиграничаването  на  първите  от  вторите  е  много  важно  защото еволюиралите  и  добронамерените,  души  не  са  единствените  във   Вселената.  Функцията  и  ролите  на  Галактическата  Федерация  са  много  разнообразни,  включително  дипломатически  мисии,  научни,  духовно  ориентирани,  списъкът  е  дълъг.

Говорейки   конкретно,  той  се  състои  в   под помагането  на  духовно  млади  планетни  цивилизации  в  тяхната  еволюция.  Обмен  на   свободни  енергийни  технологии  между   цивилизациите  членки.  Тези  устройства   имат   неограничена   захранваща   система   те са не замърсяващи    и свободно достъпни. Поддържане  на  енергийни  системи   на важни  звезди  като слънца. Това  са  само  няколко  примера  за  ежедневните   задачи  на   Федерацията. Ежедневните  им  новини  са  телепатични.

Корабите - майки  са   истински  плаващи  градове,  напълно  автономни, със  същите  удобства  като  на   земната  цивилизация.  Тези  кораби  са  много  повече  от  високо технологични  машини  те са специални  съзнания, способни  да   настанят   цяла   планетарна  екосистема. Техните  стени  са  твърди  само  при  ниска  честота. Много  хора  получават   вдъхновени  видения  на  живота  вътре  в  тези  кораби,  там е  Хармония  и прекрасен  баланс  между  природа  и  технология.
Обединена  Федерация  на  планетите  конкретно  какво  да  се  очаква  от  Галактическата  Федерация.

Нейните служители  са   там  за да се  помогне  на  Земната  планетарна  цивилизация  да  достигне   галактически  нива. Тя  може  да   осигури  технологични   устройства   далеч  по - напреднали от тези  които  в  момента  са  на  разположение. Енергийното  съзнание  между  народите  става  остаряла  концепция.  Конфликти  на  базата  на  тази  концепция  се  превръщат  в  безсмислица  и  изчезват. Получените нововъведения  водят  до  нова   ера  в  транспорта  и   комуникацията. Социалното  поведение  се  развива,  консумирането не е  модерен  начин на  живот. Устройства, все по - модерни,  са  осигурени  в  зависимост  от  нивото  на  съзнание  на  човечеството. ОТ  самото  си естество  тези свободни   енергийни устройства  водят  до  напълно  преосмисляне  на  арханическите  модели  на обществото. Тяхната  свободна и неограничена  снабдяваща   система  позволява  да  се  установи   справедлива  икономика. Огромен  напредък  в  областта  на  медицината.  Промените  се  случват  плавно  в  градска  архитектура.  Хармонични  структури  са  открити. Тези  устройства  позволяват  също  така  да  се  почисти  планетарната  среда  много  бързо. Галактическата  Федерация  също  споделя  своя  опит  в  областта  на  правителствено  управление,  без  натрапване.  Този опит  е единственият  от  милионите  цивилизации  в  галактиката,  целта   на  такъв  съюз  между  Звездните  нации  е  да  бъде  благотворен   за  всички,  няма  тайни  намерения  зад доброжелателни  дела.  Благодетелствените  народи  на  тази  помощ  днес  ще  помогнат  на  други  нации,  утре  само  ако  искат  и  без редипрочни   органичения ,  наречени  дългове. Това  е вселенски  закон. Галактическата   Федерация  не решава  всички  проблеми  за  една нощ  не  отнема  правата  на  частни  лица, нито  ги  защитава  от  последствията  от  преднамерени  действия  нейните  големи  мащабни  действия  се  обсъждат  от  небесни  органи  понякога  наричани  ангелите  на  Земята.  Персоналът  никога  не  действа   без  тяхното  одобрение  Федерацията  никога  не се намесва  в  делата  на  планетарна  цивилизация,  без  нейното  съгласие. Нейната  цел  със сигурност  не  е  да товари  хората  на  борда,  по време  на  техния  еволюционен  процес,  за  еднопосочни  пътувания.
От  поколения.  Нейната  цел  е  да  подпомогне  процеса  на еволюция  на  човечеството, Сувернитета  и свободната воля  се  уважава.  Галактическата  Федерация  е  нито за  страх,  нито  за  преклоняване , тя е  просто  организация - майка  на  звездите  които  желаят  да  се ангажират   в братски  отношения  с родителите  си от  земята. Тя  ни  предпазва  от  слънчевите  изригвания,  астероиди,  природни  бедствия,  ядрени   конфликти  докато ние  станем способни  да се  справяме сами. Също  възнасянето  е естествен процес на   Земята и е под контрол и  това съзнателно  същество  наречено  Земя  да   достигне  до  нова  честота  на   съществуване.Вие  сте  главните  действащи  лица  в  този  процес.  Галактическата  Федерация  само  подпомага.

Увеличаващите  появи  на  кораби  в  атмосферата  са  ясно послание  че е дошло  време  нашето съществуване  да  бъде  публично  разкрито.  Това голямо събитие  ще  бъде  последвано  от отворени  контакти  и официални  въведения.  То  няма  фиксирана  дата,  зависи   от  много  променливост,  но  въпреки това, персоналът   е назначен  за тази мисия  ДОМ и е в напълно функциониращ ред. Много  влиятелни лидери  на  земята  са  наясно с това, което  е на път  да се  случи, от  много  дълго  време  тъй  като това  представлява  заплаха  за собствените им  интереси. те  насаждат  страх, по всички   възможни начини, за да се избегнат тези събития. Те умишлено  създават  объркване  между  членове на Федерацията  или лиза, сътрудничещи  заедно с тях. Тези  хора  не се интересуват  от изобилие  и свобода  за всички. Неразвито и страхливо  човечество  е добро  за бизнес.
Вие  бяхте свободни. Единственото нещо  което Галактическата  Федерация  наистина  може да направи за вас е да помогне  за създаването  на благоприятни условия, така че  да можете  да си спомните  кои сте. Вашата истинска история  и истинска същност.
ВИЕ СТЕ  СВЕТЛИНА.

 Неговата възраст на експериментално страдание  е към своя край. Благодарение  на  много смели  души  на тази планета, Вие включително,  големи  промени  са  на път да се случат, в които  Галактическата  Федерация  има своята  роля. Сега  е моментът  да освободите себе си. Но  дори  и тази помощ не трябва  да бъде претекст, за да изчакаме и да видим. Вие сте си собствените спасители  както и най големия ви подарък, който  може да предложите на себе си и вашето общество  е да  се превърнете  в любящ  духовен човек. Никое  същество  без значение колко   еволюирало   е, не може да свърши работата за вас.  Това е вашият опит. Имайте  предвид  че все още сте  на  дуалистична планета. По време  на прехода към по - високите  измерения на съществуване, ще има все още  проблеми за решаване, но никога преди в най - скорошната ви история, не е било толкова лесно, те да бъдат преодолени. Дошло е време да си спомним че вие сте едно. Ида си възвърнете  полагащото ви е място сред звездите като мирна и благоденстваща  галактическа цивилизация. Ще  дойде  ден когато  Земята като цивилизация  ще бъде помолена  да се присъедини  към Галактическата  Федерация  на  Звездните  Нации.

 Галактическата федерация, наричана също Галактическа федерация на светлината, Конфедерацията (на планетите), Междузвезден алианс или Галактическа федерация на световете, е общност на пътешестващи цивилизации в нашата галактика Млечен път. Федерацията се състои от стотици хиляди членове и била основана преди милиони години, след серия войни в съзвездие Лира.
Разрушенията, които се случили тогава, накарали оцелелите да решават възникващите галактични конфликти по мирен път. Галактическата федерация разполагала с огромен флот от космически кораби и можела да се намесва на всяко място, където назрява конфликт.
Междупространствените технологии, които използвала Галактическата федерация, били на такова ниво, каквото ние едва ли можем да си представим. Техният контрол над енергията бил почти съвършен, и неща, подобни на дематериализация или създаване кръгове по нивите, изобщо не се явяват проблем.
Корабите им често се създавали от жив материал. Някои от тях били големи като планети и били абсолютно автономни с гори, полета и реки. Флотът на Федерацията се състоял от корабите на нациите участнички и няколко единично действащи флота. Някои от тези флотове се ръководели от командири, били известни на Земята от съвременната форма на получаване на информация, известна като чънелинг.
Тези чънелинги започнали преди около 50 години и по-късно все повече самопровъзгласили се медиуми твърдели, че имат контакт.

Най-големите кораби на Галактическата федерация представляват затворени светове.
Галактическата федерация се управлявала от голям съвет, създаден от малки съвети, които се състоели от още по-малки съвети, всеки от които имал свои представители. Йерархията между членовете обикновено се определяла от духовното развитие. Най-високо развитите членове били светлинни същества.
Сега значителна част от Галактическата федерация се намирала около Земята, за да доведе нашия бурен цикъл на дуалност до щастлив край. Милионите кораби, които сега витаели около Земята, били разделени на три слоя, от които външният слой съдържал най-големите кораби. Това обаче не било статично единство, а непрекъснато пристигане и заминаване на всички видове кораби, които използват хиперпространството и звездните врата подобни на слънца, за да пътешестват до своите родни планети или други места във Вселената.
Трите слоя космически кораби на Галактическата федерация. Те провеждат постоянен мониторинг на Земята, за да се уверят, че никой вид с неприятелски намерения няма да посети повече Земята.

Тъй като населението на Земята е от хора, то човешката цивилизация в пределите на Галактическата федерация играе важна роля в помощта на нашия процес по възнесение. Към тази група принадлежали например Плеядинците и Сирианците. Около 40% от Галактическата федерация била съставена от хора, а останалите са други видове и същества на светлината. Много от тях споделяли генетична връзка с нас, но били на по-високо ниво на развитие.
Те са посещавали нашата планета в течение на милиони години и са оставили множество сувенири като постройки и художествени предмети. Макар че много от тях са били създадени от негативни извънземни пришълци, които не се явяват част от Галактическата федерация.
Тази връзка с пришълците се крие от науката, която се намира под контрола на Илюминатите.
За да се подчинят на Закона за ненамесата, доколкото това е възможно, контактът със земляните е сведен до минимум от Галактическата федерация. Хората, с които те общуват, често имат генетическа връзка с определена галактична цивилизация. Те живеели свой живот на Земята, но по тяхно поръчение, за да може по-късно техния опит да бъде споделен.
Само в изключителни случаи се появява приятелство между приятелски пришълци и земляни, когато такова нещо не е било планирано предварително. Общо взето, те стоят в сянка, доколкото това е възможно. Но се явяват гарант, който да подсигури процеса по Възнесение и че действията на илюминатите, които всячески се опитват да разстроят този процес, не са били прекалено ефективни. Те поддържат нивото на кислорода в нашия въздух на ниво, предотвратяващо ядрени атаки и войни, изчистват радиоактивните валежи, снижават химическото замърсяване и болестите и минимизират влиянието на природните катаклизми, създадени от човека.


Няма коментари:

Публикуване на коментар